Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

c. Tài liệu tham khảo

12

Tài liệu tham khảo nghề Công nghệ Ô tô

" alt="4. Từ điển chuyên ngành ô tô">  
4. Từ điển chuyên ngành ô tô
" alt="3. Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ô tô – ODB Việt Nam">  
3. Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ô tô – ODB Việt Nam
" alt="Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành">  
Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành
" alt="1. Tiếng Anh chuyên ngành ô tô">  
1. Tiếng Anh chuyên ngành ô tô
" alt="5. Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2">  
5. Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2
" alt="Hệ thống điều hoà không khí tự động">  
" alt="Hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí">  
" alt="HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ – Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM">  
" alt="Bảo dưỡng và sửa chữa HTĐHKK TRÊN Ô TÔ – Cao đẳng Lào Cai">  
" alt="4. Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí">  
4. Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí
" alt="Tài liệu giáo trình điều hoà không khí trên ô tô">  
" alt="3. Giáo trình vẽ kỹ thuật">  
3. Giáo trình vẽ kỹ thuật

Các đơn vị liên kết