Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở CNOT

" alt="Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản (Cao đẳng 2018)
 • Công nghệ Ô tô
 • Tác giả:Nguyễn Quang Thành
 • 255 lượt xem

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mới nhiều tiềm năng và triển vọng ở đất nước ta nhưng cũng yêu cầu trình độ tay nghề kỹ thuật tương đối cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và những kỹ năng hàn cơ bản nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành hàn cơ bản”.

" alt="Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Cao đẳng 2018)
 • Công nghệ Ô tô
 • Tác giả:Nguyễn Quang Thành
 • 270 lượt xem

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp nặng với công nghệ cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và kỹ năng cơ khí nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành nguội cơ bản”. Giáo trình nhằm phục vụ: Các học sinh, sinh viên theo học ngành Công nghệ ô tô trong trường cũng như các bạn yêu thích nghề cần có tài liệu tham khảo, chắc rằng sẽ tìm thấy trong cuốn sách nhiều điều bổ ích.

" alt="Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Cao đẳng 2018)
 • Công nghệ Ô tô
 • Tác giả:Nguyễn Thành Tâm
 • 249 lượt xem

Tổ chức Quản lý Sản xuất là một trong những chức năng quan trọng trong Quản trị Doanh nghiệp. Tổ chức quản lý sản xuất có tác động trực tiếp đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Doanh nghiệp (vốn, tài sản, sức lao động,...) và đến việc cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng. Đáp ứng được nhu cầu về hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động. Giáo trình Tổ chức Quản lý Sản xuất được biên soạn theo chương trình chi tiết của môn học “Tổ chức Quản lý Sản xuất” nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và học tập cho các sinh viên Cao đẳng nghề ngành Công nghệ ôtô trong việc trang bị kiến thức Quản trị Kinh doanh. Ngoài ra nó cũng trang bị cho các nhà Quản trị tương lai những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cần thiết trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất.

" alt="Giáo trình Cơ ứng dụng (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Cơ ứng dụng (Cao đẳng 2018)
 • Công nghệ Ô tô
 • Tác giả:Nguyễn Vũ Huy Hoàng
 • 276 lượt xem

Cơ ứng dụng là một môn cơ sở. Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô đa được ký ban hành. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới, đề cậpnhững nội dung cơ bản.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC DUNG SAI ĐO LƯỜNG NGHỀ: CÔNG NGHỆ ÔTÔ TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC DUNG SAI ĐO LƯỜNG NGHỀ: CÔNG NGHỆ ÔTÔ TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ_2018

Giáo trình môn học ‘Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật’ được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung trình độ Cao đẳng công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Nội dung được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ logic chặt chẽ. Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập của học sinh, sinh viên trong nhà trường và sự phát triển trong tương lai của nghề Công nghệ ô tô.

" alt="Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Cao đẳng 2018)

Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vẽ và đọc bản vẽ kỹ thuật. Nhờ có bản vẽ kỹ thuật mà chúng ta thể hiện được ý đồ thiết kế của mình, cũng như hiểu được ý đồ thiết kế của người khác. Thông qua bản vẽ kỹ thuật, người ta có thể xây dựng được các công trình, chế tạo được máy móc đúng như yêu cầu của người thiết kế.

" alt="Giáo trình Thực hành hàn cơ bản (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Thực hành hàn cơ bản (Trung cấp 2018)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mới nhiều tiềm năng và triển vọng ở đất nước ta nhưng cũng yêu cầu trình độ tay nghề kỹ thuật tương đối cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trao dồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và những kỹ năng hàn cơ bản nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành hàn cơ bản”. Giáo trình nhằm phục vụ: các học sinh học ngành Công nghệ ô tô trong trường cũng như các bạn yêu thích nghề cần có tài liệu tham khảo, chắc rằng sẽ tìm thấy trong cuốn sách nhiều điều bổ ích.

" alt="Giáo trình Thực hành nguội cơ bản (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Thực hành nguội cơ bản (Trung cấp 2018)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp nặng với công nghệ cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trao dồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và kỹ năng cơ khí nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành nguội cơ bản”. Giáo trình nhằm phục vụ: Các học sinh theo học ngành Công nghệ ô tô trong trường cũng như các bạn yêu thích nghề cần có tài liệu tham khảo, chắc rằng sẽ tìm thấy trong cuốn sách nhiều điều bổ ích.

" alt="Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Trung cấp 2018)

Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vẽ và đọc bản vẽ kỹ thuật. Nhờ có bản vẽ kỹ thuật mà chúng ta thể hiện được ý đồ thiết kế của mình, cũng như hiểu được ý đồ thiết kế của người khác. Thông qua bản vẽ kỹ thuật, người ta có thể xây dựng được các công trình, chế tạo được máy móc đúng như yêu cầu của người thiết kế.

" alt="Giáo trình Cơ ứng dụng (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Cơ ứng dụng (Trung cấp 2018)

Cơ ứng dụng là một môn cơ sở. Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô đã được ký ban hành. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới, đề cập những nội dung cơ bản.

" alt="Giáo trình Thực hành hàn cơ bản (Trung cấp 2021)">  
Giáo trình Thực hành hàn cơ bản (Trung cấp 2021)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mới nhiều tiềm năng và triển vọng ở đất nước ta nhưng cũng yêu cầu trình độ tay nghề kỹ thuật tương đối cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và những kỹ năng hàn cơ bản nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành hàn cơ bản”.

" alt="Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Trung cấp 2021)">  
Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Trung cấp 2021)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp nặng với công nghệ cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và kỹ năng cơ khí nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành nguội cơ bản”.

Các đơn vị liên kết