Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

MÔ ĐUN /MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN TRỤ NGẮN, TRỤ BẬC, TRỤ DÀI L > 10D NGHỀ : TIỆN REN TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN REN THANG NGHỀ: TIỆN REN TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN : TIỆN LỖ NGHỀ: TIỆN REN TRÌNH ĐỘ : SƠ CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN REN TAM GIÁC NGHỀ: TIỆN REN TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN TRỤ NGẮN, TRỤ BẬC, TRỤ DÀI L > 10D NGHỀ : CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN REN THANG NGÀNH/NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN RÃNH, CẮT ĐỨT NGÀNH/NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN LỆCH TÂM, TIỆN ĐỊNH HÌNH NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN CNC CƠ BẢN NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ :TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TIỆN CNC CƠ BẢN NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ :TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo 1. Bài giảng: Gia công tiện CNC (Phạm Quang Thắng) 4. Giáo trình: Lập trình tiện CNC 2. Giáo trình thực hành kỹ thuật tiện 5. Giáo trình: Gia công cắt gọt kim loại 3. Giáo trình: Máy tiện và gia công trên máy tiện (Nguyễn Viết Tiếp)

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN: KHÍ NÉN – THỦY LỰC NGÀNH/NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN: KHÍ NÉN – THỦY LỰC NGÀNH/NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Tài liệu tham khảo 1. Truyền động thủy lực và khí nén (Trần Trung Tính) 4. Giáo trình hệ thống thủy lực và khí nén 2. Khí nén và thủy lực (Trần Thế San) 5. Giáo trình khí nén thủy lực (phần 2) 3. Hệ thống điều khiển thủy lực (Trần Xuân Tùy)

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: PHAY BÀO RÃNH, CHỐT ĐUÔI ÉN NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: PHAY, BÀO RÃNH, CẮT ĐỨT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  

Các đơn vị liên kết