Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

c. Tài liệu tham khảo

12

Tài liệu tham khảo nghề KTML & ĐH không khí

" alt="Giáo trình KỸ THUẬT LẠNH">  
Giáo trình KỸ THUẬT LẠNH
" alt="Giáo trình đo lường nhiệt">  
Giáo trình đo lường nhiệt
" alt="Kiểm tra chất lượng hàn">  
Kiểm tra chất lượng hàn
" alt="Công nghệ hàn điện nóng chảy tập 1">  
Công nghệ hàn điện nóng chảy tập 1
" alt="Giáo trình công nghệ hàn">  
Giáo trình công nghệ hàn
  • c. Tài liệu tham khảo
  • Tác giả:Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong
  • 281 lượt xem
" alt="Mạch điện">  
Mạch điện
" alt="SẢN PHẨM SEAREFICO">  
SẢN PHẨM SEAREFICO
" alt="Hệ thống máy lạnh dân dụng">  
Hệ thống máy lạnh dân dụng
" alt="Tủ lạnh và Máy điều hòa dân dụng (Nguyễn Đức Lợi)">  
Tủ lạnh và Máy điều hòa dân dụng (Nguyễn Đức Lợi)
" alt="Kỹ thuật điện lạnh (Phạm Văn Chới – NXB GDVN)">  
Kỹ thuật điện lạnh (Phạm Văn Chới – NXB GDVN)
" alt="Lắp đặt và vận hành máy lạnh (ThS. Trần Văn Lịch)">  
Lắp đặt và vận hành máy lạnh (ThS. Trần Văn Lịch)
" alt="Giáo trình điều hòa không khí (PGS. TS. Võ Chí Chính)">  
Giáo trình điều hòa không khí (PGS. TS. Võ Chí Chính)

Các đơn vị liên kết