Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Giáo dục STEM

Tổng hợp tài liệu tập huấn STEM của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Giáo dục STEM
  • 399 lượt xem
  • Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Loại file:pdf
  • Số trang:124
  • Nhà xuất bản:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  •  
Vì lý do tài liệu kích thước lớn và nhiều file nén nên bạn có thể tải trọn bộ tài liệu tại địa chỉnh liên kết sau: https://drive.google.com/file/d/15kMfdCTmZ46-N3kw1ph9nk5RBse1p0mh/view

Các đơn vị liên kết