Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

c. Tài liệu tham khảo

12

Tài liệu tham khảo nghề Vi tính văn phòng

" alt="Multimedia – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông">  
Multimedia – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
" alt="Giáo trình Thiết kế đa phương tiện (phần 2) – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt">  
" alt="Giáo trình Thiết kế đa phương tiện – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt">  
" alt="Xử lý và truyền thông đa phương tiện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông">  
Xử lý và truyền thông đa phương tiện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
" alt="Giới thiệu về đa phương tiện – Trung tâm thông tin thư viện ĐHQG Hà Nội">  
Giới thiệu về đa phương tiện – Trung tâm thông tin thư viện ĐHQG Hà Nội
" alt="Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện – Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội">  
Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện – Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
" alt="Cơ sở kỹ thuật mạng internet (phần 2)- Phạm Minh Việt, Trần Công Nhượng">  
Cơ sở kỹ thuật mạng internet (phần 2)- Phạm Minh Việt, Trần Công Nhượng
" alt="Cơ sở kỹ thuật mạng internet – Phạm Minh Việt, Trần Công Nhượng">  
Cơ sở kỹ thuật mạng internet – Phạm Minh Việt, Trần Công Nhượng
" alt="Giáo trình Hướng dẫn sử dụng internet và intranet – Đại học Quốc Gia TPHCM">  
" alt="Giáo trình Internet, Web (phần 2), Trịnh Quốc Tuấn">  
Giáo trình Internet, Web (phần 2), Trịnh Quốc Tuấn
" alt="Giáo trình Internet, Web, Trịnh Quốc Tuấn">  
Giáo trình Internet, Web, Trịnh Quốc Tuấn
" alt="Giáo trình Internet và các dịch vụ – Trường Đại học Đà Lạt">  
Giáo trình Internet và các dịch vụ – Trường Đại học Đà Lạt

Các đơn vị liên kết