Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về b. Mô đun/môn học chuyên ngành

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP_2018

  • b. Mô đun/môn học chuyên ngành
  • 249 lượt xem
  • Tác giả:ThS. Trần Khắc Sơn cùng nhóm tác giả
  • Loại file:pdf
  • Số trang:49
  • Nhà xuất bản:DCoHT
  • Ngày xuất bản:2018
  •  
Mô dun Lắp đặt điện công nghiệp là một trong những mô đun chuyên ngành cơ sở thuộc nghề “Điện công nghiệp”. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản của người học. Giáo trình Lắp đặt điện công nghiệp cơ bản được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề “Điện công nghiệp” đáp ứng cho hệ sơ cấp, giáo trình biên soạn dạng giải quyết các công việc để hình thành năng lực của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức về sử dụng các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống điều khiển động cơ Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, trung tâm dạy nghề. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết