Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tài liệu Microsoft Teams

12
" alt="Tài liệu phương pháp tổ chức đào tạo trực tuyến hiệu quả">  
" alt="Cẩm nang dạy học trực tuyến">  
Cẩm nang dạy học trực tuyến
" alt="Tài liệu tập huấn Microsof Teams 2021">  
Tài liệu tập huấn Microsof Teams 2021
" alt="Giao bài tập trên Microsoft Team (Video)">  
Giao bài tập trên Microsoft Team (Video)
" alt="Quy trình dạy Online trên Teams (Video)">  
Quy trình dạy Online trên Teams (Video)
" alt="Hướng dẫn tham gia cuộc họp trên Mocrosoft Team">  
" alt="Hướng dẫn tạo nhóm (team) tối ưu kỹ thuật và phục vụ quản lý.">  
" alt="Hướng dẫn sử dụng trong dạy học trực tuyến (Version 19.3)">  
" alt="Hướng dẫn sử dụng Class Notebook (Sổ tay giáo viên)">  
Hướng dẫn sử dụng Class Notebook (Sổ tay giáo viên)
" alt="Hướng dẫn nhanh sử dụng Microsoft Teams dành cho giáo dục">  
" alt="Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập Teams">  
Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập Teams
" alt="Bài 7 Hướng dẫn học sinh đăng nhập học và làm bài tập (video)">  

Các đơn vị liên kết