Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở nghề May thời trang

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: THIẾT BỊ MAY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: THIẾT BỊ MAY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Thiết bị may CN và Bảo trì (TS. Võ Phước Tấn) 4. Công nghệ may  (TS. Lê Thị Kiều Liên ) 2. Thiết bị may Công nghiệp  ( Tạ Thị Ngọc Dung) 5. Công nghệ may  (TS. Trần Thủy Bình) 3. Thiết bị may (ThS.Trần Thị Thêu ) 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Giáo trình tham khảo: 1. Hình họa Vẽ kỹ thuật ngành may (TS. Võ Phước Tấn) 4. Vẽ kỹ thuật (Phạm Thị Hoa) 2. Cơ sở thiết kế trang phục  (TS. Võ Phước Tấn) 5. Vẽ kỹ thuật (Trần hữu Quế ) 3. Nguyên tắc TK thời trang  (TS Võ Phước Tấn)  

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU MAY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU MAY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Giáo trình tham khảo: 1. Vật liệu May (TS. Võ Phước Tấn) 4. Giáo trinh TK – Vật liệu may – Xơ và sợi (GV – Huỳnh Văn Trí ) 2. Vật liệu May  (TS. Trần Thủy Bình) 5. VẬT LIỆU DỆT TEXTILE MATERIAL 3. Giáo trình may thời trang vật liệu may

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: ĐỒ HỌA TRANG PHỤC NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: ĐỒ HỌA TRANG PHỤC NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình: Coreldarw 12 phần 1 (Nguyễn Phú Quảng) 5. Giáo trình: Mỹ thuật trang phục (TS. Trần Thủy Bình) 2. Giáo trình: Coreldarw 12 phần 2 (Nguyễn Phú Quảng) 6. GIÁO TRÌNH VẼ MỸ THUẬT 1 VẼ BÚT SẮT (TRẦN VĂN TÂM) 3. Giáo trình: Coreldarw 12 phần 3 …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: THIẾT BỊ MAY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: THIẾT BỊ MAY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Thiết bị may CN và Bảo trì (TS. Võ Phước Tấn) 4. Công nghệ may  (TS. Lê Thị Kiều Liên ) 2. Thiết bị may Công nghiệp  ( Tạ Thị Ngọc Dung) 5. Công nghệ may  (TS. Trần Thủy Bình) 3. Thiết bị may (ThS.Trần Thị Thêu ) 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Giáo trình Anh văn chuyên ngành được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình dạy nghề May thời trang của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn. Tổ biên soạn tài liệu xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã đóng góp ý kiến, cảm ơn hội đồng thẩm định chương trình

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ VÁY, ÁO LIỀN VÁY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ VÁY, ÁO LIỀN VÁY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Giáo trình Thiết kế váy, áo liền váy được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình dạy nghề May thời trang của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Giáo trình mô đun Thiết kế công nghệ được xây dựng và biên soạn dựa trên chương trình đào tạo hiện hành nghề May thời trang Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình mô đun Thiết kế công nghệ bao gồm các chương về chuẩn bị sản xuất, thiết kế công nghệ, triển khai sản xuất, làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn. Đồng thời có cái nhìn tổng quan về các khâu trong quá trình sản xuất hàng may mặc trong ngành may công nhiệp. Tổ biên soạn tài liệu xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã đóng góp ý kiến, cảm ơn hội đồng thẩm định chương trình Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình biên soạn giáo trình.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ ÁO VEST NỮ NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ ÁO VEST NỮ NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Giáo trình mô đun Thiết kế áo Vest bao gồm các bài thiết kế về áo vest nữ một lớp, hai lớp. Đây là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề May thời trang. Mô đun này nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản đầu tiên về phương pháp thiết kế một số sản phẩm áo Vest nữ cơ bản. Môn học có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn. Đồng thời có cái nhìn tổng quát về thiết kế trang phục.

" alt="Giáo trình mô đun: Thiết kế áo jacket nam (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: Thiết kế áo jacket nam (Cao đẳng)

Giáo trình Thiết kế áo Jacket nam được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình dạy nghề May thời trang của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Giáo trình là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

" alt="Giáo trình mô đun: Thiết kế quần âu nam, nữ (Cao đẳng)">  
Giáo trình mô đun: Thiết kế quần âu nam, nữ (Cao đẳng)

Giáo trình mô đun Thiết kế quần âu nam, nữ bao gồm các bài thiết kế về quần âu nam nữ. Đây là mô đun thiết kế thứ 2 trong tổng số 4 mô đun thiết kế của chương trình đào tạo nghề may thời trang. Mô đun này nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản đầu tiên về phương pháp thiết kế một số sản phẩm quần âu nam nữ. Đây cũng chính là những trang phục cơ bản và không thể thiếu trong cuộc sống. Môn học có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn. Đồng thời có cái nhìn tổng quát về thiết kế trang phục.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Giáo trình môn học Quản lý chất lượng sản phẩm bao gồm các chương giới thiệu về tầm quan trọng của quản lý chất lượng, phương pháp cũng như cách quản lý và điều hành trong sản xuất may công nghiệp. Môn học này nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý điều hành sản xuất trong một xí nghiệp may. Môn học có thể làm tài liệu giúp cho học sinh, sinh viên, giảng viên học tập và giảng dạy được tốt hơn.

Các đơn vị liên kết