Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

c. Tài liệu tham khảo

12

Tài liệu tham khảo nghề QTDN vừa và nhỏ

" alt="TLTK_GT Quản trị dự án đầu từ_Phạm Xuân Giang">  
TLTK_GT Quản trị dự án đầu từ_Phạm Xuân Giang
" alt="TLTK_GT Quản trị dự án phát triển_Mai Văn Nam">  
TLTK_GT Quản trị dự án phát triển_Mai Văn Nam
" alt="TLTK_Quản trị dự án đầu tư_Nguyễn Xuân Thuỷ.">  
TLTK_Quản trị dự án đầu tư_Nguyễn Xuân Thuỷ.
" alt="TLTK_GT Quản trị điều hành_Hồ Tiến Dũng_NXB Lao động_2009">  
TLTK_GT Quản trị điều hành_Hồ Tiến Dũng_NXB Lao động_2009
" alt="TLTK_GT Quản trị dự án đầu tư_Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.">  
TLTK_GT Quản trị dự án đầu tư_Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
" alt="Thực tập tốt nghiệp (TLTK_GT Quản trị chiến lược_T2_Trường ĐH KTQD)">  
" alt="Thực tập tốt nghiệp (TLTK_GT Quản trị chiến lược_T1_Trường ĐH KTQD)">  
" alt="Thực tập tốt nghiệp (TLTK_GT Quản trị nhân lực_Trường CĐ Lào Cai)">  
Thực tập tốt nghiệp (TLTK_GT Quản trị nhân lực_Trường CĐ Lào Cai)
" alt="Thực tập tốt nghiệp (TLTK_GT Quản trị doanh nghiệp_Trường CĐ Lào Cai)">  
Thực tập tốt nghiệp (TLTK_GT Quản trị doanh nghiệp_Trường CĐ Lào Cai)
" alt="Thực tập tốt nghiệp (TLTK_Dự toán hoạt động SXKD trong doanh nghiệp)">  
" alt="Quản trị marketing (TLTK_Slide bài giảng Quản trị marketing DCoHT)">  
Quản trị marketing (TLTK_Slide bài giảng Quản trị marketing DCoHT)
" alt="Quản trị marketing (TLTK_Giáo trình QT marketing_Tập 2_Trường CĐ XD TpHCM)">  
Quản trị marketing (TLTK_Giáo trình QT marketing_Tập 2_Trường CĐ XD TpHCM)

Các đơn vị liên kết