Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Quản trị mạng

12

Quản trị mạng (CNTT)

" alt="Giáo trình thiết kế Web">  
Giáo trình thiết kế Web
" alt="TPO-PG Quản trị mạng 1">  
TPO-PG Quản trị mạng 1
" alt="Giáo trình Mạng máy tính">  
Giáo trình Mạng máy tính

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình phục vụ giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi hình thức sử dụng vào mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Giáo trình “Mạng máy tính” được biên soạn theo Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính đã được ban hành. Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Mô đun: Mạng máy tính là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo Hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu mạng máy tính trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế. Mặc dù có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!

" alt="Giáo trình quản trị hệ thống Websever, Mailsever">  
Giáo trình quản trị hệ thống Websever, Mailsever

Giáo trình “Quản trị hệ thống WebServer và MailServer” được biên soạn theo Chương trình khung Quản trị mạng máy tính đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Quản trị mạng ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình khung quốc gia nghề Quản trị mạng đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môn học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo các môn học đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Môn học 10: Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver là môn học đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu Quản trị mạng trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế. Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình hệ điều hành Linux">  
Giáo trình hệ điều hành Linux
  • Công nghệ thông tin
  • Tác giả:Nhóm tác giả: Lê Minh Sang (chủ biên)
  • 171 lượt xem

Giáo trình “Hệ điều hành Linux” được biên soạn theo Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính đã được ban hành. Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Môn học Hệ điều hành Linux là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu hệ điều hành linux trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế. Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình lắp đặt, quản trị mạng">  
Giáo trình lắp đặt, quản trị mạng
  • Công nghệ thông tin
  • Tác giả:Nhóm tác giả: Lê Minh Sang (chủ biên)
  • 159 lượt xem

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Quản trị mạng ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình dạy nghề Quản trị mạng máy tính đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ năng nghề được kết cấu theo các mô đun. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, việc biên soạn giáo trình theo các mô đun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Môn học: Lắp đặt, Quản trị mạng là môn học đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu Quản trị mạng trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế. Mặc dù có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết