Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

MÔ ĐUN /MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

" alt="Giáo trình công nghệ chế tạo máy">  
Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Giáo trình “Công nghệ chế tạo máy” được tác giả tổng hợp từ những kiến thức cơ bản của các lĩnh vực liên quan. Hy vọng qua nội dung của cuốn sách này bạn đọc có thể trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất và cần thiết cho nghề Cắt gọt kim loại. Cho tôi xin cám ơn các bạn trong những forum đã chia sẽ tài liệu, cung cấp các trang web để tìm kiếm thông tin thực hiện giáo trình. Vì đây là giáo trình lưu hành nội bộ, không mang tính vụ lợi; do đó, nếu giáo trình có sử dụng các tài liệu chưa được các tác quyền cho phép chỉ là điều không mong muốn lạm dụng của tác giả. Tôi rất trân trọng mọi góp ý cho giáo trình này và cho người viết. Xin được nhận tại hộp thư duytan87spkt@gmail.com. Cuối cùng, cám ơn tất cả Thầy Cô trong nhà trường và nhất là các thành viên Khoa Cơ Khí đã giúp tôi hoàn thành giáo trình này.

" alt="Giáo trình phay bánh răng trụ, răng thẳng, thanh răng">  
Giáo trình phay bánh răng trụ, răng thẳng, thanh răng
" alt="Giáo trình tiện ren thang">  
Giáo trình tiện ren thang

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Tiện ren thang được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung, chương trình chi tiết đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào tạo, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn Giáo trình tiện ren thang cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tiện ren thang” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tiện ren vuông">  
Giáo trình tiện ren vuông

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Tiện ren vuông được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung, chương trình chi tiết đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào tạo, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn Giáo trình tiện ren vuông cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tiện ren vuông” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tiện ren tam giác">  
Giáo trình tiện ren tam giác
" alt="Giáo trình phay bào rãnh đuôi én, chữ T">  
Giáo trình phay bào rãnh đuôi én, chữ T
" alt="Giáo trình phay bào rãnh, cắt đứt">  
Giáo trình phay bào rãnh, cắt đứt

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Phay bào rãnh, cắt đứt được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn GIÁO TRÌNH PHAY BÀO RÃNH, CẮT ĐỨT cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Phay bào rãnh, cắt đứt” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình phay mặt phẳng bậc">  
Giáo trình phay mặt phẳng bậc
" alt="Giáo trình phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng">  
Giáo trình phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, “Giáo trình Phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng” được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn GIÁO TRÌNH PHAY BÀO MẶT PHẲNG, SONG SONG, VUÔNG GÓC, NGHIÊNG cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Phay bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tiện côn">  
Giáo trình tiện côn

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Tiện côn được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung, chương trình chi tiết đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào tạo, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn Giáo trình Tiện côn cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tiện côn” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tiện trụ dài">  
Giáo trình tiện trụ dài

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo của Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Tiện trụ dài được xây dựng và biên soạn lại trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn GIÁO TRÌNH TIỆN TRỤ DÀI cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Do biên soạn lần đầu, cuốn sách chắc chắn còn những thiếu sót. Tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc và đồng nghiệp để cuốn giáo trình mô đun “Tiện trụ dài” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt">  
Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động kỹ thuật và hội nhập với khu vực và thế giới. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường trên cơ sở chương trình của Tổng cục nghề qui định, đồng thời sao cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của nghề Cắt gọt kim loại. Giáo trình “Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt” được tác giả tổng hợp từ những kiến thức cơ bản của các lĩnh vực liên quan. Hy vọng qua những nội dung của cuốn sách này bạn đọc có thể trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất và cần thiết cho nghề Cắt gọt kim loại. Cho tôi xin cám ơn các bạn trong những forum đã chia sẽ tài liệu, cung cấp các trang web để tìm kiếm thông tin thực hiện giáo trình. Vì đây là giáo trình lưu hành nội bộ, không mang tính vụ lợi; do đó, nếu giáo trình có sử dụng các tài liệu chưa được các tác quyền cho phép chỉ là điều không mong muốn lạm dụng của tác giả. Tôi rất trân trọng mọi góp ý cho giáo trình này và cho người viết. Xin được nhận tại hộp thư duytan87spkt@gmail.com. Cuối cùng, cám ơn tất cả Thầy Cô trong nhà trường và nhất là các thành viên Khoa Cơ khí đã giúp tôi hoàn thành giáo trình này.

Các đơn vị liên kết