Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về b. Mô đun/môn học chuyên ngành

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

  • b. Mô đun/môn học chuyên ngành
  • 308 lượt xem
  • Tác giả:ThS. Nguyễn Đình Chính cùng nhóm tác giả
  • Loại file:pdf
  • Số trang:83
  • Nhà xuất bản:DCoHT
  • Ngày xuất bản:2018
  •  
Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Các dây truyền sản xuất tự động ngày càng được sử dụng rộng rãi. Một trong những thiết bị không thể thiếu trong hệ thống điều khiển tự động đó là PLC. Giáo trình “Lập trình PLC cơ bản“ được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản về PLC. Giúp người học tiếp cận được các hệ thống điều khiển lập trình thông qua các bài tập đơn giản. Trong quá trình biên soạn giáo trình này, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình của các trường bạn và một số tài liệu chuyên ngành nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu xót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết