Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tài liệu mới

12
" alt="Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình)">  
Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình)
" alt="Giáo trình Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên )">  
Giáo trình Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên )
  • May thời trang
  • Tác giả:TS. Lê Thị Kiều Liên
  • 4 lượt xem
" alt="Giáo trình Thiết bị may (ThS.Trần Thị Thêu )">  
Giáo trình Thiết bị may (ThS.Trần Thị Thêu )
" alt="Giáo trình Thiết bị may Công nghiệp ( Tạ Thị Ngọc Dung)">  
Giáo trình Thiết bị may Công nghiệp ( Tạ Thị Ngọc Dung)
" alt="Giáo trình Thiết bị may CN và Bảo trì (TS. Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình Thiết bị may CN và Bảo trì (TS. Võ Phước Tấn)
" alt="Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Trần Hữu Quế )">  
Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Trần Hữu Quế )
" alt="Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Phạm Thị Hoa)">  
Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Phạm Thị Hoa)
" alt="Giáo trình Nguyên tắc TK thời trang (TS Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình Nguyên tắc TK thời trang (TS Võ Phước Tấn)
" alt="Giáo trình Cơ sở thiết kế trang phục (TS. Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình Cơ sở thiết kế trang phục (TS. Võ Phước Tấn)
" alt="Giáo trình Hình họa Vẽ kỹ thuật ngành may (TS. Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình Hình họa Vẽ kỹ thuật ngành may (TS. Võ Phước Tấn)
" alt="Giáo trình Vật liệu May (TS. Trần Thủy Bình)">  
Giáo trình Vật liệu May (TS. Trần Thủy Bình)
" alt="Giáo trình Vật liệu May (TS. Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình Vật liệu May (TS. Võ Phước Tấn)

Các đơn vị liên kết