Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

C. Giáo trình tham khảo

12

Giáo trình tham khảo nghề May thời trang

" alt="Giáo trình công nghệ may (Nguyễn Tiến Dũng)">  
Giáo trình công nghệ may (Nguyễn Tiến Dũng)
" alt="[3]. Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên )">  
[3]. Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên )
" alt="[2]. Hệ thống bài tập Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn)">  
[2]. Hệ thống bài tập Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn)
" alt="[1]. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn)">  
[1]. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn)
" alt="Hệ thống bài tập Công nghệ may 2 (TS. Võ Phước Tấn)">  
Hệ thống bài tập Công nghệ may 2 (TS. Võ Phước Tấn)
" alt="Giáo trình Công nghệ may 2 (TS. Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình Công nghệ may 2 (TS. Võ Phước Tấn)
" alt="Giáo trình Kỹ thuật cắt may cơ bản (Ngọc Huyền)">  
Giáo trình Kỹ thuật cắt may cơ bản (Ngọc Huyền)
" alt="Giáo trình Thiết kế quần âu, sơmi, váy, đầm liền thân, veston, áo dài (CN. Cao Bích Thủy)">  
" alt="Giáo trình Thiết kế quần áo (TS. Trần Thủy Bình)">  
Giáo trình Thiết kế quần áo (TS. Trần Thủy Bình)
  • May thời trang
  • Tác giả:TS. Trần Thủy Bình
  • 11 lượt xem
" alt="Hệ thống BT Thiết kế trang phục 3 (TS. Võ Phước Tấn)">  
" alt="Giáo trình thiết kế trang phục 3 (TS. Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình thiết kế trang phục 3 (TS. Võ Phước Tấn)
" alt="Giáo trình công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình)">  
Giáo trình công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình)

Các đơn vị liên kết