Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Công nghệ Ô tô

12
" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí (Trung cấp 2018)

Trong suốt quãng thời gian thăng trầm, công nghệ động cơ xăng liên tục có những bước cải tiến lớn. Đến nay, tiếng ồn của động cơ đã giảm, nhờ hệ thống cách âm và kiểm soát quá trình đốt nhiên liệu tốt hơn, khói thải giảm xuống và thời gian khởi động nhanh bằng các hệ thống điện tử tiên tiến. Tuy nhiên động cơ xăng dùng chế hoà khí chính là nền tảng căn bản, và hiện nay vẫn còn được lưu hành khá nhiều.

" alt="Giáo trình Đồng sơn ô tô (Trung cấp 2021)">  
Giáo trình Đồng sơn ô tô (Trung cấp 2021)

Hiện nay việc bảo dưỡng sửa chữa thân vỏ ô tô là một công việc thường gặp trong các xưởng bảo dưỡng ô tô. Nhằm đáp ứng nhu cầu lao động tại các xưởng bảo dưỡng, dịch vụ, được sự góp ý của doanh nghiệp Khoa Công nghệ ô tô – Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai đưa vào chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ Trung cấp và Cao đẳng Mô đun Đồng Sơn ô tô. “Đồng Sơn ô tô” là môn học cơ sở quan trọng trong ngành Công nghệ ô tô. Mô đun này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sửa chữa thân vỏ xe và sơn xe, ... Đây là những kiến thức cơ sở làm nền tảng giúp học sinh và sinh viên có nền tảng cho công việc sau này.

" alt="Giáo trình Đồng sơn ô tô (Cao đẳng 2021)">  
Giáo trình Đồng sơn ô tô (Cao đẳng 2021)

Hiện nay việc bảo dưỡng sửa chữa thân vỏ ô tô là một công việc thường gặp trong các xưởng bảo dưỡng ô tô. Nhằm đáp ứng nhu cầu lao động tại các xưởng bảo dưỡng, dịch vụ, được sự góp ý của doanh nghiệp Khoa Công nghệ ô tô – Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai đưa vào chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ Trung cấp và Cao đẳng Mô đun Đồng Sơn ô tô. “Đồng Sơn ô tô” là môn học cơ sở quan trọng trong ngành Công nghệ ô tô. Mô đun này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sửa chữa thân vỏ xe và sơn xe, ... Đây là những kiến thức cơ sở làm nền tảng giúp học sinh và sinh viên có nền tảng cho công việc sau này.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa Bơm cao áp điều khiển bằng điện tử (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa Bơm cao áp điều khiển bằng điện tử (Cao đẳng 2018)

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa bơm cao áp điều khiển bằng điện tử, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới và các sách tham khảo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ thị trường lao động. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (Trung cấp 2018)

Giáo trình mô đun này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các sinh viên chuyên ngành hệ Cao đẳng – Trung cấp theo chương trình nghề Công nghệ Ô tô Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai có tài liệu học tập và nghiên cứu. Chúng tôi kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để soạn tài liệu cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường hiện nay.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (Cao đẳng 2021)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (Cao đẳng 2021)

Giáo trình mô đun này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các sinh viên chuyên ngành hệ Cao đẳng – Trung cấp theo chương trình nghề Công nghệ Ô tô Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai có tài liệu học tập và nghiên cứu. Chúng tôi kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để soạn tài liệu cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường hiện nay.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử (Trung cấp 2021)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử (Trung cấp 2021)

Giáo trình mô đun này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các sinh viên chuyên ngành hệ Cao đẳng – Trung cấp theo chương trình nghề Công nghệ Ô tô Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai có tài liệu học tập và nghiên cứu. Chúng tôi kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để soạn tài liệu cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường hiện nay.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử (Cao đẳng 2021)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử (Cao đẳng 2021)

Giáo trình mô đun này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các sinh viên chuyên ngành hệ Cao đẳng – Trung cấp theo chương trình nghề Công nghệ Ô tô Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai có tài liệu học tập và nghiên cứu. Chúng tôi kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để soạn tài liệu cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường hiện nay.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa Hệ thống phân phối khí (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa Hệ thống phân phối khí (Cao đẳng 2018)

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới và các sách tham khảo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ thị trường lao động. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 2 (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 2 (Cao đẳng 2018)

Mô đun “BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN VÀ BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH CỦA ĐỘNG CƠ” là môn học chuyên môn quan trọng; Nó giúp cho sinh viên biết vận dụng những kiến thức này để lựa chọn, lập quy trình, quy phạm kỹ thuật trong việc hướng dấn thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa. Giáo trình được biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập chính cho sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp, làm tài liệu tham khảo cho cán bộ hướng dẫn, học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành. Kiến thức trong giáo trình được sắp xếp logic từ đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu,hệ thống đến cách phân tích hư hỏng, phương pháp kiểm tra và quy trình thực hành sửa chữa lần lượt từng bộ phận của cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền của ô tô.

" alt="Giáo trình Kỹ thuật chung ô tô và công nghệ sửa chữa (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Kỹ thuật chung ô tô và công nghệ sửa chữa (Cao đẳng 2018)
  • Công nghệ Ô tô
  • Tác giả:Phạm Đức Thắng
  • 326 lượt xem

Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới và các sách tham khảo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ thị trường lao động. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="Giáo trình Lý thuyết ô tô (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lý thuyết ô tô (Cao đẳng 2018)
  • Công nghệ Ô tô
  • Tác giả:Bùi Trọng Khiêm
  • 316 lượt xem

“Lý thuyết ô tô” là môn học cơ sở quan trọng trong ngành Công nghệ ô tô. Đây là môn học bắt buộc trong các trường đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô. Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về động lực học của ô tô khi chuyển động thẳng, chuyển động quay vòng, khi chuyển động trên dốc, khi tăng tốc hoặc phanh; tính kinh tế nhiên liệu; tính ổn định của ô tô; tính năng cơ động của ô tô; dao động của ô tô, ... Đây là những kiến thức cơ sở làm nền tảng giúp sinh viên nhiên cứu, học tập những môn học khác như: Kết cấu và tính toán ô tô, Cấu tạo ô tô...khi học những bậc học cao hơn.

Các đơn vị liên kết