Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

MÔ ĐUN /MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

" alt="Giáo trình Phay bao rãnh, cắt đứt (Cao đẳng)">  
Giáo trình Phay bao rãnh, cắt đứt (Cao đẳng)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và nghề Cắt gọt kim loại ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Mô đun: Phay bào rãnh, cắt đứt là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành trình bày các các thông số hình học của dao bào rãnh, cắt đứt; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào, dao phay rãnh, cắt đứt. Hướng dẫn cách mài dao bào rãnh, cắt đứt đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ; trình bày được yêu cầu kỹ thuật; phay bào được rãnh, cắt đứt đúng quy trình, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5 và giải thích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

" alt="Giáo trình Phay, Bào, Mặt phẳng bậc (Cao đẳng)">  
Giáo trình Phay, Bào, Mặt phẳng bậc (Cao đẳng)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Mô đun: Phay, bào mặt phẳng bậc là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành trình bày các các thông số hình học của dao bào xén; các thông số hình học của dao phay mặt phẳng bậc; nhận dạng các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào, dao phay mặt phẳng bậc. Hướng dẫn mài dao bào xén đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ; quy trình phay, bào được mặt phẳng bậc đúng quy trình, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5 và giải thích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

" alt="Giáo trình Phay bào mặt phẳng ngang, song song vuông góc, nghiêng (Cao đẳng)">  
Giáo trình Phay bào mặt phẳng ngang, song song vuông góc, nghiêng (Cao đẳng)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo Việt đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình khung quốc gia nghề cắt gọt kim loại đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. “Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng” là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu công nghệ gia công cơ khí trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.

" alt="Giáo trình Tiện lỗ (Cao đẳng)">  
Giáo trình Tiện lỗ (Cao đẳng)

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề theo mô đun của Trường CĐ Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo trình tiện lỗ được xây dựng, biên soạn theo chương trình khung của nghề cắt gọt kim loại. Do tập thể giáo viên Khoa Cơ khí chế tạo, Trường CĐ Công nghệ cao Đồng Nai biên soạn. Được hội đồng chuyên môn của Nhà trường thông qua. Theo chương trình khung của Tổng Cục Dạy Nghề, Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội Việt Nam. Dựa vào phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của nghề để biên soạn giáo trình Tiện lỗ. Do đó giáo trình Tiện lỗ mang tính định hướng thị trường lao động; Tính hệ thống – khoa học; Tính ổn định, linh hoạt; Tính hiện đại và sát thực tế sản xuất.

" alt="Giáo trình Tiện rãnh, cắt đứt (Cao đẳng)">  
Giáo trình Tiện rãnh, cắt đứt (Cao đẳng)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và nghề Cắt gọt kim loại ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Mô đun: Tiện cắt rãnh, cắt đứt là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành trình bày các các thông số hình học, yêu cầu kỹ thuật khi tiện rãnh, cắt đứt; cách nhận dạng các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện. Hướng dẫn mài dao tiện rãnh, tiện cắt đứt (thép gió) đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ và quy trình tiện rãnh, tiện cắt đứt gá trên mâm cặp 3 vấu tự định tâm đúng quy trình, đạt cấp chính xác 9-11, độ nhám cấp 4-5.

" alt="Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài L > 10D (Cao đẳng)">  
Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài L > 10D (Cao đẳng)

Mô đun Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l > 10d là mô đun thực hành cơ sở nghề đầu tiên đối với sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học các ngành kỹ thuật không chuyên về cơ khí hay xây dựng. Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l > 10d gồm kiến thức của hai môn học vẽ kỹ thuật và dung sai như một số trường Đại học và Cao đẳng khác đang sử dụng. Giáo trình này được dùng để giảng dạy cho sinh viên Cao đẳng và Trung cấp của trường, đồng thời cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật. Giáo trình hướng dẫn phương pháp gia công tiện trụ ngắn ngoài, trụ bậc, tiện trụ dài L>10d. Phương pháp gia công này giúp người thợ gia công được các chi tiết đơn giản đến phức tạp trong thực tế sản xuất.

" alt="Giáo trình Gia công nguội cơ bản (Cao đẳng)">  
Giáo trình Gia công nguội cơ bản (Cao đẳng)

Sự phát triên của khoa học và công nghệ ngày càng cao. Đã giúp cho con người dần dần giảm bớt được sức lao động, cũng như nâng cao được năng suất làm việc. Nhưng dù bất cứ ở lĩnh vực nào, thì các thiết bị, máy móc cũng không thể thay thế hoàn toàn bàn tay của con người: đó là những công việc, những kỹ năng cơ bản, đòi hỏi phải có sự khéo léo và kiến thức linh hoạt của con người mới thực hiện được. Để đáp ứng nhu cầu trên, cũng như đào tạo ra một đội ngũ con người có đầy đủ kỹ năng, kiến thức và trình độ để đáp ứng các yêu cầu về sản xuất. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng công nghệ cao tỉnh Đồng Nai tiến hành biên soạn giáo trình này. Cuốn giáo trình “GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN” giới thiệu các kiến thức cơ bản về thực hành nguội gia công cơ khí băng dụng cụ cầm tay, làm nền móng cho các môn học thực hành khác thuộc lĩnh vực gia công cơ khí.

" alt="Giáo trình công nghệ chế tạo máy">  
Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Giáo trình “Công nghệ chế tạo máy” được tác giả tổng hợp từ những kiến thức cơ bản của các lĩnh vực liên quan. Hy vọng qua nội dung của cuốn sách này bạn đọc có thể trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất và cần thiết cho nghề Cắt gọt kim loại. Cho tôi xin cám ơn các bạn trong những forum đã chia sẽ tài liệu, cung cấp các trang web để tìm kiếm thông tin thực hiện giáo trình. Vì đây là giáo trình lưu hành nội bộ, không mang tính vụ lợi; do đó, nếu giáo trình có sử dụng các tài liệu chưa được các tác quyền cho phép chỉ là điều không mong muốn lạm dụng của tác giả. Tôi rất trân trọng mọi góp ý cho giáo trình này và cho người viết. Xin được nhận tại hộp thư duytan87spkt@gmail.com. Cuối cùng, cám ơn tất cả Thầy Cô trong nhà trường và nhất là các thành viên Khoa Cơ Khí đã giúp tôi hoàn thành giáo trình này.

" alt="Giáo trình phay bánh răng trụ, răng thẳng, thanh răng">  
Giáo trình phay bánh răng trụ, răng thẳng, thanh răng
" alt="Giáo trình tiện ren thang">  
Giáo trình tiện ren thang

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Tiện ren thang được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung, chương trình chi tiết đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào tạo, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn Giáo trình tiện ren thang cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tiện ren thang” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tiện ren vuông">  
Giáo trình tiện ren vuông

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Cơ khí của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai, Giáo trình Tiện ren vuông được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung, chương trình chi tiết đào tạo nghề Cơ khí chế tạo đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào tạo, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn Giáo trình tiện ren vuông cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tiện ren vuông” ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tiện ren tam giác">  
Giáo trình tiện ren tam giác

Các đơn vị liên kết