Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

Mô đun/môn học chuyên ngành UDPM

" alt="Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (Cao đẳng 2018)

Môđun Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận diện các hệ thống thông tin, phân tích ưu khuyết điểm của hệ thống thông tin cũ từ đó phân tích thiết kế hệ thống mới hoàn thiện hơn.. Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.

" alt="Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin (Cao đăng 2018)">  
Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin (Cao đăng 2018)

Gần đây, môn học “An toàn và bảo mật thông tin” đã được đưa vào giảng dạy tại hầu hết các Khoa Công nghệ thông tin của các trường Đại học và Cao đẳng. Do các ứng dụng trên mạng internet ngày các phát triển và mở rộng, nên an toàn thông tin trên mạng đã trở thành nhu cầu bắt buộc cho mọi hệ thống ứng dụng. Mô đun: An toàn và bảo mật thông tin là mô đun đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu An toàn và bảo mật thông tin trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế.

" alt="Giáo trình Lập trình Windows 2 (ADO.Net) (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lập trình Windows 2 (ADO.Net) (Cao đẳng 2018)

Đây là tài liệu được biên soạn theo chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). Để học tốt môn học này, người học nên có kiến thức về lập trình Windows 1. Trong đó Lập trình Windows 1 là một mô đun nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng lập trình cơ sở trên môi trường Windows. Lập trình Windows 2 là một mô đun lập trình nâng cao nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng để xây dựng một ứng dụng chuyên nghiệp với cơ sở dữ liệu.

" alt="Giáo trình Lập trình Windows 1 (VB.NET) (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lập trình Windows 1 (VB.NET) (Cao đẳng 2018)

Môđun Lập trình windows 1 thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng xác về lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ Visual Basic .Net. Giáo trình Lập trình windows 1 được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản cài đặt và xây dựng chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic .Net. Tuy có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn nhưng có thể giáo trình này còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn học sinh, cũng như của các đồng nghiệp trong lĩnh vực này để hoàn thiện giáo trình, phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học. Xin chân thành cảm ơn!.

" alt="Giáo trình Lập trình Windows 1 (VB.NET) (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Lập trình Windows 1 (VB.NET) (Trung cấp 2018)

Môđun Lập trình windows 1 thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng xác về lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ Visual Basic .Net. Giáo trình Lập trình windows 1 được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản cài đặt và xây dựng chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic .Net. Tuy có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn nhưng có thể giáo trình này còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn học sinh, cũng như của các đồng nghiệp trong lĩnh vực này để hoàn thiện giáo trình, phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học. Xin chân thành cảm ơn!.

" alt="Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (Trung cấp 2018)

Trong thời đại bùng nổ của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp được xem là con đường ngắn nhất đẫn tới thành công và phát triển. Do vậy nhu cầu về phát triển hệ thống thông tin, xây dựng những phần mềm tin học nhằm nầng cao hiệu quả quản lý, tăng năng xuất lao động luôn là nhu cầu cấp thiết trong mỗi doanh nghiệp. “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự” là mô-đun tự chọn trong chuyên ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). Mô đun này sẽ thay đổi theo từng khóa học, tùy thuộc vào nhu cầu của Doanh nghiệp

" alt="Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (Cao đẳng 2018)

Trong thời đại bùng nổ của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp được xem là con đường ngắn nhất đẫn tới thành công và phát triển. Do vậy nhu cầu về phát triển hệ thống thông tin, xây dựng những phần mềm tin học nhằm nầng cao hiệu quả quản lý, tăng năng xuất lao động luôn là nhu cầu cấp thiết trong mỗi doanh nghiệp. “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự” là mô-đun tự chọn trong chuyên ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). Mô đun này sẽ thay đổi theo từng khóa học, tùy thuộc vào nhu cầu của Doanh nghiệp

" alt="Giáo trình Thiết kế ứng dụng với ASP.NET (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Thiết kế ứng dụng với ASP.NET (Cao đẳng 2018)

Mô đun Thiết kế ứng dụng với ASP.NET là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo Trung cấp nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server (Server-side). Trước đây hầu hết, những người mới đến với lập trình web đều bắt đầu tìm hiểu những kỹ thuật ở phía Client (Client-side) như: HTML, Java Script, CSS,... Nhưng ASP.Net sử dụng kỹ thuật lập trình ở phía server thì hoàn toàn khác, mã lệnh ở phía server sẽ được biên dịch và thi hành tại Web Server. Với xu hướng các ứng dụng web được phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều ứng dụng viết bằng ASP.NET, rất nhiều công ty đang chọn ASP.NET làm ngôn ngữ phát triển Website cho khách hàng cũng như sản phẩm riêng của họ nên việc nắm vững và sử dụng thành thạo về công nghệ Web nói chung và chuyên sâu về ASP.NET nói riêng sẽ là một lợi thế cho các sinh viên nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

" alt="Giáo trình Thiết kế ứng dụng với ASP.NET (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Thiết kế ứng dụng với ASP.NET (Trung cấp 2018)

Mô đun Thiết kế ứng dụng với ASP.NET là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo Trung cấp nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server (Server-side). Trước đây hầu hết, những người mới đến với lập trình web đều bắt đầu tìm hiểu những kỹ thuật ở phía Client (Client-side) như: HTML, Java Script, CSS,... Nhưng ASP.Net sử dụng kỹ thuật lập trình ở phía server thì hoàn toàn khác, mã lệnh ở phía server sẽ được biên dịch và thi hành tại Web Server. Với xu hướng các ứng dụng web được phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều ứng dụng viết bằng ASP.NET, rất nhiều công ty đang chọn ASP.NET làm ngôn ngữ phát triển Website cho khách hàng cũng như sản phẩm riêng của họ nên việc nắm vững và sử dụng thành thạo về công nghệ Web nói chung và chuyên sâu về ASP.NET nói riêng sẽ là một lợi thế cho các sinh viên nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

" alt="Giáo trình Lập trình Windows 3 (C#.Net) (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lập trình Windows 3 (C#.Net) (Cao đẳng 2018)

Môđun Lập trình windows 3 thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng xác về lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ C Sharp (C#). Giáo trình Lập trình windows 3 được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản cài đặt và xây dựng chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C Sharp.

" alt="Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Trung cấp 2018)

Thực tập tốt nghiệp thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng để khảo sát, đánh giá được tình trạng ứng dụng phần mềm tại đơn vị. Đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm. Giáo trình thực tập tốt nghiệp được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức kỹ năng để khảo sát, đánh giá được tình trạng ứng dụng phần mềm tại đơn vị. Đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm, phát triển và quản trị hệ thống phần mềm ứng dụng cho chuyên môn nghiệp vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

" alt="Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Cao đăng 2018)">  
Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Cao đăng 2018)

Thực tập tốt nghiệp thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng để khảo sát, đánh giá được tình trạng ứng dụng phần mềm tại đơn vị. Đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm. Giáo trình thực tập tốt nghiệp được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công Nghệ Thông Tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức kỹ năng để khảo sát, đánh giá được tình trạng ứng dụng phần mềm tại đơn vị. Đề xuất được giải pháp khắc phục nhược điểm, phát triển và quản trị hệ thống phần mềm ứng dụng cho chuyên môn nghiệp vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

Các đơn vị liên kết