Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Video

12
Giới thiệu về nghề Bảo trì và Sửa chữa máy công cụ  
Giới thiệu về nghề Bảo trì và Sửa chữa máy công cụ
Giới thiệu về nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường  
Giới thiệu về nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường
Giới thiệu về Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai  
Giới thiệu về Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai
" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: NGÔ THỊ XUÂN BÀI GIẢNG: TÌM TẬP HỢP GIAO CỦA HAI TẬP HỢP KHOA: VĂN HÓA

" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: LÊ THỊ TUYẾT BÀI GIẢNG: XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AXIT, BAZƠ BẰNG GIẤY QUỲ KHOA: VĂN HÓA

" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: LÊ MẠNH TRƯỜNG BÀI GIẢNG: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN SỐ KHOA: VĂN HÓA

" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN XUÂN NAM BÀI GIẢNG: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA QUAY MỘT CHIỀU KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: ĐINH THANH HẢI BÀI GIẢNG: MAY CỬA QUẦN KIỂU KHÓA KÉO KHOA: TỔ MAY

" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH BÀI GIẢNG: ĐẤU DÂY ĐC KĐB 3 PHA 6 ĐẦU DÂY KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN DUY KHANG BÀI GIẢNG: LẬP TKB THEO MẪU BẰNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: LÊ VĂN TẤN BÀI GIẢNG: CẮT REN TRONG BẰNG KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

" alt="Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường">  
Bài thi hội giảng nhà giáo dạy giỏi cấp trường

GIẢNG VIÊN: LÊ VĂN HÙNG BÀI GIẢNG: CẮT REN NGOÀI BẰNG BÀN REN KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Các đơn vị liên kết