Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Môn Chung

12

Danh sách tài liệu tham khảo và giáo trình học tập môn học đại cương và môn học chung.

" alt="Tài liệu dạy học môn: Pháp luật (Trung cấp)">  
" alt="Tài liệu dạy học môn: Pháp luật (Cao đẳng)">  
" alt="Tài liệu dạy học môn: Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung cấp)">  
" alt="Tài liệu dạy học môn: Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Cao đẳng)">  
" alt="Tài liệu dạy học môn: Giáo dục chính trị (Trung cấp)">  
" alt="Tài liệu dạy học môn: Giáo dục chính trị (Cao đẳng)">  
" alt="Giáo trình GDQPAN hệ Cao đẳng">  
Giáo trình GDQPAN hệ Cao đẳng
 • GDQPAN
 • Tác giả:Bộ LĐTB&XH
 • 617 lượt xem
" alt="Giáo trình GDQPAN hệ Trung cấp">  
Giáo trình GDQPAN hệ Trung cấp
 • Môn Chung
 • Tác giả:Bộ LĐTB&XH
 • 603 lượt xem

Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng. - Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. - Rèn luyện cho học sinh có ý thức tổ chức, kỷ luật; tác phong nghiêm túc; có đức tính kiên trì, bình tĩnh, nhẫn nại trong quá trình học tập, rèn luyện và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống sau này.

" alt="Giáo trình Pháp luật">  
Giáo trình Pháp luật
 • Môn Chung
 • Tác giả:Phan Văn Tiến
 • 615 lượt xem

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

" alt="Giáo trình Chính trị">  
Giáo trình Chính trị
 • Chính trị
 • Tác giả:Phan Văn Tiến
 • 1.354 lượt xem

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Giáo trình môn học chính trị cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam. Nội dung trình bày trong giáo trình hết sức cô đọng, sử dụng ngôn từ diễn giải những nội dung phức tạp của bộ môn khoa học Mác - Lênin trở nên dễ hiểu, phù hợp với đồi tượng học sinh ở trường trung cấp. Giáo trình này là tài liệu quan trọng cung cấp cho các giáo viên đang giảng dạy môn học Giáo dục chính trị những thông tin cơ bản, tài liệu định hướng cho công tác dạy và học môn giáo dục chính trị. Trong quá trình tổ chức biên soạn giáo trình, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình trách nhiệm và tâm huyết của thầy Cao Thanh Tuấn - Người cùng tham gia viết giáo trình. Trong quá trình soạn thảo giáo trình rất khó tránh khỏi thiếu sót nhất định. Tác giả trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý của giáo viên, học sinh và quý độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình Tin học đại cương – Trình độ Cao đẳng nghề">  
Giáo trình Tin học đại cương – Trình độ Cao đẳng nghề

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Môn Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Giáo trình môn học Tin học được biên soạn dựa trên chương trình môn học tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được ban hành bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành giáo trình theo kế hoạch, nhưng do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên giáo trình chắc chắn còn những khiếm khuyết. Vì vậy, nhóm biên soạn rất mong nhận được những đóng góp từ quý độc giả để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tin học đại cương – Trình độ Trung cấp nghề">  
Giáo trình tin học đại cương – Trình độ Trung cấp nghề

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Môn Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Giáo trình môn học Tin học được biên soạn dựa trên chương trình môn học tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được ban hành bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành giáo trình theo kế hoạch, nhưng do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên giáo trình chắc chắn còn những khiếm khuyết. Vì vậy, nhóm biên soạn rất mong nhận được những đóng góp từ quý độc giả để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết