Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Điện Công nghiệp

12
" alt="Giáo Trình Autocad (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Autocad (Trung Cấp)

Ngày nay máy tính hỗ trợ rất nhiều trong công việc của con người. Đặc biệt là lĩnh vực đồ họa, thiết kế. Với cấu hình mạnh, giá thành rẻ nên người sử dụng dễ dàng tiếp cận cùng với đó là các phần mềm hỗ trợ ngày càng nhiều cho người dùng. Trong đó Phần mềm Autocad là công cụ không thể thiếu hỗ trợ cho các nhân viên thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc sư, ... ngành điện là một trong những những ngành ứng dụng phần mềm Autocad để thiết kế, vẽ mạch, ... do đó nhu cầu học cách sử dụng phần mềm Autocad ngày càng cao. Chính vì những yêu cầu đó nên Giáo trình Autocad được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Điện công nghiệp đáp ứng cho hệ trung cấp. Giáo trình cung cấp các kiến thức về phần mềm Autocad, cũng như cách sử dụng phần mềm để thiết kế, vẽ mạch điện, ... Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

" alt="Giáo Trình 5S-An Toàn (Trung Cấp)">  
Giáo Trình 5S-An Toàn (Trung Cấp)

Xuất phát từ quan điểm “Sức khỏe và Kỹ năng lao động là tài sản quý nhất của con ngƣời và của doanh nghiệp” nên tại các phân xƣởng sản xuất, công trƣờng xây dựng... chúng ta thƣờng thấy khẩu hiệu: “AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT-SAFETY FIRST”, Tuy nhiên, đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là một quy định bắt buộc đối với mỗi ngƣời trực tiếp tham gia lao động sản xuất, đó là ý thức của bản thân để lƣờng trƣớc rủi ro, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho mình và cho ngƣời khác. Ngoài ý thức, các phƣơng tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cũng giúp cho mọi ngƣời tự tin hoàn thành tốt công việc. Vì vậy những kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực an toàn lao động, phòng chống cháy nổ là không thể thiếu đối với Học sinh-sinh viên (HSSV). Từ yêu cầu cấp thiết trên, Tổ tƣ vấn xây dựng chƣơng trình môn học An toàn lao động (Quyết định 124/QĐ-TCĐN ngày 25/6/2015) Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai (DCoHT) đã tổng hợp và biên soạn Chƣơng trình, Giáo trình An toàn lao động phục vụ công tác Đào tạo nghề tại DCoHT cũng nhƣ huấn luyện An toàn lao động tại Doanh nghiệp (DoN). Đây là tài liệu huấn luyện An toàn lao động (ATLĐ) lồng ghép 3S/5S và An toàn trong DoN, đƣợc xây dựng và biên soạn trên cơ sở chƣơng trình khung huấn luyệnAn toàn-vệ sinh lao động theo Thông tƣ số 27/2013/TT-BLĐTBXH đƣợc Bộ Lao động– Thƣơng binh và Xã hội ban hành. Trên cơ sở phân tích công việc, các tình huống thực tế trong sản xuất, kết hợp kinh nghiệm của các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy đã đƣợc tập huấn khoá huấn luyện giảng viên nguồn về công tác ATVSLĐ, huấn luyện An toàn, 3S/5S tại Osaka - Japan. Bên cạnh đó các giáo viên còn tham khảo các tài liệu huấn luyện ATVSLĐ của Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ-Cục an toàn, giáo trình an toàn điện do Tổng cục Dạy nghề ban hành, DVD 5S do Trung tâm Trao đổi nguồn lực Thái Bình Dƣơng-Nhật Bản (PREX) tài trợ từ năm 2015. Và góp ý của Dự án SCORE (ILO) tại Việt Nam cùng góp ý của giáo viên, HSSV trong năm 2017. Tài liệu này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất về An toàn lao động, kết hợp với hình thành kỹ năng về An toàn và vệ sinh lao động tại các xƣởng thực hành, thực nghiệm của DCoHT. Tổ tƣ vấn xây dựng chƣơng trình môn học 5S, An toàn lao động xin chân thành cảm ơn Hội đồng biên soạn chƣơng trình, giáo trình Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tài liệu này. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp để tài liệu đƣợc hoàn thiện hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế trong giảng dạy cũng nhƣ việc học tập của học viên đƣợc tốt hơn.

" alt="Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành (Trung Cấp)">  
Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành (Trung Cấp)

Để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu trình độ ngoại ngữ ngày càng cao của người kỹ thuật viên điện công tác trong môi trường điện công nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời nhằm đáp ứng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Tác giả đã biên soạn giáo trình Anh văn chuyên ngành điện gồm 07 bài với cấu trúc và nội dung như sau: Unit 1: Electric Machines and Power System. Unit 2: Circuit Element. Unit 3: The Safety at Work. Unit 4: Name of Electrical Tools. Unit 5: The Electric Motor. Unit 6: Protective Devices. Unit 7: Motor Control Circuit. Giáo trình Anh văn chuyên ngành điện được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu nghiên cứu, học tập của học sinh-sinh viên. Giáo trình có bốn phần: Đàm thoại, từ vựng, đọc hiểu và câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, tiện cho học sinh-sinh viên tra cứu, tích lũy, nâng cao kiến thức tiếng Anh chuyên ngành điện. Các bài học gắn với chuyên ngành được thể hiện từ đơn giản đến nâng cao, lý giải rõ ràng, có sơ đồ, hình ảnh minh họa dễ hiểu. Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng xong không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lượng cao hơn. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học, tài liệu nước ngoài, tài liệu thi công của các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra, nhằm trang bị cho học sinh sinh viên các kiến thức và từ vựng chuyên ngành thông dụng./.

" alt="Đề Cương Thực Tập Tốt Nghiệp (Cao Đẳng)">  
Đề Cương Thực Tập Tốt Nghiệp (Cao Đẳng)

ĐỀ CƢƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

" alt="Giáo Trình Kỹ Thuật Cảm Biến (Cao Đẳng)">  
Giáo Trình Kỹ Thuật Cảm Biến (Cao Đẳng)

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Các máy móc, các thiết bị tự động, các hệ thống tự động ngày càng được sử dụng rộng rãi. Và thành phần không thể thiếu trong các hệ thống tự động đó là cảm biến. Giáo trình “Kỹ thuật cảm biến“ được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp trình độ cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các loại cảm biến trong hệ thống tự động hóa.... Trong quá trình biên soạn giáo trình này, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình của các trường bạn và một số tài liệu chuyên ngành nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu xót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo Trình Máy Điện (Cao Đẳng)">  
Giáo Trình Máy Điện (Cao Đẳng)

Máy điện là một môn học rất cần thiết và quan trọng cho học sinh - sinh viên ngành điện. Máy điện trang bị những kiến thức về: Cấu tạo, nguyên lý làm việc, đấu vận hành , sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra, xác định chính xác các thông số định mức của các loại máy điện và lập được quy trình thực hiện công việc một cách hiệu quả...., giáo trình máy điện là môn học nhằm giúp người học hiểu những vấn đề trên. Đây là tài liệu quan trọng cho học sinh - sinh viên ngành điện và đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho học sinh - sinh viên một số ngành khác có liên quan... Để giúp người học hiểu và dễ dàng tiếp thu kiến thức môn học, giáo trình biên soạn nội dung đều gồm có hình ảnh kèm theo, sau mỗi phần đều có ví dụ, sau mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và bài tập để giúp học sinh - sinh viên có thể tự kiểm tra lại những vấn đề mình đã học. Giáo trình này dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho học sinh - sinh viên trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp. Cũng như làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ và cung cấp tài liệu của Quý Thầy, Cô trong khoa Điện - Điện tử - Điện lạnh Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mặc dù đã cố gắng, song cũng khó tránh khỏi những thiếu sót, mong bạn đọc góp ý để giáo trình được hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo Trình Lập Trình Hệ Thống Sản Xuất Linh Hoạt (Cao Đẳng)">  
Giáo Trình Lập Trình Hệ Thống Sản Xuất Linh Hoạt (Cao Đẳng)

Mô đun Lập trình hệ thống sản xuất linh hoạt-MPS (Modular Production System)(có thể sử dụng làm Tài liệu giảng dạy và học tập) được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình khung đào tạo nghề Điện Công Nghiệp. Tôi xin chân thành cám ơn tổ biên soạn chương trình Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ trong việc biên soạn chương trình chi tiết mô đun Hệ thống sản xuất linh hoạt -MPS (Modular Production System).Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để giáo trình Hệ thống sản xuất linh hoạt -MPS (Modular Production System) được hoàn thiện hơn, đáp ứng được yêu cầu thực tế trong giảng dạy của Giảng viên cũng như việc học tập của sinh viên được tốt hơn. Giáo trình Hệ thống sản xuất linh hoạt-MPS (Modular Production System) hoàn chỉnh để chính thức phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chân thành cảm ơn!

" alt="Giáo Trình Điều Khiển Lập Trình Cỡ Nhỏ (Cao Đẳng)">  
Giáo Trình Điều Khiển Lập Trình Cỡ Nhỏ (Cao Đẳng)

Mô đun Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (ZEN, LOGO) là một trong những mô đun chuyên ngành thuộc nghề “Điện công nghiệp”. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản của người học. Giáo trình Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (ZEN, LOGO) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Điện công nghiệp đáp ứng cho hệ Cao đẳng, giáo trình biên soạn dạng giải quyết các công việc để hình thành năng lực của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức về sử dụng các thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống điều khiển tự động. Nhóm tác giả biên soạn giáo trình xin chân thành cám ơn Hội đồng thẩm định giáo trình Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ tiểu ban trong việc biên soạn giáo trình Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Zen-Logo). Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để giáo trình Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Zen-Logo) được hoàn thiện hơn, đáp ứng được yêu cầu thực tế trong giảng dạy của Giáo viên cũng như việc học tập của Học sinh được tốt hơn. Giáo trình Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Zen-Logo) sẽ được hoàn chỉnh để trở thành Chương trình chính thức phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của Giáo viên và Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Xin chân trọng cảm ơn!

" alt="Giáo Trình Điện Tử Ứng Dụng Trong Công Nghiệp (Cao Đẳng)">  
Giáo Trình Điện Tử Ứng Dụng Trong Công Nghiệp (Cao Đẳng)

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật điện đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Song song với đó là việc phát triển tự động hóa hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất. Cùng với sự phát triển kỹ thuật điện, việc đào tạo phát triển đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề được Đảng, Nhà nước, Nhà trường và mỗi công dân quan tâm sâu sắc để có thể làm chủ được máy móc, trang thiết bị của nghề. Giáo trình “Điện tử ứng dụng trong công nghiệp” được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp đáp ứng cho hệ cao đẳng. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về các mạch điều kiển điện bằng linh kiện điện tử thông dụng được sử dụng trong hệ thống điện điều khiển tự động... Hình thành và rèn luyện các kỹ năng sử dụng các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện, bo mạch điện tử, sử dụng các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong linh kiện điện tử và mạch điện, lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và board mạch in. Giáo trình dùng để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường có cùng hệ đào tạo vì đề cương của giáo trình bám sát chương trình khung quốc gia của nghề. Cấu trúc của giáo trình gồm 3 bài: Bài 1: Lắp ráp bo mạch điều khiển đèn chiếu sáng dân dụng Bài 2: Lắp ráp bo mạch điều khiển động cơ 3 pha Bài 3: Lắp ráp bo mạch điều khiển động cơ băng tải Cùng giúp nhóm biên biên soạn giáo trình là các giáo viên tổ bộ môm Điện tử của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Chắc chắn giáo trình không tránh khỏi thiếu sót. Nhóm biên soạn mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cám ơn!

" alt="Giáo Trình Truyền Động Điện (Cao Đẳng)">  
Giáo Trình Truyền Động Điện (Cao Đẳng)

Để nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng yêu cầu vận hành và điều khiển ngày càng cao của ngƣời kỹ thuật viên điện công tác trong môi trƣờng điện công nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời nhằm đáp ứng chƣơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Trƣờng Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Nhóm tác giả đã biên soạn giáo trình Truyền động điện gồm 06 bài với câu trúc và nội dung nhƣ sau: Bài 1: Các khái niệm chung về hệ truyền động điện Bài 2: Điều khiển tốc độ truyền động điện Bài 3: Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện Bài 4: Tự động điều khiển trong truyền động điện Bài 5: Bộ điều khiển máy điện Servo Bài 6: Bộ điều khiển tốc độ động cơ DC Giáo trình Truyền động điện đƣợc biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu nghiên cứu, học tập của học sinh sinh viên. Mặc dù nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng xong không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đƣơc ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đƣợc hoàn thiện hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế trong giảng dạy cũng nhƣ việc học tập của học sinh, sinh viên đƣợc tốt hơn. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trƣờng Cao đẳng, Đại học, các tài liệu, tiêu chuẩn nƣớc ngoài. Đây là giáo trình sẽ đƣợc hoàn chỉnh để trở thành giáo trình chính thức phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học sinh, sinh viên khoa điện./.

" alt="Giáo Trình PLC Nâng Cao (Cao Đẳng)">  
Giáo Trình PLC Nâng Cao (Cao Đẳng)

Ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển. Trong các Doanh nghiệp hiện nay có nhiều hệ thống sản xuất sử dụng các bộ điều khiển lập trình. Trên thế giới có nhiều hãng sản xuất các bộ điều khiển lập trình khác nhau như: Siemens, Mitsubishi, Omron, Telemecanique, Allen Bredlay,... Về cơ bản, chúng đều có các tính năng tương tự, do đó, trong tài liệu này chỉ đề cập đến một loại PLC khá thông dụng “Mitsubishi” và được dùng nhiều ở Việt Nam. PLC nâng cao là một trong những mô đun chuyên môn mang tính đặc trưng cao thuộc nghề Điện công nghiệp. Sau khi học mô đun này, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để học tập tiếp các mô đun MPS, Chuyên đề điều khiển ... Giáo trình này được biên soạn theo mô đun thuộc hệ thống mô đun của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng nghề được dùng làm giáo trình cho học viên trong các cơ sở dạy nghề. Ngoài ra, giáo trình cũng có thể được sử dụng cho đào tạo ngắn hạn hoặc làm tài liệu tham khảo cho các công nhân kỹ thuật, các nhà quản lý và người sử dụng nhân lực tham khảo. Giáo trình mô đun này được triển khai sau các mô đun Trang bị điện; PLC cơ bản; Kỹ thuật cảm biến. Mô đun cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình trong PLC cũng như trang bị những kỹ năng về lắp đặt các bộ điều khiển lập trình và kỹ năng lập trình giải quyết các yêu cầu nâng cao trong dây chuyền sản xuất. Trong quá trình biên soạn, do thời gian, kinh nghiệm và trình độ có hạn nên khó tránh thiếu sót, mong các thầy cô cũng như các độc giả nhận xét, đánh giá, bổ sung để giáo trình được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn!

" alt="Giáo Trình Trang Bị Điện Nâng Cao (Cao Đẳng)">  
Giáo Trình Trang Bị Điện Nâng Cao (Cao Đẳng)

Mô dun Trang bị điện nâng cao là một trong những mô đun chuyên ngành mang tính đặc trưng cao thuộc nghề Điện công nghiệp. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức của người học. Sau khi học tập mô đun này, người học có đủ kiến thức, kỹ năng để có thể làm chủ được máy móc, trang thiết bị của nghề và tự thiết kế thi công được tủ điều khiển cho những dây truyền sản xuất đơn giản Giáo trình “Trang bị điện nâng cao“ được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp đáp ứng cho hệ cao đẳng. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng về các công việc gắn với thực tế như điều khiển dây truyền cán và cắt tôn, điều khiển hệ thống bồn trộn, điều khiển thang máy, ngoài ra giáo trình cũng cung cấp những kiến thức, kỹ năng về các thiết bị tự động hóa về đấu nối, cài đặt như sử dụng bộ khởi động mềm, biến tần......Giáo trình dùng để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mặc dù nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng xong, không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình đạt chất lượng cao hơn. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học, để đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra, nhằm trang bị người học các kiến thức và năng lực trong quá trình học môn Trang bị điện nâng cao./.

Các đơn vị liên kết