Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở CNOT

" alt="Giáo trình Kỹ thuật chung ô tô và công nghệ sửa chữa (Cao đẳng)">  
Giáo trình Kỹ thuật chung ô tô và công nghệ sửa chữa (Cao đẳng)

Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới và các sách tham khảo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ thị trường lao động. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="Giáo trình Lý thuyết ô tô (Cao đẳng)">  
Giáo trình Lý thuyết ô tô (Cao đẳng)

“Lý thuyết ô tô” là môn học cơ sở quan trọng trong ngành Công nghệ ô tô. Đây là môn học bắt buộc trong các trường đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô. Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về động lực học của ô tô khi chuyển động thẳng, chuyển động quay vòng, khi chuyển động trên dốc, khi tăng tốc hoặc phanh; tính kinh tế nhiên liệu; tính ổn định của ô tô; tính năng cơ động của ô tô; dao động của ô tô, … Đây là những kiến thức cơ sở làm nền tảng giúp sinh viên nhiên cứu, học tập những môn học khác như: Kết cấu và tính toán ô tô, Cấu tạo ô tô…khi học những bậc học cao hơn.

" alt="Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản (Cao đẳng)">  
Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản (Cao đẳng)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mới nhiều tiềm năng và triển vọng ở đất nước ta nhưng cũng yêu cầu trình độ tay nghề kỹ thuật tương đối cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và những kỹ năng hàn cơ bản nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành hàn cơ bản”.

" alt="Giáo trình Thực hành nguội cơ bản (Cao đẳng)">  
Giáo trình Thực hành nguội cơ bản (Cao đẳng)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp nặng với công nghệ cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và kỹ năng cơ khí nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành nguội cơ bản”.

" alt="Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Cao đẳng)">  
Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Cao đẳng)

Tổ chức Quản lý Sản xuất là một trong những chức năng quan trọng trong Quản trị Doanh nghiệp. Tổ chức quản lý sản xuất có tác động trực tiếp đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Doanh nghiệp (vốn, tài sản, sức lao động,...) và đến việc cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng. Đáp ứng được nhu cầu về hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động. Giáo trình Tổ chức Quản lý Sản xuất được biên soạn theo chương trình chi tiết của môn học “Tổ chức Quản lý Sản xuất” nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và học tập cho các sinh viên Cao đẳng nghề ngành Công nghệ ôtô trong việc trang bị kiến thức Quản trị Kinh doanh.

" alt="Giáo trình Cơ ứng dụng (Cao đẳng)">  
Giáo trình Cơ ứng dụng (Cao đẳng)

Cơ ứng dụng là một môn cơ sở. Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô đa được ký ban hành. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới, đề cập những nội dung cơ bản.

" alt="Giáo trình Dung sai đo lường (Cao đẳng)">  
Giáo trình Dung sai đo lường (Cao đẳng)

Giáo trình môn học ‘Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật’ được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung trình độ Cao đẳng công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Nội dung được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ logic chặt chẽ. Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập của học sinh, sinh viên trong nhà trường và sự phát triển trong tương lai của nghề Công nghệ ô tô.

" alt="Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Cao đẳng)">  
Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Cao đẳng)

Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vẽ và đọc bản vẽ kỹ thuật. Nhờ có bản vẽ kỹ thuật mà chúng ta thể hiện được ý đồ thiết kế của mình, cũng như hiểu được ý đồ thiết kế của người khác. Thông qua bản vẽ kỹ thuật, người ta có thể xây dựng được các công trình, chế tạo được máy móc đúng như yêu cầu của người thiết kế.

" alt="Giáo trình Thực hành hàn cơ bản (Trung cấp)">  
Giáo trình Thực hành hàn cơ bản (Trung cấp)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mới nhiều tiềm năng và triển vọng ở đất nước ta nhưng cũng yêu cầu trình độ tay nghề kỹ thuật tương đối cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và những kỹ năng hàn cơ bản nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành hàn cơ bản”.

" alt="Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Trung cấp)">  
Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Trung cấp)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp nặng với công nghệ cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và kỹ năng cơ khí nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành nguội cơ bản”. Giáo trình nhằm phục vụ: Các học sinh, sinh viên theo học ngành Công nghệ ô tô trong trường cũng như các bạn yêu thích nghề cần có tài liệu tham khảo, chắc rằng sẽ tìm thấy trong cuốn sách nhiều điều bổ ích. Các giảng viên giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô làm tài liệu chính để giảng dạy.

" alt="Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công nghệ ô tô">  
Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công nghệ ô tô

Đất nước ta đang trên đà phát triển, do đó ngoại ngữ đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có thể nói cơ khí ô tô là một ngành học phức tạp, đòi hỏi độ chính xác và trình độ chuyên môn cao. Việc cập nhật Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ ô tô sẽ giúp chúng ta nắm chắc các kiến thức được học, đồng thời tự mình trao dồi thêm những tri thức mới thông qua việc tham khảo các tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài. Có được sự hiểu biết và khả năng ngoại ngữ về chuyên ngành ô tô chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta một công việc ổn định và mức lương xứng đáng.

" alt="Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Trung cấp">  
Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Trung cấp

Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vẽ và đọc bản vẽ kỹ thuật. Nhờ có bản vẽ kỹ thuật mà chúng ta thể hiện được ý đồ thiết kế của mình, cũng như hiểu được ý đồ thiết kế của người khác. Thông qua bản vẽ kỹ thuật, người ta có thể xây dựng được các công trình, chế tạo được máy móc đúng như yêu cầu của người thiết kế.

Các đơn vị liên kết