Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ

12
" alt="Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp">  
Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là môn học chính, môn cơ sở trong chương trình đào tạo nghề quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, là công cụ quan trọng để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thông qua kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, người học biết lập kế hoạch về tài chính, kiểm tra giám sát, đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp Nhằm đáp ứng được yêu cầu về giáo trình giảng dạy và học tập, nghiên cứu của sinh viên học nghề quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chương trình khung của Tổng cục dạy nghề và Trường cao đẳng nghể khu vực Long Thành- Nhơn Trạch, khoa Kinh tế- K ế toán trường đã nổ lực biên soạn giáo trình cho phù hợp. Tên giáo trình : Giáo trình Tài chính doanh nghiệp ( dùng cho hệ cao đẳng nghề)

" alt="12 tuyệt kỹ trong bán hàng">  
12 tuyệt kỹ trong bán hàng
" alt="Cẩm nang quản lý tư duy chiến lược">  
Cẩm nang quản lý tư duy chiến lược
" alt="Cẩm nang quản lý khách hàng là trên hết">  
Cẩm nang quản lý khách hàng là trên hết

Các đơn vị liên kết