Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

b. Mô đun/môn học chuyên ngành KTML và điều hòa không khí.

" alt="Giáo Trình Lắp Đặt Máy Điều Hòa Không Khí Cục Bộ (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình Lắp Đặt Máy Điều Hòa Không Khí Cục Bộ (Sơ Cấp)

Để nhầm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các yêu cầu thi công lắp đặt, kiểm tra và vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời nhằm đáp ứng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Tác giả đã biên soạn giáo trình Lắp đặt máy điều hòa không khí cục bộ gồm 05 bài với cấu tr c và nội dung như sau: Bài 1: Lắp đặt máy điều hòa không khí loại 2 khối treo tường Bài 2: Lắp đặt máy điều hòa không khí loại 2 khối áp trần Bài 3: Lắp đặt máy điều hòa không khí loại 2 khối âm trần Bài 4: Lắp đặt máy điều hòa không khí loại 2 khối tủ đứng đặt sàn Bài 5: Lắp đặt máy điều hoà không khí Multi split type Giáo trình Lắp đặt máy điều hòa không khí cục bộ được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu nghiên cứu, học tập của học sinh - sinh viên. Ngoài ra, giáo trình này cũng rất hữu ích cho các cán bộ, kỹ thuật viên muốn tìm hiểu về các hệ thống máy điều hòa không khí cục bộ như: áp trần, âm trần, tủ đứng,... Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng ong h ng thể tránh hỏi những thiếu sót, rất mong nhận được iến đóng góp của quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lượng cao hơn. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham hảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học, các tài liệu, tiêu chuẩn nước ngoài, tài liệu thi công của các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra, nhằm trang bị cho học sinh - sinh viên các kiến thức và năng lực thi công lắp đặt, kiểm tra và vận hành các hệ thống máy điều hòa không khí cục bộ./.

" alt="Giáo Trình Sửa Chữa Thiết Bị Lạnh Dân Dụng (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình Sửa Chữa Thiết Bị Lạnh Dân Dụng (Sơ Cấp)

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật lạnh đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Tủ lạnh, máy lạnh thương nghiệp, công nghiệp lạnh, điều hòa nhiệt độ, công nghệ sấy đã trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí phục vụ trong đời sống và sản xuất như: chế biến, bảo quản thực phẩm, bia, rượu, điện tử, y tế, thể dục thể thao... đang phát huy tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế, đời sống đi lên. Giáo trình “Sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng“ được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, đáp ứng cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng các khí cụ điện, thiết bị điện, sửa chữa, bảo dưỡng tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, tủ thương nghiệp, điều hòa hòa không khí. Mặc dù tổ biên soạn đã có nhiều cố g ng xong không thể tránh kh i những thiếu sót, rất mong nhận được kiến đóng góp của qu th y, cô, bạn bè đồng nghiệp và bạn đ c để giáo trình đạt chất lượng cao hơn. Trong quá trình biên soạn, tổ đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại h c, các tài liệu, tiêu chuẩn nước ngoài, tài liệu thi công của các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu c u thực tế đặt ra, nh m trang bị cho h c sinh - sinh viên các kiến thức và năng lực thi công l p đặt, kiểm tra và vận hành các hệ thống máy điều hòa không khí cục bộ.

" alt="Giáo Trình Kỹ Thuật Hàn Khí (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình Kỹ Thuật Hàn Khí (Sơ Cấp)

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền khoa học công nghệ trên thế giới, nền kinh tế của nước ta đã có nhiều biến đổi sâu sắc, trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ có nhiều tiến bộ vượt bậc, việc nắm bắt thông tin cũng như ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật ngày càng cao nhằm đáp ứng với những yêu cầu của xã hội. Nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Chương trình khung quốc gia nghề Kỹ Thuật máy lạnh và Điều hoà không khí đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Trong quá trình biên soạn giáo trình, tổ biên soạn đã tham khảo rất nhiều các tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học, các tài liệu tác giả khác nhau cả trong và ngoài nước. Tài liệu của các doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tế đề ra, nhằm trang bị cho học sinh – sinh viên các kiến thức và năng lực tính toán gia công đường ống trong hệ thống lạnh. Tổ biên soạn cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ tổ biên soạn hoàn thành giáo trình này. Đặc biệt là sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình của tập thể giáo viên bộ môn ngành Nhiệt – Điện lạnh của trường cũng như các bạn đồng nghiệp đã nhiệt tình đóng góp ý kiến trong quá trình biên soạn. Mặc dù tổ biên soạn đã có nhiều cố gắng xong không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lượng cao hơn.

" alt="Giáo Trình Kỹ Thuật Điện Cơ Bản (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình Kỹ Thuật Điện Cơ Bản (Sơ Cấp)

Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích trang bị cho học sinh – sinh viên những khái niệm về nguồn điện, động cơ điện một chiều, xoay chiều một pha, xoay chiều ba pha và các loại khí cụ điện cơ bản, Giúp cho học viên biết được các phương pháp đo các đại lượng điện trong mạch, Trình bày được quy trình vận hành động cơ điện 1 chiều, xoay chiều một pha và ba pha đúng yêu cầu kỹ thuật. Giáo trình này nhằm trang bị cho học sinh - sinh viên ngành Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí những kiến thức, kỹ năng cần thiết ứng dụng trong thực tế. Ngoài ra, giáo trình này cũng rất hữu ích cho các cán bộ, kỹ thuật viên muốn tìm hiểu về hệ thống máy Điều hòa không khí cục bộ. Trong quá trình biên soạn giáo trình, tổ biên soạn đã tham khảo rất nhiều các tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học, các tài liệu tác giả khác nhau cả trong và ngoài nước. Tài liệu của các doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tế đề ra, nhằm trang bị cho học sinh – sinh viên các kiến thức và năng lực tính toán trong hệ thống lạnh. Tổ biên soạn cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ tổ biên soạn hoàn thành giáo trình này. Đặc biệt là sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình của tập thể giáo viên bộ môn ngành Nhiệt – Điện lạnh của trường cũng như các bạn đồng nghiệp đã nhiệt tình đóng góp ý kiến trong quá trình biên soạn. Mặc dù tổ biên soạn đã có nhiều cố gắng xong không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lượng cao hơn.

" alt="Giáo Trình An Toàn Và Đo Lường Điện (Sơ Cấp)">  
Giáo Trình An Toàn Và Đo Lường Điện (Sơ Cấp)

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật lạnh đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.Tủ lạnh, máy lạnh thương nghiệp, công nghiệp, điều hòa nhiệt độ đã trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí phục vụ trong đời sống và sản xuất như: chế biến, bảo quản thực phẩm, bia, rượu, in ấn, điện tử, thông tin, y tế, thể dục thể thao, du lịch... đang phát huy tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế, đời sống đi lên. Giáo trình An toàn và Đo lường điện được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí đáp ứng cho nhu cầu này trong việc đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Trong quá trình biên soạn giáo trình, tổ biên soạn đã tham khảo rất nhiều các tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học, các tài liệu tác giả khác nhau cả trong và ngoài nước. Tài liệu của các doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tế đề ra, nhằm trang bị cho học sinh – sinh viên các kiến thức và năng lực tính toán trong hệ thống lạnh. Tổ biên soạn cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ tổ biên soạn hoàn thành giáo trình này. Đặc biệt là sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình của tập thể giáo viên bộ môn ngành Nhiệt – Điện lạnh của trường cũng như các bạn đồng nghiệp đã nhiệt tình đóng góp ý kiến trong quá trình biên soạn. Mặc dù tổ biên soạn đã có nhiều cố gắng xong không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lượng cao hơn.

Các đơn vị liên kết