Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ

12
" alt="Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ luật Dân sự (Luật số: 91/2015/QH13 ngày 23/11/2015-Quốc hội khoá XIII) 2. Luật Đầu tư (Luật số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 4. Luật Thương mại (Luật số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005-Quốc hội khoá XI) 5. Luật …

" alt="TLTK_GT Quản trị dự án đầu từ_Phạm Xuân Giang">  
TLTK_GT Quản trị dự án đầu từ_Phạm Xuân Giang
" alt="TLTK_GT Quản trị dự án phát triển_Mai Văn Nam">  
TLTK_GT Quản trị dự án phát triển_Mai Văn Nam
" alt="TLTK_Quản trị dự án đầu tư_Nguyễn Xuân Thuỷ.">  
TLTK_Quản trị dự án đầu tư_Nguyễn Xuân Thuỷ.
" alt="TLTK_GT Quản trị điều hành_Hồ Tiến Dũng_NXB Lao động_2009">  
TLTK_GT Quản trị điều hành_Hồ Tiến Dũng_NXB Lao động_2009
" alt="TLTK_GT Quản trị dự án đầu tư_Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.">  
TLTK_GT Quản trị dự án đầu tư_Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
" alt="Quản trị dự án đầu tư (MH19_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Quản trị dự án đầu tư (MH19_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

[5]     Ts. Nguyễn Quốc Duy. Chuyên đề Quản trị dự án ( Tài liệu dành cho đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Bộ kế hoạch đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp, 2012.

" alt="Nghiệp vụ thanh toán quốc tế (MH28_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế (MH28_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Incoterm 2020 by the International Chamber of Commerce (ICC) – English version. 2. Bản sửa đổi quy tắc về thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP600) 3. Giáo trình Thanh toán quốc tế, Khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TpHCM (File cứng lưu tại Vp Khoa) …

" alt="Đàm phán kinh doanh (MH27_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Đàm phán kinh doanh (MH27_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: [1] Trần Khánh Hòa, Giao tiếp trong kinh doanh (nghề Quản trị nhà hàng), Tổng cục dạy nghề, 2013.  [4] Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống kê, 2003.  [2] Nguyễn Xuân Thơm, Nguyễn Văn Hồng, Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc …

" alt="Kế toán quản trị (MH26_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Kế toán quản trị (MH26_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Phạm Văn Được, Kế toán quản trị- LT&BT, NXB Thống kê (File cứng lưu tại VP Khoa). 2. Đoàn Ngọc Quế và nhóm TG, Kế toán chi phí, NXB Kinh tế TpHCM (File cứng lưu tại VP Khoa). 3.Đoàn Ngọc Quế và nhóm TG, Kế toán quản trị, NXB Kinh …

" alt="Bảo hiểm xã hội (MH25_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Bảo hiểm xã hội (MH25_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide bài giảng Bảo hiểm thất nghiệp. 5. Slide Bài giảng Bảo hiểm xã hội. 2. Luật Việc làm (Số 38/2013/QH13 do Quốc hội khoá 13 ban hành và thông qua ngày 26/11/2013) 6. Luật bảo hiểm xã hội (số 58/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 ban hành và thông …

" alt="Thực tập tốt nghiệp (MD24_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Thực tập tốt nghiệp (MD24_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Quản trị marketing_T1_Bộ môn Kinh tế_Trường CĐ Xây dựng TpHCM_2018. 2. Giáo trình Quản trị marketing_T2_Bộ môn Kinh tế_Trường CĐ Xây dựng TpHCM_2018. 3. Bài giảng Dự toán hoạt động SXKD trong doanh nghiệp_TT Đào tạo từ xa_Trường ĐH KTQD. 4. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp_Trường CĐ …

Các đơn vị liên kết