Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

MÔ ĐUN /MÔN HỌC CƠ SỞ NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT – DUNG SAI – ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT NGHỀ: TIỆN REN TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT – DUNG SAI – ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT NGHỀ: TIỆN REN TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nguyễn Thị Mỵ) 4 Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Phạm Thị Hoa) 2. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (Trần Hữu Quế) 5. Giáo trình vẽ kỹ thuật (Phạm Hữu Nghĩa) 3. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (PGS. Trần Hữu Quế) 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : VẼ KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : VẼ KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nguyễn Thị Mỵ) 4 Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Phạm Thị Hoa) 2. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (Trần Hữu Quế) 5. Giáo trình vẽ kỹ thuật (Phạm Hữu Nghĩa) 3. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (PGS. Trần Hữu Quế) 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kim loại thiết bị nhiệt (TS. Đinh Minh Diệm) 4. Ký hiệu vật liệu kim loại (GV. Quang Anh) 2. Giáo trình Vật liệu cơ khí (KS. Nguyễn Thị Yên) 5. Giáo trình Thí nghiệm vật liệu kỹ thuật 3. Giáo trình Vật liệu cơ khí 6. Vật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo: 1.Giáo trình kỹ thuật nguội cơ bản (K.S Trần Văn Hiệu) 4.Tài liệu tham khảo: Gia công nguội cơ bản 2. Kỹ Thuật Nguội (Phí Trọng Hảo – Nguyễn Thanh Mai) 5. Tài liệu tham khảo: Trang bị dụng cụ của nghề Nguội 3. Tài liệu tham khảo thực hành nguội …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: DUNG SAI – ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: DUNG SAI – ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo 1. Dung sai lắp ghép & kỹ thuật đo lường (PGS.TS Ninh Đức Tốn) 4. Kỹ Thuật Đo Lường (TS Nguyễn Hữu Công) 2. Giáo trình: Dung sai lắp ghép (T.S Nguyễn Dần) 5. Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 3. Dung sai lắp ghép và kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: AUTOCAD NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: AUTOCAD NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nguyễn Thị Mỵ) 4 Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Phạm Thị Hoa) 2. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (Trần Hữu Quế) 5. Giáo trình vẽ kỹ thuật (Phạm Hữu Nghĩa) 3. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (PGS. Trần Hữu Quế) 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : VẼ KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : VẼ KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nguyễn Thị Mỵ) 4 Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Phạm Thị Hoa) 2. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (Trần Hữu Quế) 5. Giáo trình vẽ kỹ thuật (Phạm Hữu Nghĩa) 3. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (PGS. Trần Hữu Quế) 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kim loại thiết bị nhiệt (TS. Đinh Minh Diệm) 4. Ký hiệu vật liệu kim loại (GV. Quang Anh) 2. Giáo trình Vật liệu cơ khí (KS. Nguyễn Thị Yên) 5. Giáo trình Thí nghiệm vật liệu kỹ thuật 3. Giáo trình Vật liệu cơ khí 6. Vật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: DUNG SAI – ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: DUNG SAI – ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo 1. Dung sai lắp ghép & kỹ thuật đo lường (PGS.TS Ninh Đức Tốn) 4. Kỹ Thuật Đo Lường (TS Nguyễn Hữu Công) 2. Giáo trình: Dung sai lắp ghép (T.S Nguyễn Dần) 5. Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 3. Dung sai lắp ghép và kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: AUTOCAD NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: AUTOCAD NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nguyễn Thị Mỵ) 4 Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Phạm Thị Hoa) 2. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (Trần Hữu Quế) 5. Giáo trình vẽ kỹ thuật (Phạm Hữu Nghĩa) 3. Giáo trình Vẽ kỹ thuật_Tập 1 (PGS. Trần Hữu Quế) 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TRANG BỊ ĐIỆN TRÊN MÁY CÔNG CỤ NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TRANG BỊ ĐIỆN TRÊN MÁY CÔNG CỤ NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo 1. Bài giảng kỹ thuật điện tử 4. Giáo trình thực hành điện cơ bản 2. Giáo trình điện tử cơ bản 5. Thực hành điện tử từ A tới Z 3. Giáo trình điện tử cơ bản (Phan Kiên Nguyễn)

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: KHÍ NÉN – THỦY LỰC NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: KHÍ NÉN – THỦY LỰC NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã giúp cho có sự thay đổi vượt bậc trong cuộc sống của con người. Bên cạnh sự phát triển của các ngành như: Kỹ thuật điện tử, kỹ thuật tự động hóa..thì ngành kỹ thuật thủy khí ngày càng trở nên có ý nghĩa và chiếm một vị trí quan trọng trong một số lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt trong ngành chế tạo máy và kỹ thuật ôtô, các máy công trình thì truyền động thủy lực khí nén đang có một vai trò đáng kể do có mật độ công suất cao, kết cấu đơn giản, độ tin cậy cao và đặc biệt là việc bố trí các phần tử tự do và linh động theo không gian và van điều khiển, có chi phí công suất nhỏ là những ưu điểm nổi bật của công nghệ truyền động khí nén thủy lực. Với những ưu điểm như vậy, nên ở nước ta hiện nay đã có rất nhiều máy móc sử dụng truyền đồng thủy lực khí nén tuy nhiên số lượng những thợ giỏi về lĩnh vực này lại khá khiêm tốn. Nhằm giúp cho sinh viên có thể nắm được một số kiến thức cơ bản về truyền động thủy lực khí nén, tiếp cận dần với công việc sửa chữa các thiết bị có liên quan trong thực tế.

Các đơn vị liên kết