Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tài liệu mới

12
" alt="Kinh tế vi mô (TLTK_Trần Bảo Lâm)">  
Kinh tế vi mô (TLTK_Trần Bảo Lâm)
" alt="Kinh tế vi mô (TLTK_Phí Mạnh Hồng)">  
Kinh tế vi mô (TLTK_Phí Mạnh Hồng)
" alt="Giáo trình Thiết kế quần áo (TS.Trần Thủy Bình )">  
Giáo trình Thiết kế quần áo (TS.Trần Thủy Bình )
" alt="Giáo trình Thiết kế áo sơ mi – Quần âu – Chân váy – Đầm liền thân – Áo veston – Áo dài (CN. Cao Bích Thủy ) – Phần 1">  
" alt="Giáo trình Thiết kế trang phục 2 (ThS . Trần Thị Thêu)">  
Giáo trình Thiết kế trang phục 2 (ThS . Trần Thị Thêu)
" alt="Giáo trình Hệ thống bài tập TK Trang phục 2 (TS.Võ Phước Tấn )">  
Giáo trình Hệ thống bài tập TK Trang phục 2 (TS.Võ Phước Tấn )
" alt="Giáo trình Thiết kế trang phục 1 (TS.Võ Phước Tấn )">  
Giáo trình Thiết kế trang phục 1 (TS.Võ Phước Tấn )
" alt="Giáo trình Quản lý chất lượng trang phục (TS.Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình Quản lý chất lượng trang phục (TS.Võ Phước Tấn)
  • May thời trang
  • Tác giả:TS.Võ Phước Tấn
  • 4 lượt xem
" alt="Giáo trình Quản lý chất lượng trang phục (ThS. Trần Thanh Hương)">  
Giáo trình Quản lý chất lượng trang phục (ThS. Trần Thanh Hương)
" alt="Giáo trình Quản lý chất lượng sản phẩm (TS. Nguyễn Quốc Cừ)">  
Giáo trình Quản lý chất lượng sản phẩm (TS. Nguyễn Quốc Cừ)
" alt="Giáo trình Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên)">  
Giáo trình Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên)
" alt="Giáo trình Kiểm tra chất lượng sản phẩm may (Trần Thanh Hương)">  
Giáo trình Kiểm tra chất lượng sản phẩm may (Trần Thanh Hương)

Các đơn vị liên kết