Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Vi tính văn phòng

12
" alt="Giáo trình Công nghệ đa phương tiện (Sơ cấp 2021)">  
Giáo trình Công nghệ đa phương tiện (Sơ cấp 2021)

Môn học Công nghệ đa phương tiện thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng các công nghệ đa phương tiện, quá trình phát triển, và sự cần thiết của nó trong thời đại ngày nay. Giáo trình Công nghệ đa phương tiện được biên soạn theo chương đào tạo nghề Vi tính văn phòng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các thiết bị công nghệ đa phương tiện, tạo ra dữ liệu ứng dụng đa phương tiện trên máy tính

" alt="Giáo trình Internet (Sơ cấp 2021)">  
Giáo trình Internet (Sơ cấp 2021)

Tài liệu tham khảo [1]. Giáo trình Internet – Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ [2]. Giáo trình Internet và các dịch vụ – Trường Đại học Đà Lạt [3]. Giáo trình Internet, Web, Trịnh Quốc Tuấn [4]. Giáo trình Internet, Web (phần 2), Trịnh Quốc Tuấn [5]. Giáo trình Hướng dẫn sử …

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Sơ cấp 2021)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Sơ cấp 2021)

Sự ra đời của mạng máy tính đã mang lại giá trị thực tiễn vô cùng to lớn cho nhân loại. Nó giúp các thông tin quan trọng được chuyển tải, khai thác, xử lý kịp thời, trung thực và chính xác. Với sự xuất hiện của mạng máy tính, khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian như được thu hẹp lại. Giáo trình môn học “Mạng máy tính” được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết môn học Mạng máy tính thuộc chương trình đào tạo các lớp sơ cấp nghề của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai.

" alt="Giáo trình Tin học văn phòng (Sơ cấp 2021)">  
Giáo trình Tin học văn phòng (Sơ cấp 2021)

Môn Tin học văn phòng thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng các ứng dụng Mirosoft office Word, Mirosoft office Excel và Mirosoft office PowerPoint cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Giáo trình Tin học văn phòng được biên soạn theo chương đào tạo nghề Vi tính văn phòng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Mirosoft office Word, Mirosoft office Excel và Mirosoft office PowerPoint.

" alt="Giáo trình Tin học đại cương ( Sơ cấp 2021)">  
Giáo trình Tin học đại cương ( Sơ cấp 2021)

Môn học Tin học đại cương thuộc khối các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng các công nghệ đa phương tiện, quá trình phát triển, và sự cần thiết của nó trong thời đại ngày nay. Giáo trình Tin học đại cương được biên soạn theo chương đào tạo nghề Vi tính văn phòng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính trên hệ điều hành Ms-Dos và hệ điều hành Windows

" alt="Multimedia – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông">  
Multimedia – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
" alt="Giáo trình Thiết kế đa phương tiện (phần 2) – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt">  
" alt="Giáo trình Thiết kế đa phương tiện – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt">  
" alt="Xử lý và truyền thông đa phương tiện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông">  
Xử lý và truyền thông đa phương tiện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
" alt="Giới thiệu về đa phương tiện – Trung tâm thông tin thư viện ĐHQG Hà Nội">  
Giới thiệu về đa phương tiện – Trung tâm thông tin thư viện ĐHQG Hà Nội
" alt="Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện – Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội">  
Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện – Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
" alt="Giáo trình Công nghệ đa phương tiện (Sơ cấp 2018)">  
Giáo trình Công nghệ đa phương tiện (Sơ cấp 2018)

Môn học Công nghệ đa phương tiện thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng các công nghệ đa phương tiện, quá trình phát triển, và sự cần thiết của nó trong thời đại ngày nay. Giáo trình Công nghệ đa phương tiện được biên soạn theo chương đào tạo nghề Vi tính văn phòng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các thiết bị công nghệ đa phương tiện, tạo ra dữ liệu ứng dụng đa phương tiện trên máy tính

Các đơn vị liên kết