Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường

" alt="Giáo trình Môn học/mô đun: Kỹ thuật điện cơ bản Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp_2021">  
Giáo trình Môn học/mô đun: Kỹ thuật điện cơ bản Nghề: Công nghệ Kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Kỹ thuật điện tử 4. Giáo trình kỹ thuật điện 2. Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện 5. Kỹ thuật điện 3. Giáo trình kỹ thuật điện

" alt="Giáo trình Mô đun: Cơ sở công nghệ môi trường Nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Cơ sở công nghệ môi trường Nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Mô phỏng cấu tạo và hoạt động của bể UASB (Video)

" alt="Giáo trình Mô đun: Hóa đại cương Nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Hóa đại cương Nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Thực hành Hóa đại cương (KS. Trần Thị Tường Vân) 5. Hóa phân tích (PGS TS. Võ Thị Bạch Huệ (Tập 1) 2. Bài tập thực hành Hóa hữu cơ 6. Giáo trình thực hành Hóa hữu cơ (Nguyễn Lê Tuấn) 3. Giáo trình thực hành Hóa đại cương dùng …

" alt="Giáo trình Mô đun: Autocad Nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Autocad Nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Auto cad 2007 – (Phạm Gia Hậu) 4. Thiết kế Autocad theo trình tự công việc 2. AutoCAD Pro Design (Dương Đức Cảnh) 5. Hướng dẫn sử dụng Layout trong bản vẽ autocad 3. Hướng dẫn sử dụng Layout trong bản vẽ autocad

" alt="Giáo trình Môn học: Luật và các chính sách môi trường Nghề: Xử lý nước thải công nghiệp Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Môn học: Luật và các chính sách môi trường Nghề: Xử lý nước thải công nghiệp Trình độ: Trung cấp

1. Tài liệu dạy học môn: Pháp luật (Trung cấp) 4. LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2. Tài liệu dạy học môn: Pháp luật (Cao đẳng) 5. Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo vệ môi trường 3. Luật Tố tụng hành chính 2015

" alt="Giáo trình 5S – An toàn">  
Giáo trình 5S – An toàn

Tài liệu tham khảo: 1. Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″_Tổng cục Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. 4. Slide hướng dẫn thực hành 5S_Hồ Minh Hương. 2. Hướng dẫn thực hành phương pháp …

Các đơn vị liên kết