Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Thông báo

12
Mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021  
Mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

UBND TỈNH ĐỒNG NAITRƯỜNG CAO ĐẲNGCÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020 – 2021(Ban hành kèm theo Quyết định số …../TCĐN ngày …./…../2020của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai)               …

Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh Online qua Zalo và Email  
Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh Online qua Zalo và Email

Bước 1: Chuẩn bị  – Điền thông tin vào phiếu đăng ký (link tải: Trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông) Ghi chú: Số điện thoại liên lạc của thí sinh/phụ huynh ghi chính xác để trường liên lạc thông báo kết quả.– Chụp hình: 1) Phiếu đăng ký, 2) Bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp …

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐẾN NĂM 2025  
SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐẾN NĂM 2025

UBND TỈNH ĐỒNG NAITRƯỜNG CAO ĐẲNGCÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐẾN NĂM 2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số …../TCĐN ngày ……/..…../2020  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng …

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19  
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
  • Tin tức
  • 777 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07/8/2020 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19, đồng thời qua tham khảo ý kiến của Trung tâm Y tế huyện Long Thành. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (Trường) đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo nhận tiền hỗ trợ  miễn giảm học phí của Nhà nước năm học 2018 – 2019  
Thông báo nhận tiền hỗ trợ miễn giảm học phí của Nhà nước năm học 2018 – 2019

Xem nội dung chi tiết thông báo: Xem

Các đơn vị liên kết