Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Thông báo

12
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19  
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
  • Tin tức
  • 402 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07/8/2020 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19, đồng thời qua tham khảo ý kiến của Trung tâm Y tế huyện Long Thành. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (Trường) đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo nhận tiền hỗ trợ  miễn giảm học phí của Nhà nước năm học 2018 – 2019  
Thông báo nhận tiền hỗ trợ miễn giảm học phí của Nhà nước năm học 2018 – 2019

Xem nội dung chi tiết thông báo: Xem

Các đơn vị liên kết