Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tài liệu mới

12
" alt="Giáo trình Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (Cao đẳng)">  
Giáo trình Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (Cao đẳng)

Trong suốt quãng thời gian thăng trầm, công nghệ động cơ Diesel liên tục có những bước cải tiến lớn. Đến nay, tiếng ồn của động cơ đã giảm, nhờ hệ thống cách âm và kiểm soát quá trình đốt nhiên liệu tốt hơn, khói thải giảm xuống và thời gian khởi động nhanh gần bằng động cơ xăng.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí (Cao đẳng)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí (Cao đẳng)

Trong suốt quãng thời gian thăng trầm, công nghệ động cơ xăng liên tục có những bước cải tiến lớn. Đến nay, tiếng ồn của động cơ đã giảm, nhờ hệ thống cách âm và kiểm soát quá trình đốt nhiên liệu tốt hơn, khói thải giảm xuống và thời gian khởi động nhanh bằng các hệ thống điện tử tiên tiến. Tuy nhiên động cơ xăng dùng chế hoà khí chính là nền tảng căn bản, và hiện nay vẫn còn được lưu hành khá nhiều.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát (Cao đẳng)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát (Cao đẳng)

Mô đun Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát là mô đun chuyên môn nghề trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức kỹ năng nền tảng cho nghề sửa chữa Động cơ trên ô tô.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phân phối khí (Cao đẳng)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phân phối khí (Cao đẳng)

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới và các sách tham khảo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ thị trường lao động. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (Cao đẳng)">  
Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (Cao đẳng)

Mô đun “BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN VÀ BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH CỦA ĐỘNG CƠ” là môn học chuyên môn quan trọng; Nó giúp cho sinh viên biết vận dụng những kiến thức này để lựa chọn, lập quy trình, quy phạm kỹ thuật trong việc hướng dấn thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa.

" alt="Giáo trình Kỹ thuật chung ô tô và công nghệ sửa chữa (Cao đẳng)">  
Giáo trình Kỹ thuật chung ô tô và công nghệ sửa chữa (Cao đẳng)

Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa, được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Nhà trường. Nội dung của giáo trình đã được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới và các sách tham khảo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ thị trường lao động. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với mô đun để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

" alt="Giáo trình Lý thuyết ô tô (Cao đẳng)">  
Giáo trình Lý thuyết ô tô (Cao đẳng)

“Lý thuyết ô tô” là môn học cơ sở quan trọng trong ngành Công nghệ ô tô. Đây là môn học bắt buộc trong các trường đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô. Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về động lực học của ô tô khi chuyển động thẳng, chuyển động quay vòng, khi chuyển động trên dốc, khi tăng tốc hoặc phanh; tính kinh tế nhiên liệu; tính ổn định của ô tô; tính năng cơ động của ô tô; dao động của ô tô, … Đây là những kiến thức cơ sở làm nền tảng giúp sinh viên nhiên cứu, học tập những môn học khác như: Kết cấu và tính toán ô tô, Cấu tạo ô tô…khi học những bậc học cao hơn.

" alt="Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản (Cao đẳng)">  
Giáo trình Thực hành Hàn cơ bản (Cao đẳng)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mới nhiều tiềm năng và triển vọng ở đất nước ta nhưng cũng yêu cầu trình độ tay nghề kỹ thuật tương đối cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và những kỹ năng hàn cơ bản nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành hàn cơ bản”.

" alt="Giáo trình Thực hành nguội cơ bản (Cao đẳng)">  
Giáo trình Thực hành nguội cơ bản (Cao đẳng)

Ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp nặng với công nghệ cao. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu, thiết kế cũng như vận hành, sửa chữa có sự tích luỹ và không ngừng tìm hiểu, trau rồi kiến thức. Để trang bị những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành về ô tô nói chung và kỹ năng cơ khí nói riêng, chúng tôi biên soạn giáo trình “Thực hành nguội cơ bản”.

" alt="Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Cao đẳng)">  
Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Cao đẳng)

Tổ chức Quản lý Sản xuất là một trong những chức năng quan trọng trong Quản trị Doanh nghiệp. Tổ chức quản lý sản xuất có tác động trực tiếp đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Doanh nghiệp (vốn, tài sản, sức lao động,...) và đến việc cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng. Đáp ứng được nhu cầu về hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động. Giáo trình Tổ chức Quản lý Sản xuất được biên soạn theo chương trình chi tiết của môn học “Tổ chức Quản lý Sản xuất” nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và học tập cho các sinh viên Cao đẳng nghề ngành Công nghệ ôtô trong việc trang bị kiến thức Quản trị Kinh doanh.

" alt="Giáo trình Cơ ứng dụng (Cao đẳng)">  
Giáo trình Cơ ứng dụng (Cao đẳng)

Cơ ứng dụng là một môn cơ sở. Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô đa được ký ban hành. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới, đề cập những nội dung cơ bản.

" alt="Giáo trình Dung sai đo lường (Cao đẳng)">  
Giáo trình Dung sai đo lường (Cao đẳng)

Giáo trình môn học ‘Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật’ được xây dựng và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung trình độ Cao đẳng công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Nội dung được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ logic chặt chẽ. Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập của học sinh, sinh viên trong nhà trường và sự phát triển trong tương lai của nghề Công nghệ ô tô.

Các đơn vị liên kết