Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

GDQPAN

12
" alt="Tài liệu dạy học môn: Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung cấp)">  
" alt="Tài liệu dạy học môn: Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Cao đẳng)">  
" alt="Giáo trình GDQPAN hệ Cao đẳng">  
Giáo trình GDQPAN hệ Cao đẳng
  • GDQPAN
  • Tác giả:Bộ LĐTB&XH
  • 624 lượt xem
" alt="Giáo trình GDQPAN hệ Trung cấp">  
Giáo trình GDQPAN hệ Trung cấp
  • Môn Chung
  • Tác giả:Bộ LĐTB&XH
  • 611 lượt xem

Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng. - Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. - Rèn luyện cho học sinh có ý thức tổ chức, kỷ luật; tác phong nghiêm túc; có đức tính kiên trì, bình tĩnh, nhẫn nại trong quá trình học tập, rèn luyện và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống sau này.

Các đơn vị liên kết