Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Tài liệu chuyên nghành

12

Tài liệu chuyên nghành nghề sơ cấp vận hành xe nâng

" alt="MÔ ĐUN: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP">  
MÔ ĐUN: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP

Giáo trình Bài thực hành tổng hợp, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với Mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="MÔ ĐUN: QUI ĐỊNH AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG XE NÂNG">  
MÔ ĐUN: QUI ĐỊNH AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG XE NÂNG

Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung an toàn lao động trong sản xuất cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="TÊN MÔN ĐUN: TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC TRÊN MÁY XÂY DỰNG">  
TÊN MÔN ĐUN: TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC TRÊN MÁY XÂY DỰNG

Giáo trình Truyền động thủy lực trên máy xây dựng, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với Mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="TÊN MÔN ĐUN: CẤU TẠO VÀ VẬN HÀNH XE NÂNG">  
TÊN MÔN ĐUN: CẤU TẠO VÀ VẬN HÀNH XE NÂNG

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu về qui mô chất lượng và tiến độ thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp yêu cầu xây dựng cầu đường sân bay bến cảng bốc xếp vận chuyển hàng hoá sản xuất để phát triển đất nước chúng ta đã áp dụng nhiều công nghệ và thiết bị mới tiên tiến của các nước trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu học tập cho học viên của nhà trường qui mô chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác thi công khai thác kỹ thuật máy thi công. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai biên soạn nội dung bài giảng Môdun Cấu tạo và vận hành xe nâng. Giáo trình Cấu tạo và vận hành xe nâng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về máy nâng hàng; Bảo dưỡng thường xuyên; Đặc tính kỹ thuật một số loại máy nâng; Vị trí tính năng tác dụng cần điều khiển và đồng hồ báo trong buồng lái máy nâng; Di chuyển máy nâng; Thao tác cơ bản điều khiển máy nâng không tải.

Các đơn vị liên kết