Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Ứng dụng phần mềm

12
" alt="Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Cao đẳng 2018)

Môđun Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận diện các hệ thống thông tin, phân tích ưu khuyết điểm của hệ thống thông tin cũ từ đó phân tích thiết kế hệ thống mới hoàn thiện hơn.. Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.

" alt="Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin (Cao đăng 2018)">  
Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin (Cao đăng 2018)

Gần đây, môn học “An toàn và bảo mật thông tin” đã được đưa vào giảng dạy tại hầu hết các Khoa Công nghệ thông tin của các trường Đại học và Cao đẳng. Do các ứng dụng trên mạng internet ngày các phát triển và mở rộng, nên an toàn thông tin trên mạng đã trở thành nhu cầu bắt buộc cho mọi hệ thống ứng dụng. Mô đun: An toàn và bảo mật thông tin là mô đun đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu An toàn và bảo mật thông tin trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế.

" alt="Giáo trình Lập trình Windows 2 (ADO.Net) (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lập trình Windows 2 (ADO.Net) (Cao đẳng 2018)

Đây là tài liệu được biên soạn theo chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). Để học tốt môn học này, người học nên có kiến thức về lập trình Windows 1. Trong đó Lập trình Windows 1 là một mô đun nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng lập trình cơ sở trên môi trường Windows. Lập trình Windows 2 là một mô đun lập trình nâng cao nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng để xây dựng một ứng dụng chuyên nghiệp với cơ sở dữ liệu.

" alt="Giáo trình Lập trình Windows 1 (VB.NET) (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lập trình Windows 1 (VB.NET) (Cao đẳng 2018)

Môđun Lập trình windows 1 thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng xác về lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ Visual Basic .Net. Giáo trình Lập trình windows 1 được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản cài đặt và xây dựng chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic .Net. Tuy có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn nhưng có thể giáo trình này còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn học sinh, cũng như của các đồng nghiệp trong lĩnh vực này để hoàn thiện giáo trình, phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học. Xin chân thành cảm ơn!.

" alt="Giáo trình Lập trình Windows 1 (VB.NET) (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Lập trình Windows 1 (VB.NET) (Trung cấp 2018)

Môđun Lập trình windows 1 thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng xác về lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ Visual Basic .Net. Giáo trình Lập trình windows 1 được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản cài đặt và xây dựng chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic .Net. Tuy có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn nhưng có thể giáo trình này còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn học sinh, cũng như của các đồng nghiệp trong lĩnh vực này để hoàn thiện giáo trình, phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học. Xin chân thành cảm ơn!.

" alt="Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Cao đẳng 2018)

Môn Cơ sở dữ liệu thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp giúp người học có kiến thức nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và kỹ năng về Xây dựng các ràng buộc, các phụ thuộc hàm, cách chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu quan hệ, Thiết kế được một số cơ sở dữ liệu quan hệ thông dụng: quản lý nhân sự, quản lý bán hàng,...

" alt="Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trung cấp 2018)

Kiến thức môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những nền tản cơ bản của những người muốn tìm hiểu sâu về Công nghệ thông tin đặc biệt đối với việc lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms) Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để người học tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. Cấu trúc dữ liệu có thể được xem như là 1 phương pháp lưu trữ dữ liệu trong máy tính nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này. Và để sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả thì cần phải có các thuật toán áp dụng trên các dữ liệu đó. Do vậy, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là 2 yếu tố không thể tách rời và có những liên quan chặt chẽ với nhau. Việc lựa chọn một cấu trúc dữ liệu có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn áp dụng giải thuật nào.

" alt="Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Cao đẳng 2018)

Kiến thức môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những nền tản cơ bản của những người muốn tìm hiểu sâu về Công nghệ thông tin đặc biệt đối với việc lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms) Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để người học tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. Cấu trúc dữ liệu có thể được xem như là 1 phương pháp lưu trữ dữ liệu trong máy tính nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này. Và để sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả thì cần phải có các thuật toán áp dụng trên các dữ liệu đó. Do vậy, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là 2 yếu tố không thể tách rời và có những liên quan chặt chẽ với nhau. Việc lựa chọn một cấu trúc dữ liệu có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn áp dụng giải thuật nào.

" alt="Giáo trình Lập trình cơ bản (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Lập trình cơ bản (Trung cấp 2018)

Tài liệu tham khảo [1].Lập trình cơ bản cấu trúc lựa chọn [2]. Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao [3]. Giáo trình Kỹ thuật lập trình [4]. Giáo trình Lập trình cơ bản [2]. Nhập môn Lập trình ngôn ngữ C  

" alt="Giáo trình Lập trình cơ bản (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lập trình cơ bản (Cao đẳng 2018)

Tài liệu tham khảo [1].Lập trình cơ bản cấu trúc lựa chọn [2]. Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao [3]. Giáo trình Kỹ thuật lập trình [4]. Giáo trình Lập trình cơ bản [2]. Nhập môn Lập trình ngôn ngữ C  

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Cao đẳng 2018)

Sự ra đời của mạng máy tính đã mang lại giá trị thực tiễn vô cùng to lớn cho nhân loại. Nó giúp các thông tin quan trọng được chuyển tải, khai thác, xử lý kịp thời, trung thực và chính xác. Với sự xuất hiện của mạng máy tính, khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian như được thu hẹp lại. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về các khái niệm, quy tắc xử lý, truyền dẫn dữ liệu trên hệ thống mạng máy tính, các mô hình tham chiếu, giao thức và kiến trúc mạng cơ bản, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện về mạng máy tính tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo.

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Trung cấp 2018)

Sự ra đời của mạng máy tính đã mang lại giá trị thực tiễn vô cùng to lớn cho nhân loại. Nó giúp các thông tin quan trọng được chuyển tải, khai thác, xử lý kịp thời, trung thực và chính xác. Với sự xuất hiện của mạng máy tính, khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian như được thu hẹp lại. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về các khái niệm, quy tắc xử lý, truyền dẫn dữ liệu trên hệ thống mạng máy tính, các mô hình tham chiếu, giao thức và kiến trúc mạng cơ bản, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện về mạng máy tính tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo.

Các đơn vị liên kết