Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Kinh tế - Kế toán

12
" alt="Giáo trình tin học kế toán">  
Giáo trình tin học kế toán

Giáo trình “Tin học kế toán” được biên soạn theo Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp đã được ban hành. Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Môn học Tin học kế toán là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế. Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tài chính doanh nghiệp">  
Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy cho học sinh chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, trình độ Trung cấp, đặc biệt là nhu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai tổ chức biên soạn giáo trình cho các học phần giảng dạy. Thực hiện theo chủ trương trên, Khoa Tin học - Kế toán đã phân công giáo viên Lê Thị Mai, thuộc bộ môn Kế toán làm chủ biên để biên soạn giáo trình Tài chính doanh nghiệp nhằm giúp cho việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh được thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Tài chính doanh nghiệp, cơ sở các bài giảng mà tác giả đã tiến hành giảng dạy từ các khóa học và có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình bao gồm 6 chương, trong đó: Chương 1 giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp và những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp. Chương 2 tập trung trình bày tài sản cố định và vốn cố định, các biện pháp nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Chủ để vốn lưu động là gì? Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động được thể hiện rõ ở chương 3. Chương 4 trình bày chi tiết về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm, các loại thuế trong doanh nghiệp. Vấn đề về điểm hòa vốn, cách xác định điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh được trình bày trong chương 5. Cuối cùng, giáo trình khép lại với chương 6, trình bày về kế hoạch tài chính và dự kiến bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu. Để cuốn giáo trình này đến tay người đọc, tác giả ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ và tham gia ý kiến góp ý, động viên của nhiều người, đó là Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo cùng đồng nghiệp Khoa Tin học - Kế toán (Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai). Nhờ tất cả những góp ý này mà nội dung của giáo trình trở nên ít sai sót hơn. Ngoài ra cùng với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở các bộ phận khác nhau trong nhà trường cũng như sự động viên của các em học sinh - đối tượng mà giáo trình này hướng tới.

" alt="Giáo trình thuế">  
Giáo trình thuế

Giáo trình “Thuế” được biên soạn theo Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp đã được ban hành. Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Môn học Thuế là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế. Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ">  
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Lý thuyết tài chính tiền tệ được coi là một trong những môn học quan trọng, cung cấp các kiến thức nền tảng về tiền tệ, tài chính, tín dụng, ngân hàng. Giáo trình này là giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ được dành cho những học sinh học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Nó được biên soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã tiến hành giảng dạy từ khóa học, là một cuốn tài liệu có tính chất nhập môn. Nó được biên soạn thành 5 chương; Chương 1 được dành để giới thiệu chung về nguồn gốc, sự ra đời của tiền tệ, quy luật lưu thông tiền tệ cũng như vấn đề về lạm phát và biện pháp ổn định tiền tệ. Các vấn đề về Tín dụng, Bảo hiểm, Ngân hàng được trình bày và phân tích rõ trong chương 2; Chương 3 tập trung trình bày về các hình thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt - xu hướng thanh toán trong thời đại 4.0; Chương 4 cho biết về tiền đề ra đời của tài chính, bản chất, chức năng và vai trò của tài chính đối với nền kinh tế xã hội; cuối cùng, giáo trình khép lại với chương 5 về chủ đề liên quan đến tài chính quốc gia là Ngân sách nhà nước, qua đó chúng ta thấy rõ hơn nội dung hoạt động chủ yếu của ngân sách nhà nước và chu trình của ngân sách nhà nước. Để công bố cuốn giáo trình này, tác giả đã nhận được những lời động viên và những đóng góp quý báu của nhiều người, đó là Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo cùng đồng nghiệp ở Khoa Tin học - Kế toán (Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai). Nhờ tất cả những góp ý này mà nội dung của giáo trình trở nên ít sai sót hơn. Ngoài ra cùng với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở các bộ phận khác

" alt="Giáo trình luật kinh tế">  
Giáo trình luật kinh tế

Luật kinh tế là môn cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo của nghề kế toán doanh nghiệp, là môn học bắt buộc, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về hành vi kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, là cơ sở để học các môn chuyên môn của nghề Giáo trình luật kinh tế dùng cho đào tạo trung cấp gồm 5 chương với thời lượng 30 tiết. Nội dung đề cập một số vấn đề cơ bản chung về những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế; chế định pháp lý của các loại hình doanh nghiệp; chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế;chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế; chế định pháp lý về phá sản doanh nghiệp Giáo trình này là tài liệu quan trọng cung cấp cho các giáo viên đang giảng dạy môn học luật inh tế những thông tin cơ bản, tài liệu định hướng cho công tác dạy và học. Trong quá trình soạn thảo giáo trình rất khó tránh khỏi thiếu sót nhất định. Tác giả trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý của giáo viên, học sinh và quý độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình kinh tế chính trị">  
Giáo trình kinh tế chính trị

Giáo trình Kinh tế chính trị dùng cho đào tạo trung cấp gồm 8 chương với thời lượng 60 tiết. Nội dung đề cập sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị; sản xuất hàng hóa và các quy luật của sản xuất hàng hóa; tái sản xuất xã hội;tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương,lợi nhuận trong doanh nghiệp; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Cơ chế kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giáo trình này là tài liệu quan trọng cung cấp cho các giáo viên đang giảng dạy môn học Kinh tế chính trị những thông tin cơ bản, tài liệu định hướng cho công tác dạy và học. Trong quá trình soạn thảo giáo trình rất khó tránh khỏi thiếu sót nhất định. Tác giả trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý của giáo viên, học sinh và quý độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh">  
Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế là xu thế không tránh khỏi đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dưới các điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt với quy mô, cường độ và phạm vi ngày càng rộng, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh theo quan điểm hiện đại đang ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp bách đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh các loại hình doanh nghiệp. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc đánh giá quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó nhận thức được bản chất của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Trên cơ sở chương trình khung của Tổng cục dạy Nghề ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế giảng dạy kết hợp với tham khảo rất nhiều giáo trình của các trường đại học, cao đẳng, chúng tôi đã biên soạn và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối tượng học sinh- sinh viên. Dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình được tốt hơn.

" alt="Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp">  
Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là môn học chính, môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp, là công cụ quan trọng để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Là môn học được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và song song với môn kế toán doanh nghiệp. Thông qua kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, người học biết lập kế hoạch về tài chính, kiểm tra giám sát, đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp Nhằm đáp ứng được yêu cầu về giáo trình giảng dạy và học tập, nghiên cứu của sinh viên học nghề kế toán doanh nghiệp theo chương trình khung của Tổng cục dạy nghề và Trường cao đẳng nghể khu vực Long Thành - Nhơn Trạch, Khoa Kinh tế - K ế toán đã nổ lực biên soạn giáo trình cho phù hợp. Tên giáo trình : Giáo trình Tài chính doanh nghiệp ( dùng cho hệ cao đẳng nghề)

" alt="Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ">  
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Tiền tệ từ lâu được các nhà kinh tế quan niệm và thừa nhận như là một sản phẩm kỳ diệu trong số những phát minh kỳ diệu của nhân loại, ngày nay tiền tệ đã len lỏi và chi phối vào hầu như tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội. Việc nghiên cứu và lĩnh hội các kiến thức về tiền tệ đối với mỗi người là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở chương trình khung của Tổng cục dạy Nghề ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế giảng dạy kết hợp với tham khảo rất nhiều giáo trình của các trường đại học, cao đẳng, tôi đã biên soạn và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối tượng học sinh- sinh viên. Dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình được tốt hơn.

" alt="Giáo trình kế toán trên Excel">  
Giáo trình kế toán trên Excel
" alt="Giáo trình thực hành Kế toán trong Doanh nghiệp sản xuất">  
Giáo trình thực hành Kế toán trong Doanh nghiệp sản xuất

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp, là công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực đối với doanh nghiệp. Với nhu cầu nghiên cứu học tập của sinh viên về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, việc thực hành kế toán như lập chứng từ, ghi chép sổ sách và lập hệ thống báo cáo tài chính nhằm đáp ứng công tác thực tiễn hàng ngày của kế toán là hết sức cần thiết cho những người đang học tập nghiên cứu chuyên ngành kế toán. Nó giúp cho người học có những kiến thức về công tác thu thập, xử lý thông tin trên hệ thống sổ sách kế toán và cho kết quả thông tin đã được xử lý trên hệ thống báo cáo tài chính để cung cấp cho các bên liên quan. Nhằm đáp ứng cho nhu cầu trên của sinh viên học nghề kế toán doanh nghiệp theo chương trình khung của Tổng cục dạy nghề và Trường cao đẳng nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch. Khoa kế toán đã biên soạn giáo trình: Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất ( Dùng cho hệ cao đẳng nghề)

" alt="Giáo trình tin học kế toán">  
Giáo trình tin học kế toán

Tin học hóa công tác quản lý nói chung và tin học hóa công tác quản lý hạch toán kế toán nói riêng là xu thế và giải pháp tất yếu để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển và mở rộng trong hiện tại và tương lai. Có 3 phương án mà một doanh nghiệp có thể lựa chọn khi muốn tin học hóa công tác quản lý hạch toán kế toán của mình: Thứ nhất là thuê một công ty phần mềm phân tích, thiết kế và xây dựng riêng cho mình một phần mềm kế toán; thứ hai là lựa chọn và mua một phần mềm kế toán bán sẵn trên thị trường; và thứ ba là quản lý hạch toán kế toán trên hệ thống bảng tính Excel. Làm kế toán trên Excel có ưu điểm là rất phù hợp đối với những mô hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ; doanh nghiệp có quyền chủ động tuyệt đối trong việc điều chỉnh, sửa đổi hệ thống bảng biểu và cả quy trình hạch toán kế toán phù hợp với những thay đổi của chính sách, chế độ.

Các đơn vị liên kết