Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Kinh tế - Kế toán

12
" alt="Kế toán doanh nghiệp 1 (HP17_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Kế toán doanh nghiệp 1 (HP17_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)
  • Kinh tế - Kế toán
  • Tác giả:Phạm Thị Mận và nhóm TG
  • 412 lượt xem

Tài liệu tham khảo: 1. Bài giảng Kế toán Doanh nghiệp 1. 4. Giáo trình Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. (File cứng lưu ở Khoa) 2. Thông tư 133/2016/TT-BTC. 5. Giáo trình Kế toán doanh nghiệp_Trường ĐH Kinh tế TpHCM (3 tập) (File cứng lưu ở Khoa) 3. Thông tư …

" alt="Thực hành kế toán trên máy tính (HP20_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp, 2021)">  
Thực hành kế toán trên máy tính (HP20_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp, 2021)

1. TLTK_Silde bài giảng Báo cáo tài chính 4. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. TLTK_Silde bài giảng Lập phiếu thu, phiếu chi 5. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Chế độ …

" alt="Tài chính doanh nghiệp (HP16_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Tài chính doanh nghiệp (HP16_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường CĐ Thương mại, Bộ Công thương. 2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội. 3. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-Tập 1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân. 4. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-Tập …

" alt="TLTK_Giáo trình Tài chính doanh nghiệp_Trường Đại học Thái Nguyên.">  
TLTK_Giáo trình Tài chính doanh nghiệp_Trường Đại học Thái Nguyên.
" alt="TLTK_Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-Tập 2, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.">  
" alt="TLTK_Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-Tập 1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.">  
" alt="TLTK_Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội.">  
" alt="TLTK_Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường CĐ Thương mại, Bộ Công thương.">  
TLTK_Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường CĐ Thương mại, Bộ Công thương.
" alt="Quản trị học (HP15_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp, 2021).">  
Quản trị học (HP15_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp, 2021).

Tài liệu tham khảo: 1. Đề cương bài giảng Quản trị học_Nguyễn Hữu Quyền_Trường ĐH Công nghiệp TpHCM 4. Quản trị học_Trương Quang Dũng_Trường Đại học Kinh tế Tài chính 2. Tài liệu học tập Quản trị học_Trần Mạnh Hùng_UNETI 5. Giáo trình Tổng quan về quản tri trị học 3. Giáo trình Quản trị …

" alt="Giáo trình tổng quan về Quản trị học">  
" alt="TLTK_Phạm Thành Được, Bài tập và Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh.">  
" alt="TLTK_Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê.">  

Các đơn vị liên kết