Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Chào mừng quý khách đến với Website Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai.  "Trong xã hội không có nghề nào là thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm trọn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau” (Hồ Chí Minh). “Công việc ngày càng nhiều và càng phức tạp, máy móc ngày càng tinh xảo. Mình mà không chịu học tập thì sẽ bị lạc hậu, mà lạc hậu cũng chính là bị đào thải, tự mình đào thải mình” (Hồ Chí Minh). “Sức khỏe và kỹ năng lao động là tài sản quý nhất của con người và của doanh nghiệp” (Matsushita Kōnosuke). “Năng lực của con người thể hiện ở khả năng thực hiện. Chỉ có tri thức thôi sẽ ít có giá trị” (William Blank). “Nếu học viên không đạt được sự thành thạo trong nghề thì đó là lỗi của chúng ta” (John Collum). “Một thầy giáo chỉ dạy mà không khơi lên ở người học sự ham muốn học hỏi thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi" (Horace Mann). “Thái độ là cái rất nhỏ mà làm nên sự khác biệt rất lớn" ."Attitude is a little thing that makes a BIG difference” (Winston Churchill). “Nếu như công ty bạn là một chiếc xe, hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe” (James C.Collins). “Chất lượng sản phẩm được định hình trong quá trình sản xuất chứ không phải là trong quá trình kiểm nghiệm” (William Edwards Deming).
Banner 1

Tin tức

Tài liệu mới

" alt="Tiết 43 Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.">  
" alt="Tiết 40 Thực hành Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới.">  
" alt="Tiết 39 Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.">  
" alt="Tiết 38 Địa lí các ngành công nghiệp tiếp theo.">  
Tiết 38 Địa lí các ngành công nghiệp tiếp theo.
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Địa lí 10
 • 2 lượt xem
" alt="Tiết 37 Địa lí các ngành công nghiệp.">  
Tiết 37 Địa lí các ngành công nghiệp.
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Địa lí 10
 • 4 lượt xem
" alt="Tiết 36 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố công nghiệp">  
" alt="Tiết 33 Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.">  
" alt="Tiết 32 Địa lí ngành chăn nuôi">  
Tiết 32 Địa lí ngành chăn nuôi
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Địa lí 10
 • 4 lượt xem
" alt="Tiết 31 Địa lí ngành trồng trọt.">  
Tiết 31 Địa lí ngành trồng trọt.
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Địa lí 10
 • 3 lượt xem
" alt="Tiết 30 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.">  
" alt="Tiết 29 Cơ cấu nền kinh tế">  
Tiết 29 Cơ cấu nền kinh tế
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Địa lí 10
 • 3 lượt xem
" alt="Tiết 28 Thực hành-Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới.">  
Tiết 28 Thực hành-Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới.
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Địa lí 10
 • 3 lượt xem

Ngân hàng đề thi

" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Tự động hóa công nghiệp">  
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Thiết kế các kiểu tóc">  
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Robot di động">  
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Quản trị hệ thống mạng CNTT">  
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Ốp lát tường và sàn">  
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề nấu ăn">  
Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề nấu ăn
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Mộc mỹ nghệ">  
Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Mộc mỹ nghệ
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề mộc dân dụng">  
Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề mộc dân dụng
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề lắp đặt điện">  
Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề lắp đặt điện
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề lắp cáp mạng thông tin">  
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề giải pháp CNTT">  
Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề giải pháp CNTT
" alt="Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Điện tử">  
Đề thi tay nghề Quốc gia năm 2018 nghề Điện tử

Các đơn vị liên kết