Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Đoàn thanh niên

Nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên.

Nhằm tôn vinh những giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, thúc đẩy đam mê đọc sách, hình thành văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và hướng tới xây dựng một xã hội học tập trong đoàn viên thanh niên. Đoàn trường phát động phong trào đọc sách trong đoàn viên, sinh viên, thực hiện đều đặn mỗi quý chia sẻ ít nhất 01 cuốn sách hay, đọc và viết bài cảm nhận.
   Quyển đầu tiên Đoàn trường muốn giới thiệu đó chính là cuốn hiểu hết về tâm lý (How psychology works). Cuốn How psychology works này gần như một cuốn bách khoa toàn thư về tâm lý học nhưng các kiến thức được trình bày trong sách rất khoa học và dễ nắm bắt. Hiểu hết về tâm lý học được chia làm 4 phần chính:
  – Tâm lý học là gì? Trình bày cơ bản quá trình phát triển, các học thuyết và trường phái cơ bản trong tâm lý học.
  – Các rối loạn tâm lý: Phần này liệt kê và giải thích cụ thể rất nhiều chứng rối loạn tâm lý mà bất kỳ ai hay đọc trinh thám hoặc xem nhiều phim của Hollywood sẽ gọi mặt chỉ tên ngay được: ví dụ như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn tăng động giảm chú ý, vân vân và vân vân.
  – Các liệu pháp trị liệu chữa lành: trình bày các phương pháp trị liệu thường được áp dụng 
  – Tâm lý học trong thế giới thực: phần này giới thiệu vô vàn các chủ đề, đối tượng mà tâm lý học nghiên cứu trong thực tiễn.
   How Psychology woks là một cuốn sách có một hàm lượng thông tin lớn, được trình bày khoa học, trực quan sinh động giúp người đọc tiếp cận dễ dàng mà không thấy quá khô khan như đọc một văn bản khoa học. 
   Các bạn hãy đọc, cảm nhận và gửi bài viết về cho đoàn khoa trước ngày 19/11/2021 nhé.

Các đơn vị liên kết