Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở QTM

" alt="Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm (Trung cấp)">  
Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm (Trung cấp)

Giáo trình “Xử lý sự cố phần mềm” được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về chuẩn đoán, khắc phục sự cố phần mềm máy tính trên hệ điều hành Windows. Nếu bạn đang gặp sự cố với một chiếc máy tính, giáo trình sau sẽ là cẩm nang giúp bạn chuẩn đoán và khắc các lỗi phần mềm máy tính cơ bản. Giáo trình được biên soạn dựa trên một số tài liệu tham khảo cập nhật, có giá trị và với mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản về chuẩn đoán và khắc phục sự cố phần mềm máy tính, vì vậy nội dung trình bày vẫn chưa được đầy đủ và không tránh khỏi thiếu sót. Chính vì thế, tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, bổ sung để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm (Cao đẳng)">  
Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm (Cao đẳng)

Giáo trình “Xử lý sự cố phần mềm” được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về chuẩn đoán, khắc phục sự cố phần mềm máy tính trên hệ điều hành Windows. Nếu bạn đang gặp sự cố với một chiếc máy tính, giáo trình sẽ là cẩm nang giúp bạn chuẩn đoán và khắc các lỗi phần mềm máy tính cơ bản. Giáo trình được biên soạn dựa trên một số tài liệu tham khảo cập nhật, có giá trị và với mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản về chuẩn đoán và khắc phục sự cố phần mềm máy tính, vì vậy nội dung trình bày vẫn chưa được đầy đủ và không tránh khỏi thiếu sót. Chính vì thế, tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, bổ sung để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp)">  
Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp)

Máy vi tính ngày càng giữ một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày. Sự phát triển rất nhanh chóng của cả công nghệ phần cứng và phần mềm đã tạo nên các thế hệ máy mới cho phép thu thập và xử lý dữ liệu ngày càng mạnh hơn. Mục đích chủ yếu của giáo trình là giúp cho người học những hiểu biết về cấu trúc phần cứng của máy tính, sự tương thích của các thiết bị, hướng dẫn chi tiết lắp ráp hoàn chỉnh một máy vi tính. Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng, chẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính.

" alt="Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Cao đẳng)">  
Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Cao đẳng)

Máy vi tính ngày càng giữ một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày. Sự phát triển rất nhanh chóng của cả công nghệ phần cứng và phần mềm đã tạo nên các thế hệ máy mới cho phép thu thập và xử lý dữ liệu ngày càng mạnh hơn. Mục đích chủ yếu của giáo trình là giúp cho người học những hiểu biết về cấu trúc phần cứng của máy tính, sự tương thích của các thiết bị, hướng dẫn chi tiết lắp ráp hoàn chỉnh một máy vi tính. Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng, chẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính.

" alt="Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access (Trung cấp)">  
" alt="Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access (Cao đẳng)">  
Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access (Cao đẳng)

Giáo trình này được biên soạn dành cho học sinh, sinh viên nghề Quản trị mạng máy tính bám sát theo khung chương trình của Tổng cục dạy nghề. Giáo trình được biên soạn trên nền tảng Microsoft Access 2010.

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Trung cấp)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Trung cấp)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Quản trị mạng ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình dạy nghề Quản trị mạng đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ năng nghề được kết cấu theo các mô đun môn học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình theo các mô đun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Mô đun: Mạng máy tính là môn học đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu về Mạng máy tính trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế.

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Cao đẳng)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Cao đẳng)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Quản trị mạng ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình dạy nghề Quản trị mạng đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ năng nghề được kết cấu theo các mô đun môn học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình theo các mô đun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Mô đun: Mạng máy tính là môn học đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu về Mạng máy tính trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế.

" alt="Giáo trình Bảng tính Excel (Trung cấp)">  
Giáo trình Bảng tính Excel (Trung cấp)

Môn Bảng tính Excel trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng các ứng dụng Mirosoft office Excel cũng như việc sử dụng bảng tính Excel trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Giáo trình Bảng tính Excel được biên soạn theo chương đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Mirosoft office Excel.

" alt="Giáo trình Tin học văn phòng (Trung cấp)">  
Giáo trình Tin học văn phòng (Trung cấp)

Xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng đi cùng sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc thành thạo các kỹ năng tin học đang được nước ta ngày càng chú trọng nhằm nâng cao cơ hội học hỏi và hội nhập với thế giới. Mức độ cần thiết của Tin học là rất cao, dễ dàng nhận thấy điều này qua những mối liên hệ mật thiết của THVP với Giáo dục, công việc và đời sống. Trong Giáo trình Tin học văn phòng này trình bày qua hai bài Word và PowerPoint. Microsoft Word, còn được biết đến với tên khác là Winword, là một chương trình soạn thảo văn bản phổ biển hiện nay của công ty phần mềm nổi tiếng Microsoft. Nó cho phép người dùng làm việc với văn bản thô (text), các hiệu ứng như phông chữ, màu sắc, cùng với hình ảnh đồ họa (graphics) và nhiều hiệu ứng đa phương tiện (multimedia) khác như âm thanh, video khiến cho việc soạn thảo văn bản được thuận tiện hơn. Ngoài ra cũng có các công cụ như kiểm tra chính tả, ngữ pháp của nhiều ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ người sử dụng. PowerPoint có rất nhiều tính năng, cung cấp sự linh hoạt và khả năng để tạo ra một bài thuyết trình chuyên nghiệp. Một trong những tính năng cung cấp khả năng để tạo ra một bài thuyết trình bao gồm âm nhạc được chơi trong suốt toàn bộ bài thuyết trình hay hiệu ứng âm thanh cho các slide cụ thể. Thêm các tập tin âm thanh, trình bày có thể được thiết kế để chạy, giống như một bộ phim. PowerPoint cho phép người sử dụng ghi lại các trình chiếu với bài tường thuật và một con trỏ.

" alt="Giáo trình Tin học văn phòng (Cao đẳng)">  
Giáo trình Tin học văn phòng (Cao đẳng)

Xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng đi cùng sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc thành thạo các kỹ năng tin học đang được nước ta ngày càng chú trọng nhằm nâng cao cơ hội học hỏi và hội nhập với thế giới. Mức độ cần thiết của Tin học là rất cao, dễ dàng nhận thấy điều này qua những mối liên hệ mật thiết của THVP với Giáo dục, công việc và đời sống. Trong Giáo trình Tin học văn phòng này trình bày qua hai bài Word và PowerPoint. Microsoft Word, còn được biết đến với tên khác là Winword, là một chương trình soạn thảo văn bản phổ biển hiện nay của công ty phần mềm nổi tiếng Microsoft. Nó cho phép người dùng làm việc với văn bản thô (text), các hiệu ứng như phông chữ, màu sắc, cùng với hình ảnh đồ họa (graphics) và nhiều hiệu ứng đa phương tiện (multimedia) khác như âm thanh, video khiến cho việc soạn thảo văn bản được thuận tiện hơn. Ngoài ra cũng có các công cụ như kiểm tra chính tả, ngữ pháp của nhiều ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ người sử dụng. PowerPoint có rất nhiều tính năng, cung cấp sự linh hoạt và khả năng để tạo ra một bài thuyết trình chuyên nghiệp. Một trong những tính năng cung cấp khả năng để tạo ra một bài thuyết trình bao gồm âm nhạc được chơi trong suốt toàn bộ bài thuyết trình hay hiệu ứng âm thanh cho các slide cụ thể. Thêm các tập tin âm thanh, trình bày có thể được thiết kế để chạy, giống như một bộ phim. PowerPoint cho phép người sử dụng ghi lại các trình chiếu với bài tường thuật và một con trỏ.

" alt="Giáo trình Anh văn chuyên ngành (Trung cấp)">  
Giáo trình Anh văn chuyên ngành (Trung cấp)

Việc đọc các tài liệu và hướng dẫn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin là một nhu cầu cấp thiết, tiến tới việc hội nhập CNTT trong khu vực và trên thế giới, đó là dạy và học các chuyên đề bằng tiếng Anh. Vì lý do đó, khoa Công nghệ thông tin cho tổng hợp biên soạn tài liệu này nhằm giúp, sinh viên phát triển những kiến thức cơ bản để giao tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Giáo trình có thể dùng cho giảng viên, sinh viên, học sinh học trong các trường Cao đẳng đã biết làm chủ những mẫu câu tiếng Anh thông dụng nhưng muốn mở rộng và nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ trong môi trường công nghệ thông tin. Giáo trình được tổng hợp, cập nhật lại từ giáo trình Anh văn chuyên ngành Quản trị mạng máy tính của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ban hành năm 2013 nhằm giúp sinh viên mới làm quen với chuyên ngành này tiếp thu những kiến thức hữu ích về môn học.

Các đơn vị liên kết