Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Kinh tế - Kế toán

12
" alt="Soạn thảo văn bản (HP08_TLTK_HD soạn thảo văn bản P2_Nguyễn Đăng Dung)">  
" alt="Soạn thảo văn bản (HP08_TLTK_HD soạn thảo văn bản P1_Nguyễn Đăng Dung)">  
" alt="Luật Kinh tế (HP07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)">  
Luật Kinh tế (HP07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ luật Dân sự (Luật số: 91/2015/QH13 ngày 23/11/2015-Quốc hội khoá XIII) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 2. Luật Đầu tư (Luật số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 4. Luật Thương mại (Luật số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005-Quốc hội khoá XI)

" alt="Luật Kinh tế (TLTK_Luật Thương mại_2005).">  
Luật Kinh tế (TLTK_Luật Thương mại_2005).
" alt="Luật Kinh tế (TLTK_Luật Doanh nghiệp_2020)">  
Luật Kinh tế (TLTK_Luật Doanh nghiệp_2020)
" alt="Luật Kinh tế (TLTK_Luật Đầu tư_2020)">  
Luật Kinh tế (TLTK_Luật Đầu tư_2020)
" alt="Luật Kinh tế (TLTK_Bộ luật Dân sự_2015)">  
Luật Kinh tế (TLTK_Bộ luật Dân sự_2015)
" alt="Kinh tế vi mô (HP14_Giáo trình_ Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)">  
Kinh tế vi mô (HP14_Giáo trình_ Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kinh tế vi mô_Phí Mạnh Hồng (Trường ĐH Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội). 4. Giáo trình Kinh tế vi mô_Trần Thuý Lan (Sở GD7ĐT Hà Nội). 2. Giáo trình Kinh tế vi mô_Trần Bảo Lâm (Trường ĐH Kinh tế TpHCM) 5. Kinh tế học_Tập …

" alt="Kinh tế vi mô (TLTK_P.A. Samuelson_T2)">  
Kinh tế vi mô (TLTK_P.A. Samuelson_T2)
" alt="Kinh tế vi mô (TLTK_P.A. Samuelson_T1)">  
Kinh tế vi mô (TLTK_P.A. Samuelson_T1)
" alt="Kinh tế vi mô (TLTK_Trần Thuý Lan)">  
Kinh tế vi mô (TLTK_Trần Thuý Lan)
" alt="Kinh tế vi mô (TLTK_Trần Thị Hoà)">  
Kinh tế vi mô (TLTK_Trần Thị Hoà)

Các đơn vị liên kết