Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

Mô đun/môn học chuyên ngành may thời trang

" alt="Giáo trình mô đun: May áo vest nữ hai lớp (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: May áo vest nữ hai lớp (Cao đẳng)

Giáo trình May áo Vest nữ hai lớp được biên soạn trên chương trình đào tạo hiện hành nghề may thời trang Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, là một mô đun được thiết kế dành riêng cho nghề may thời trang, giúp học sinh phát triển và hình thành những kỹ năng may các sản phẩm nâng cao hơn cùng với phát triển không ngừng của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

" alt="Giáo trình mô đun: May váy, áo liền váy (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: May váy, áo liền váy (Cao đẳng)

Giáo trình May váy, áo liền váy được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình dạy nghề May thời trang của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn. Tổ biên soạn tài liệu xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã đóng góp ý kiến, cảm ơn hội đồng thẩm định chương trình Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình biên soạn giáo trình.

" alt="Giáo trình mô đun: Thực tập tốt nghiệp (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: Thực tập tốt nghiệp (Cao đẳng)

Giáo trình Thực tập tốt nghiệp được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình dạy nghề May thời trang của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

" alt="Giáo trình mô đun: May các sản phẩm nâng cao (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: May các sản phẩm nâng cao (Cao đẳng)

Giáo trình May các sản phẩm nâng cao được biên soạn trên chương trình hiện hành nghề may thời trang Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, là một mô đun được thiết kế dành riêng cho nghề may thời trang, là môn học giúp học sinh phát triển và hình thành những kỹ năng may nâng cao hơn cùng với phát triển không ngừng của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn, đồng thời tiếp cận được với những công nghệ hiện đại trong sản xuất.

" alt="Giáo trình môn đun: Cắt may thời trang sơ mi, quần âu (Cao đẳng)">  
Giáo trình môn đun: Cắt may thời trang sơ mi, quần âu (Cao đẳng)

Giáo trình mô đun Cắt may Thời trang áo sơ mi, quần âu được xây dựng và biên soạn dựa trên chương trình hiện hành nghề May thời trang Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình mô đun Cắt may Thời trang áo sơ mi, quần âu là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo của nghề may thời trang. Mô đun này nhằm trang bị cho người học những kiến thức nâng cao về một số mẫu áo sơ mi và quần âu thời trang, đáp ứng như cầu ngày càng phát triển của đời sống.

" alt="Giáo trình mô đun: Đồ họa trang phục (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: Đồ họa trang phục (Cao đẳng)

Giáo trình mô đun Đồ họa trang phục được xây dựng và biên soạn dựa trên chương trình đào tạo hiện hành nghề May thời trang Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình mô đun Đồ họa trang phục là mô đun cung cấp các kiến thức cơ bản tổng quan về phần mềm Coreldraw 12 và thiết kế đồ họa trang phục cơ bản trong lĩnh vực nghề may thời trang cũng như những kiến thức cơ bản đầu tiên về phương pháp thiết kế một số sản phẩm quần áo nam nữ trên phần mềm máy tính. Môn học có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn. Đồng thời có cái nhìn tổng quát về thiết kế trang phục trên máy vi tính.

" alt="Giáo trình mô đun: May áo vest nữ một lớp (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: May áo vest nữ một lớp (Cao đẳng)
  • May thời trang
  • Tác giả:Chủ biên: Đinh Thị Thanh Hải
  • 8 lượt xem

Giáo trình May áo Vest nữ 1 lớp được biên soạn trên chương trình đào tạo hiện hành nghề may thời trang Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, là một mô đun được thiết kế dành riêng cho nghề may thời trang, là môn học giúp học sinh phát triển và hình thành những kỹ năng may các sản phẩm nâng cao hơn cùng với phát triển không ngừng của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

" alt="Giáo trình mô đun: May áo Jacket nam (Cao đẳng_2021)">  
Giáo trình mô đun: May áo Jacket nam (Cao đẳng_2021)

Giáo trình May áo Jacket nam được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình dạy nghề May thời trang của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

" alt="Giáo trình mô đun: May quần âu nam, nữ (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: May quần âu nam, nữ (Cao đẳng)

Giáo trình May quần âu nam, nữ được biên soạn trên chương trình nghề may thời trang Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, là một mô đun được thiết kế dành riêng cho nghề may thời trang, là môn học giúp học sinh phát triển và hình thành những kỹ năng cắt và may hoàn chỉnh các kiểu quần âu nam, nữ cơ bản từ đó làm tiền đề cho mô đun cắt may thời trang áo sơ mi quần âu. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

" alt="Giáo trình may áo sơ mi nam, nữ (Cao đẳng)">  
Giáo trình may áo sơ mi nam, nữ (Cao đẳng)

Giáo trình May áo sơ mi nam, nữ được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình dạy nghề May thời trang của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn. Tổ biên soạn tài liệu xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã đóng góp ý kiến, cảm ơn hội đồng thẩm định chương trình Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình biên soạn giáo trình.

" alt="Giáo trình mô đun: Thiết kế áo sơ mi nam, nữ (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: Thiết kế áo sơ mi nam, nữ (Cao đẳng)

Giáo trình Thiết kế áo sơ mi nam, nữ được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình dạy nghề May thời trang của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

" alt="Giáo trình Mô đun: may các sản phẩm nâng cao (Trung cấp)">  
Giáo trình Mô đun: may các sản phẩm nâng cao (Trung cấp)

Giáo trình May các sản phẩm nâng cao được biên soạn trên chương trình hiện hành nghề may thời trang Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, là một mô đun được thiết kế dành riêng cho nghề may thời trang, là môn học giúp học sinh phát triển và hình thành những kỹ năng may nâng cao hơn cùng với phát triển không ngừng của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn, đồng thời tiếp cận được với những công nghệ hiện đại trong sản xuất. Tổ biên soạn tài liệu xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã đóng góp ý kiến, cảm ơn hội đồng thẩm định chương trình Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình biên soạn giáo trình.

Các đơn vị liên kết