Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

b. Mô đun/môn học chuyên ngành điện công nghiệp

" alt="Giáo Trình Lắp Đặt Điện Công Nghiệp (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình Lắp Đặt Điện Công Nghiệp (Sơ Cấp)

Mô dun Lắp đặt điện công nghiệp là một trong những mô đun chuyên ngành cơ sở thuộc nghề “Điện công nghiệp”. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản của người học. Giáo trình Lắp đặt điện công nghiệp cơ bản được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề “Điện công nghiệp” đáp ứng cho hệ sơ cấp, giáo trình biên soạn dạng giải quyết các công việc để hình thành năng lực của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức về sử dụng các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống điều khiển động cơ Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, trung tâm dạy nghề. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cám ơn!

" alt="Giáo Trình Lắp Đặt Điện Ngoài Trời (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình Lắp Đặt Điện Ngoài Trời (Sơ Cấp)

Mô dun Lắp đặt điện ngoài trời là một trong những mô đun chuyên ngành cơ sở thuộc nghề “Điện công nghiệp”. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản của người học. Giáo trình Lắp đặt điện ngoài trời cơ bản được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề “Điện công nghiệp” đáp ứng cho hệ sơ cấp, giáo trình biên soạn dạng giải quyết các công việc để hình thành năng lực của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức về sử dụng các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống điều khiển. Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, trung tâm dạy nghề. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cám ơn!

" alt="Giáo Trình Lắp Đặt Điện Trong Nhà (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình Lắp Đặt Điện Trong Nhà (Sơ Cấp)

Mô dun Lắp đặt điện trong nhà là một trong những mô đun chuyên ngành cơ sở thuộc nghề “Điện công nghiệp”. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản của người học. Giáo trình Lắp đặt điện trong nhà cơ bản được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề “Điện công nghiệp” đáp ứng cho hệ sơ cấp, giáo trình biên soạn dạng giải quyết các công việc để hình thành năng lực của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức về sử dụng các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống điều khiển, sử dụng các dụng cụ thiết bị điện cầm tay trong lắp đặt điện Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, trung tâm dạy nghề. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cám ơn!

" alt="Giáo Trình Điện Cơ Bản (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình Điện Cơ Bản (Sơ Cấp)

Mô dun “Điện cơ bản” là một trong những mô đun chuyên ngành cơ sở thuộc nghề “Điên công nghiệp”. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản của người học. Sau khi học tập mô đun này, người học có đủ kiến thức để học tiếp mô đun lắp đặt điện trong nhà, mô đun lắp đặt điện ngoài trời và mô đun lắp đặt điện công nghiệp. Giáo trình “Điện cơ bản” được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp đáp ứng cho trình độ sơ cấp, giáo trình biên soạn dạng giải quyết các công việc để hình thành năng lực của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức về an toàn, kỹ năng đọc bản vẽ, khí cụ điện, đo lường điện và máy điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống điều khiển. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng sử dụng các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện, sử dụng các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện. Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, trung tâm dạy nghề. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cám ơn!

" alt="Đề Cương Thực Tập Tốt Nghiệp (Trung Cấp)">  
Đề Cương Thực Tập Tốt Nghiệp (Trung Cấp)

ĐỀ CƢƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

" alt="Giáo Trình Điện Tử Ứng Dụng Trong Công Nghiệp (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Điện Tử Ứng Dụng Trong Công Nghiệp (Trung Cấp)

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật điện đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Song song với đó là việc phát triển tự động hóa hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất. Cùng với sự phát triển kỹ thuật điện, việc đào tạo phát triển đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề được Đảng, Nhà nước, Nhà trường và mỗi công dân quan tâm sâu sắc để có thể làm chủ được máy móc, trang thiết bị của nghề. Giáo trình “Điện tử ứng dụng trong công nghiệp” được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp đáp ứng cho hệ trung cấp. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về các mạch điều kiển điện bằng linh kiện điện tử thông dụng được sử dụng trong hệ thống điện điều khiển tự động... Hình thành và rèn luyện các kỹ năng sử dụng các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện, bo mạch điện tử, sử dụng các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong linh kiện điện tử và mạch điện, lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và board mạch in. Giáo trình dùng để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường có cùng hệ đào tạo vì đề cương của giáo trình bám sát chương trình khung quốc gia của nghề. Cấu trúc của giáo trình gồm 3 bài: Bài 1: Lắp ráp bo mạch điều khiển đèn chiếu sáng dân dụng Bài 2: Lắp ráp bo mạch điều khiển động cơ 3 pha Bài 3: Lắp ráp bo mạch điều khiển động cơ băng tải Cùng giúp nhóm biên biên soạn giáo trình là các giáo viên tổ bộ môm Điện tử của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Chắc chắn giáo trình không tránh khỏi thiếu sót. Nhóm biên soạn mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cám ơn!

" alt="Giáo Trình Lập Trình PLC Cơ Bản (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Lập Trình PLC Cơ Bản (Trung Cấp)

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Các dây truyền sản xuất tự động ngày càng được sử dụng rộng rãi. Một trong những thiết bị không thể thiếu trong hệ thống điều khiển tự động đó là PLC. Giáo trình “Lập trình PLC cơ bản“ được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản về PLC. Giúp người học tiếp cận được các hệ thống điều khiển lập trình thông qua các bài tập đơn giản. Trong quá trình biên soạn giáo trình này, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình của các trường bạn và một số tài liệu chuyên ngành nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu xót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo Trình Trang Bị Điện Cơ Bản (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Trang Bị Điện Cơ Bản (Trung Cấp)

Mô dun Trang bị điện là một trong những mô đun chuyên ngành mang tính đặc trưng cao thuộc nghề Điện công nghiệp và dân dụng. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức của người học. Sau khi học tập mô đun này, người học có đủ kiến thức để học tiếp mô đun trang bị điện nâng cao Giáo trình “Trang bị điện cơ bản“ được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp và dân dụng đáp ứng cho hệ trung cấp, giáo trình biên soạn dạng giải quyết các công việc để hình thành năng lực của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức về sử dụng các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống điều khiển động cơ Hình thành và rèn luyện các kỹ năng sử dụng các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện, sử dụng các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện, lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ mạch điện.. Giáo trình dùng để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mặc dù nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng xong không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lượng cao hơn. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học, để đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra, nhằm trang bị cho học sinh sinh viên các kiến thức và năng lực trong quá trình học môn Trang bị điện cơ bản./. Xin trân trọng cám ơn!

" alt="Giáo Trình Điều Khiển Điện Khí Nén (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Điều Khiển Điện Khí Nén (Trung Cấp)

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ, các hệ thống sản xuất trong công nghiệp đòi hỏi tự động hóa ngày càng cao. Hệ thống điều khiển Khí nén được sử dụng càng nhiều, vì dễ dàng tự động hóa cũng như giá thành rẻ. Từ đó đòi hỏi nguồn nhân lực làm chủ được công nghệ, phải được đào tạo. Chính vì những yêu cầu đó nên Giáo trình Điều khiển điện khí nén được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Điện công nghiệp đáp ứng cho hệ trung cấp. Giáo trình cung cấp các kiến thức về khí nén, kỹ năng đấu dây các mạch điện khí nén của hệ thống các máy móc công nghiệp. Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

" alt="Giáo Trình Sửa Chữa Vận Hành Máy Điện (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Sửa Chữa Vận Hành Máy Điện (Trung Cấp)

Sửa chữa vận hành máy điện là một giáo trình rất cần thiết và quan trọng cho sinh viên ngành điện. Giáo trình trang bị những kiến thức về: Cấu tạo, nguyên lý làm việc và những hư hỏng thường xảy ra trong quá trình sử dụng máy điện và ứng dụng của chúng trong thực tế... Giáo trình sửa chữa vận hành máy điện là môn học nhằm giúp sinh viên hiểu được nguyên nhân vấn đề và từ đó có thể sửa chữa được một số máy điện trong thực tế. Đây là tài liệu quan trọng cho sinh viên ngành điện và đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên một số ngành khác có liên quan... Để giúp sinh viên hiểu và dễ dàng tiếp thu kiến thức, giáo trình biên soạn nội dung chi tiết và mỗi nội dung đều có hình ảnh minh họa kèm theo. Cuối mỗi phần đều có câu hỏi và bài tập để sinh viên củng cố nội dung kiến thức. Hy vọng giáo trình này sẽ giúp ích được cho các bạn sinh viên quan tâm đến công việc sửa chữa máy điện nói chung và sinh viên ngành điện nói riêng. Trong quá trình biên soạn, tác giả có tham khảo nhiều tài liệu của các trường bạn. Tuy nhiên, việc biên soạn cũng khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo Trình Lắp Đặt Điện (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Lắp Đặt Điện (Trung Cấp)

Để n ng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngƣời kỹ thuật viên điện công tác trong môi trƣờng điện công nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời nhằm đáp ứng chƣơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Trƣờng Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Tác giả đã biên soạn giáo trình Lắp đặt điện gồm có 04 phần với cấu tr c và nội dung nhƣ sau: PHẦN 1: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN 2: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG PHẦN 3: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN 4: LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐIỆN TỔNG HỢP Giáo trình Lắp đặt điện đƣợc biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu nghiên cứu, học tập của học sinh sinh viên. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng về các công việc gắn với thực tế. Các bài học gắn với chuyên ngành đƣợc thể hiện t đơn giản đến n ng cao, lý giải rõ ràng, có sơ đồ, bài tập d hiểu. Mặc dù nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng xong không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lƣợng cao hơn. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trƣờng Cao đẳng, Đại học, các tài liệu, tài liệu thi công của các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra, nhằm trang bị cho học sinh - sinh viên các kiến thức và kỹ năng lắp đặt./.

" alt="Giáo Trình Cung Cấp Điện (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Cung Cấp Điện (Trung Cấp)

Để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu tính toán, thiết kế cung cấp điện ngày càng cao của người kỹ thuật viên điện công tác trong môi trường điện công nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời nhằm đáp ứng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Tác giả đã biên soạn giáo trình Cung cấp điện gồm 07 bài với cấu trúc và nội dung như sau: Bài 1: Tổng quan về cung cấp điện. Bài 2: Tính toán phụ tải điện. Bài 3: Tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng. Bài 4: Tính toán chọn thiết bị điện và dây dẫn cho phụ tải điện. Bài 5: Bảo vệ và nâng cao hệ số công suất cos. Bài 6: Thiết kế chiếu sáng. Bài 7: Trạm biến áp và tủ ATS. Giáo trình Cung cấp điện được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu nghiên cứu, học tập của học sinh-sinh viên. Giáo trình có bốn phần: Lý thuyết, bài tập ví dụ, bài tập vận dụng và các bảng tra, tiện cho học sinh-sinh viên tra cứu, tích lũy, vận dụng kiến thức, nâng cao năng lực tính toán, thiết kế cung cấp điện. Các bài học gắn với chuyên ngành được thể hiện từ đơn giản đến nâng cao, lý giải rõ ràng, có sơ đồ, bài tập ví dụ minh họa dễ hiểu. Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng xong không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lượng cao hơn. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học, các tài liệu, tiêu chuẩn nước ngoài, tài liệu thi công của các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra, nhằm trang bị cho học sinh sinh viên các kiến thức và năng lực tính toán, thiết kế cung cấp điện./.

Các đơn vị liên kết