Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

Mô đun/môn học chuyên ngành UDPM

" alt="Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin (Cao đẳng)">  
Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin (Cao đẳng)

Gần đây, môn học “An toàn và bảo mật thông tin” đã được đưa vào giảng dạy tại hầu hết các Khoa Công nghệ thông tin của các trường Đại học và Cao đẳng. Do các ứng dụng trên mạng internet ngày các phát triển và mở rộng, nên an toàn thông tin trên mạng đã trở thành nhu cầu bắt buộc cho mọi hệ thống ứng dụng. Mô đun: An toàn và bảo mật thông tin là mô đun đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu An toàn và bảo mật thông tin trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế.

" alt="Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Cao đẳng)">  
Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Cao đẳng)

Thực tập tốt nghiệp thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng để khảo sát, đánh giá được tình trạng ứng dụng phần mềm tại đơn vị. Đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm. Giáo trình thực tập tốt nghiệp được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức kỹ năng để khảo sát, đánh giá được tình trạng ứng dụng phần mềm tại đơn vị. Đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm, phát triển và quản trị hệ thống phần mềm ứng dụng cho chuyên môn nghiệp vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

" alt="Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Trung cấp)">  
Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Trung cấp)

Thực tập tốt nghiệp thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng để khảo sát, đánh giá được tình trạng ứng dụng phần mềm tại đơn vị. Đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm. Giáo trình thực tập tốt nghiệp được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức kỹ năng để khảo sát, đánh giá được tình trạng ứng dụng phần mềm tại đơn vị. Đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm, phát triển và quản trị hệ thống phần mềm ứng dụng cho chuyên môn nghiệp vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

" alt="Giáo trình Thiết kế ứng dụng với ASP.NET (Cao đẳng)">  
Giáo trình Thiết kế ứng dụng với ASP.NET (Cao đẳng)

Mô đun Thiết kế ứng dụng với ASP.NET là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server (Server-side). Trước đây hầu hết, những người mới đến với lập trình web đều bắt đầu tìm hiểu những kỹ thuật ở phía Client (Client-side) như: HTML, Java Script, CSS,... Nhưng ASP.Net sử dụng kỹ thuật lập trình ở phía server thì hoàn toàn khác, mã lệnh ở phía server sẽ được biên dịch và thi hành tại Web Server. Với xu hướng các ứng dụng web được phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều ứng dụng viết bằng ASP.NET, rất nhiều công ty đang chọn ASP.NET làm ngôn ngữ phát triển Website cho khách hàng cũng như sản phẩm riêng của họ nên việc nắm vững và sử dụng thành thạo về công nghệ Web nói chung và chuyên sâu về ASP.NET nói riêng sẽ là một lợi thế cho các sinh viên nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). Với phạm vi của tài liệu này, chúng tôi cung cấp cho người học các kỹ năng chính: − Khai thác được các tính năng tiên tiến trong ASP.NET. − Xây dựng các ứng dụng web với ASP.NET; − Tạo được các báo cáo, lập trình mạng ở mức cơ sở, cài đặt và cấu hình Web Server;

" alt="Giáo trình Thiết kế ứng dụng với ASP.NET (Trung cấp)">  
Giáo trình Thiết kế ứng dụng với ASP.NET (Trung cấp)

Mô đun Thiết kế ứng dụng với ASP.NET là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo Trung cấp nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server (Server-side). Trước đây hầu hết, những người mới đến với lập trình web đều bắt đầu tìm hiểu những kỹ thuật ở phía Client (Client-side) như: HTML, Java Script, CSS,... Nhưng ASP.Net sử dụng kỹ thuật lập trình ở phía server thì hoàn toàn khác, mã lệnh ở phía server sẽ được biên dịch và thi hành tại Web Server. Với xu hướng các ứng dụng web được phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều ứng dụng viết bằng ASP.NET, rất nhiều công ty đang chọn ASP.NET làm ngôn ngữ phát triển Website cho khách hàng cũng như sản phẩm riêng của họ nên việc nắm vững và sử dụng thành thạo về công nghệ Web nói chung và chuyên sâu về ASP.NET nói riêng sẽ là một lợi thế cho các sinh viên nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). Với phạm vi của tài liệu này, chúng tôi cung cấp cho người học các kỹ năng chính: − Khai thác được các tính năng tiên tiến trong ASP.NET. − Xây dựng các ứng dụng web với ASP.NET; − Tạo được các báo cáo, lập trình mạng ở mức cơ sở, cài đặt và cấu hình Web Server;

" alt="Giáo trình Lập trình Windows 3 (C#.Net)">  
Giáo trình Lập trình Windows 3 (C#.Net)

Môđun Lập trình windows 3 thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng xác về lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ C Sharp (C#). Giáo trình Lập trình windows 3 được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản cài đặt và xây dựng chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C Sharp.

" alt="Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (Cao đẳng)">  
Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (Cao đẳng)

Trong thời đại bùng nổ của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp được xem là con đường ngắn nhất đẫn tới thành công và phát triển. Do vậy nhu cầu về phát triển hệ thống thông tin, xây dựng những phần mềm tin học nhằm nầng cao hiệu quả quản lý, tăng năng xuất lao động luôn là nhu cầu cấp thiết trong mỗi doanh nghiệp. “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự” là mô-đun tự chọn trong chuyên ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). Mô đun này sẽ thay đổi theo từng khóa học, tùy thuộc vào nhu cầu của Doanh nghiệp Với phạm vi của tài liệu này, chúng tôi cung cấp cho người học các kỹ năng chính sau:  Xây dựng được CSDL quản lý hồ sơ nhân sự cho đơn vị, doanh nghiệp;  Xây dựng được phần mềm để quản lý nhân sự , với các tính năng như cập nhật danh sách các phòng ban, nhân viên, lý lịch của từng nhân viên;

" alt="Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng (Cao đẳng)">  
Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng (Cao đẳng)

Môđun Xây dựng phần mềm Quản lý Bán Hàng thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng xây dựng được phần mềm để quản lý bán hàng .Giáo trình Xây dựng phần mềm Quản lý Bán Hàng được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để xây dựng được phần mềm để quản lý bán hàng với các tính năng chính như cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu, báo cáo,...

" alt="Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng (Trung cấp)">  
Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng (Trung cấp)

Môđun Xây dựng phần mềm Quản lý Bán Hàng thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng xây dựng được phần mềm để quản lý bán hàng .Giáo trình Xây dựng phần mềm Quản lý Bán Hàng được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để xây dựng được phần mềm để quản lý bán hàng với các tính năng chính như cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu, báo cáo,...

" alt="Giáo trình Đồ họa ứng dụng (Cao đẳng)">  
Giáo trình Đồ họa ứng dụng (Cao đẳng)

Giáo trình Đồ họa ứng dụng, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường năm 2020. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ nhu cầu lao động. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="Giáo trình Đồ họa ứng dụng (Trung cấp)">  
Giáo trình Đồ họa ứng dụng (Trung cấp)

Giáo trình Đồ họa ứng dụng, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường năm 2020. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ nhu cầu lao động. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Cao đẳng)">  
Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Cao đẳng)

Môđun Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận diện các hệ thống thông tin, phân tích ưu khuyết điểm của hệ thống thông tin cũ từ đó phân tích thiết kế hệ thống mới hoàn thiện hơn.. Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.

Các đơn vị liên kết