Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

b. Mô đun/môn học chuyên ngành (KTKT)

" alt="Kinh tế vi mô (HP14_Giáo trình_ Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)">  
Kinh tế vi mô (HP14_Giáo trình_ Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kinh tế vi mô_Phí Mạnh Hồng (Trường ĐH Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội). 4. Giáo trình Kinh tế vi mô_Trần Thuý Lan (Sở GD7ĐT Hà Nội). 2. Giáo trình Kinh tế vi mô_Trần Bảo Lâm (Trường ĐH Kinh tế TpHCM) 5. Kinh tế học_Tập …

Các đơn vị liên kết