Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

May thời trang

12
" alt="May áo Jacket">  
May áo Jacket
 • May thời trang
 • Tác giả:Bùi Thị Kim Thảo
 • 255 lượt xem

Mô đun May áo Jacket được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề May thời trang của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành đã được Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai biên soạn lại dưới sự góp ý của các doanh nghiệp trong Tỉnh. Tiểu ban biên soạn Mô đun May áo Jacket xin chân thành cảm ơn Hội đồng thẩm định Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ trong việc biên soạn Mô Đun. Song do điều kiện về thời gian, mặt khác đây là lần đầu tiên soạn Mô đun May áo Jacket dựa trên năng lực thực hiện nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để Mô đun May áo Jacket ngày càng được hoàn thiện hơn, đáp ứng được yêu cầu thực tế trong giảng dạy cũng như việc học tập của học sinh, sinh viên được tốt hơn. Đây là tài liệu giảng dạy, sẽ được cập nhật dần trong quá trình giảng dạy thực tế để trở thành Mô đun hoàn chỉnh tối ưu nhất nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của học viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

" alt="TPO-PG Module may váy, áo váy">  
TPO-PG Module may váy, áo váy
 • May thời trang
 • Tác giả:Bùi Thị Kim Thảo
 • 307 lượt xem

Mô đun May váy, áo váy được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề May và Thiết kế thời trang của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành đã được Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn trạch biên soạn lại dưới sự góp ý của các doanh nghiệp trong Tỉnh. Tiểu ban biên soạn Mô đun May váy, áo váy xin chân thành cảm ơn Hội đồng thẩm định Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch đã tạo điều kiện giúp đỡ trong việc biên soạn Mô đun. Song do điều kiện về thời gian, mặt khác đây là lần đầu tiên soạn Mô đun May váy, áo váy dựa trên năng lực thực hiện, dựa trên các máy móc hiện có tại Trường nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để Mô đun May váy, áo váy ngày càng được hoàn thiện hơn, đáp ứng được yêu cầu thực tế trong giảng dạy cũng như việc học tập của học sinh, sinh viên được tốt hơn. Đây là tài liệu giảng dạy, sẽ được cập nhật dần trong quá trình giảng dạy thực tế để trở thành Mô đun hoàn chỉnh tối ưu nhất nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của học viên Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch.

" alt="TPO-PG Module may các sản phẩm nâng cao">  
TPO-PG Module may các sản phẩm nâng cao
 • May thời trang
 • Tác giả:Bùi Thị Kim Thảo
 • 286 lượt xem

Hiện nay, nhu cầu giáo trình dạy nghề để phục vụ cho các trường dạy nghề trên phạm vi toàn quốc ngày một tăng, đặc biệt là những giáo trình đảm bảo tính khoa học, hệ thống, ổn định và phù hợp với thực tế công tác dạy nghề ở nước ta. Để cho việc giảng dạy và học tập có hệ thống những kiến thức cơ bản về ngành may trong nhà trường. Trước nhu cầu đó Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn trạch tham khảo các tài liệu và biên soạn Tài liệu giảng dạy trong nhà trường. Giáo trình biên soạn để cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngành may, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, sự phong phú đa dạng về kiểu dáng của sản phẩm may mặc. Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong được sự đóng góp ý kiến xây dựng của các nhà chuyên môn, các đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn./.

" alt="TPO-PG Module may áo sơ mi nam, nữ">  
TPO-PG Module may áo sơ mi nam, nữ
 • May thời trang
 • Tác giả:Bùi Thị Kim Thảo
 • 216 lượt xem

Mô đun May áo sơ mi nam, nữ được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề May thời trang của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành đã được Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai biên soạn lại dưới sự góp ý của các doanh nghiệp trong Tỉnh. Tiểu ban biên soạn Mô đun May áo sơ mi nam, nữ xin chân thành cảm ơn Hội đồng thẩm định Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ trong việc biên soạn Mô đun. Song do điều kiện về thời gian, mặt khác đây là lần đầu tiên soạn Mô đun May áo sơ mi nam, nữ dựa trên năng lực thực hiện nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để Mô đun May áo sơ mi nam, nữ ngày càng được hoàn thiện hơn, đáp ứng được yêu cầu thực tế trong giảng dạy cũng như việc học tập của học sinh, sinh viên được tốt hơn. Đây là tài liệu giảng dạy, sẽ được cập nhật dần trong quá trình giảng dạy thực tế để trở thành Mô đun hoàn chỉnh tối ưu nhất nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của học viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

Các đơn vị liên kết