Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở nghề Quản trị nhà hàng khách sạn

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMILE BO phân hệ kế toán 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý nhà hàng FOLIO POS 2. Giải pháp tổng thể về quản lý khách sạn smile 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý lễ …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình tổng quan du lịch (Sở GDĐT Hà Nội) 4. Giáo trình Tổng quan du lịch (TS. Ngô Thị Diệu An) 2. Địa lý Du lịch (PTS. Nguyễn Minh Tuệ) 5.1 Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) (Phần 1) 3.1 Giáo trình Nghiệp vụ …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình tổng quan du lịch (Sở GDĐT Hà Nội) 4. Giáo trình Tổng quan du lịch (TS. Ngô Thị Diệu An) 2. Địa lý Du lịch (PTS. Nguyễn Minh Tuệ) 5.1 Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) (Phần 1) 3.1 Giáo trình Nghiệp vụ …

" alt="Giáo trình Mô đun: Tin học ứng dụng trong kinh doanh Nghề: quản trị khách sạn Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Tin học ứng dụng trong kinh doanh Nghề: quản trị khách sạn Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMILE BO phân hệ kế toán 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý nhà hàng FOLIO POS 2. Giải pháp tổng thể về quản lý khách sạn smile 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý lễ …

" alt="Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Quản trị khách sạn Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Quản trị khách sạn Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình tổng quan du lịch (Sở GDĐT Hà Nội) 4. Giáo trình Tổng quan du lịch (TS. Ngô Thị Diệu An) 2. Địa lý Du lịch (PTS. Nguyễn Minh Tuệ) 5.1 Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) (Phần 1) 3.1 Giáo trình Nghiệp vụ …

" alt="Giáo trình Mô đun: Tin học ứng dụng trong kinh doanh Nghề: QTKS Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Tin học ứng dụng trong kinh doanh Nghề: QTKS Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMILE BO phân hệ kế toán 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý nhà hàng FOLIO POS 2. Giải pháp tổng thể về quản lý khách sạn smile 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý lễ …

" alt="Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Quản trị khách sạn Trình độ: cao đẳng">  
Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Quản trị khách sạn Trình độ: cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình tổng quan du lịch (Sở GDĐT Hà Nội) 4. Giáo trình Tổng quan du lịch (TS. Ngô Thị Diệu An) 2. Địa lý Du lịch (PTS. Nguyễn Minh Tuệ) 5.1 Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) (Phần 1) 3.1 Giáo trình Nghiệp vụ …

" alt="Giáo trình môn học: Kinh tế vi mô nghề: Quản trị khách sạn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình môn học: Kinh tế vi mô nghề: Quản trị khách sạn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kinh tế vi mô_Phí Mạnh Hồng (Trường ĐH Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội). 4. Giáo trình Kinh tế vi mô_Trần Thuý Lan (Sở GD7ĐT Hà Nội). 2. Giáo trình Kinh tế vi mô_Trần Bảo Lâm (Trường ĐH Kinh tế TpHCM) 5. Kinh tế học_Tập …

Các đơn vị liên kết