Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Cắt gọt kim loại

12
" alt="Giáo trình vật liệu cơ khí">  
Giáo trình vật liệu cơ khí
" alt="Giáo trình công nghệ chế tạo máy">  
Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Giáo trình “Công nghệ chế tạo máy” được tác giả tổng hợp từ những kiến thức cơ bản của các lĩnh vực liên quan. Hy vọng qua nội dung của cuốn sách này bạn đọc có thể trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất và cần thiết cho nghề Cắt gọt kim loại. Cho tôi xin cám ơn các bạn trong những forum đã chia sẽ tài liệu, cung cấp các trang web để tìm kiếm thông tin thực hiện giáo trình. Vì đây là giáo trình lưu hành nội bộ, không mang tính vụ lợi; do đó, nếu giáo trình có sử dụng các tài liệu chưa được các tác quyền cho phép chỉ là điều không mong muốn lạm dụng của tác giả. Tôi rất trân trọng mọi góp ý cho giáo trình này và cho người viết. Xin được nhận tại hộp thư duytan87spkt@gmail.com. Cuối cùng, cám ơn tất cả Thầy Cô trong nhà trường và nhất là các thành viên Khoa Cơ Khí đã giúp tôi hoàn thành giáo trình này.

" alt="Giáo trình tiện CNC cơ bản">  
Giáo trình tiện CNC cơ bản
" alt="Giáo trình phay CNC cơ bản">  
Giáo trình phay CNC cơ bản

Việt Nam hiện nay, đổi mới công nghệ là một trong những nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Trong trào lưu đổi mới công nghệ, nhiều doanh nghiệp, viện và trường đã nhập các trang thiết bị điều khiến số, máy công cụ điều khiển số (nc, cnc). Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đồng Nai đã và đang thực hiện đào tạo trung cấp nghề cho ngành cơ khí chế tạo. Trang thiết bị được đầu tư đều là những thiết bị của công nghệ cao như các máy công cụ điều khiển số (CNC), phần mềm lập trình CAM Để đáp ứng nhu cầu dạy và học của Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đồng Nai, chúng tôi biên soạn: Giáo trình Phay CNC cơ bản. Giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về lập trình Phay CNC hệ Fanuc. Giáo trình này được hoàn thành được sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể giáo viên Khoa Cơ khí - Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đồng Nai. Cho tôi xin cám ơn các bạn trong những forum đã chia sẽ tài liệu, cung cấp các trang web để tìm kiếm thông tin thực hiện giáo trình. Vì đây là giáo trình lưu hành nội bộ, không mang tính vụ lợi; do đó, nếu giáo trình có sử dụng các tài liệu chưa được các tác quyền cho phép chỉ là điều không mong muốn lạm dụng của tác giả. Tôi rất trân trọng mọi góp ý cho giáo trình này và cho người viết. Xin được nhận tại hộp thư duytan87spkt@gmail.com. Cuối cùng, cám ơn tất cả Thầy Cô trong nhà trường và nhất là các thành viên Khoa Cơ Khí đã giúp tôi hoàn thành giáo trình này.

" alt="Giáo trình phay bánh răng trụ, răng thẳng, thanh răng">  
Giáo trình phay bánh răng trụ, răng thẳng, thanh răng
" alt="Giáo trình tiện ren thang">  
Giáo trình tiện ren thang

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Tiện ren thang được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung, chương trình chi tiết đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào tạo, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn Giáo trình tiện ren thang cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tiện ren thang” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tiện ren vuông">  
Giáo trình tiện ren vuông

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Tiện ren vuông được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung, chương trình chi tiết đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào tạo, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn Giáo trình tiện ren vuông cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tiện ren vuông” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tiện ren tam giác">  
Giáo trình tiện ren tam giác
" alt="Giáo trình phay bào rãnh đuôi én, chữ T">  
Giáo trình phay bào rãnh đuôi én, chữ T
" alt="Giáo trình phay bào rãnh, cắt đứt">  
Giáo trình phay bào rãnh, cắt đứt

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Phay bào rãnh, cắt đứt được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn GIÁO TRÌNH PHAY BÀO RÃNH, CẮT ĐỨT cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Phay bào rãnh, cắt đứt” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình phay mặt phẳng bậc">  
Giáo trình phay mặt phẳng bậc
" alt="Giáo trình phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng">  
Giáo trình phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, “Giáo trình Phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng” được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn GIÁO TRÌNH PHAY BÀO MẶT PHẲNG, SONG SONG, VUÔNG GÓC, NGHIÊNG cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng” ngày càng hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết