Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

Mô đun/môn học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

" alt="Giáo trình Mô đun: Anh văn chuyên ngành Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Anh văn chuyên ngành Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Từ điển môi trường 4. Từ Điển Anh – Việt Chuyên Ngành Môi Trường 2. Từ điển tiếng anh chuyên nghành môi trường 5. Environmental_Studies 3. English-Vietnamese_compress

" alt="Giáo trình Mô đun: Vận hành trạm xử lý nước thải Nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Vận hành trạm xử lý nước thải Nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình bảo vệ môi trường (PGS. TS. NGƯT Phạm Văn Huấn) 4. Aerobic Digestion: Learning the chemistry behind the Aerobic Digestion process 2. Các Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường 5. Zurich Werdhoelzli: How does a sewage treatment plant work? 3. All Things Water Course I, Activated Sludge

" alt="Giáo trình Mô đun: Máy bơm và trạm bơm Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Máy bơm và trạm bơm Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Bài giảng máy bơm và trạm bơm (TS. Lưu Văn Quân) 4. cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy bơm nước videos 2. Giáo trình môn học Máy bơm và Trạm bơm – ĐH Đà Nẵng 5. Water Pump Station 3D Animation Presentation 3. Cấu tạo và hoạt …

" alt="Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 4. Tập bài giảng Quản lý chất thải rắn và Chất thải nguy hại (ThS, NCS Võ Đình Long) 2. Tổng quan về hệ …

" alt="Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật xử lý nước thải Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật xử lý nước thải Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Khóa luận tốt nghiệp (Nguyễn Thị Phương Lan) 4. Cấp thoát nước (Nguyễn Đình Huấn) 2. Xử lý nước (Lý Thị Thu Hà) 5. Hướng dẫn nuôi vi sinh cho nước thải sinh hoạt I FLASH CT (Video) 3. Thoát nước (Hoàng Văn Huệ)

" alt="Giáo trình Môn học/mô đun: Kỹ thuật xử lý nước cấp Ngành/nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Môn học/mô đun: Kỹ thuật xử lý nước cấp Ngành/nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Xử lý nước cấp (TS. Đặng Viết Hùng) 4. Cấp thoát nước (Nguyễn Đình Huấn) 2. Xử lý nước cấp (Phạm Ngọc Dung) 5. Hướng dẫn nuôi vi sinh cho nước thải sinh hoạt I FLASH CT (Video) 3. Thoát nước (Hoàng Văn Huệ)

" alt="Giáo trình Mô đun: Vi sinh Môi trường nước Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Vi sinh Môi trường nước Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Một số đặc điểm của genom virus 4. Phân lập vi khuẩn_ Thực hành vi sinh (Video) 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 5. Hướng dẫn nuôi vi sinh cho nước thải sinh hoạt I FLASH CT (Video) 3. Quy chuẩn kỹ thuật …

" alt="Giáo trình Mô đun: Nước thải công nghiệp và sức khỏe cộng đồng Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Nước thải công nghiệp và sức khỏe cộng đồng Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Tự động hóa các công trình cấp thoát nước (Phạm Thị Giới) 4. Đồ án môn học: Xử lý nước thải 2. Thoát nước (Hoàng Văn Huệ) 5. Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho (Lê Văn Cát) 3. Xử lý nước cấp (Phạm Ngọc Dung)

" alt="Giáo trình Mô đun: Đường ống và thiết bị Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Đường ống và thiết bị Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Hệ thống cấp thoát nước (Video) 2. Hướng dẫn chi tiết hệ thống thoát nước (video) 3. How Water Towers Work 4.How to Design Water Supply System 5. How does drinking water treatment plant work? | Drinking water treatment Process animation

" alt="Giáo trình Mô đun: Quan trắc môi trường Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Quan trắc môi trường Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Quản lý môi trường (MSc. Phan Như Thúc) 4. Giáo trình Quan trắc Môi trường 2. Quan trắc Chất lượng môi trường (Phạm Anh Đức) 5. Quan trắc môi trường nước 3. Giáo trình Quan trắc môi trường

" alt="Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật phòng thí nghiệm Nghề: Công nghệ kt môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật phòng thí nghiệm Nghề: Công nghệ kt môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ bản (video) 2. Giáo trình kỹ thuật phòng thí nghiệm 3. Đồ án môn học: Thiết kế kĩ thuật hệ thống xử lý nước thải cho công ty hải sản 404 4. Kỹ thuật màng lọc 5. Xử lý nước thải giàu …

Các đơn vị liên kết