Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Cơ khí chế tạo

Giáo trình Mô đun: Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l > 10d

  • Cơ khí chế tạo
  • 14 lượt xem
  • Tác giả:Lê Văn Hùng cùng nhóm tác giả
  • Loại file:pdf
  • Số trang:75
  • Nhà xuất bản:DCoHT
  • Ngày xuất bản:2021
  •  
Mô đun Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l > 10d là mô đun thực hành cơ sở nghề đầu tiên đối với sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học các ngành kỹ thuật không chuyên về cơ khí hay xây dựng. Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l > 10d gồm kiến thức của hai môn học vẽ kỹ thuật và dung sai như một số trường Đại học và Cao đẳng khác đang sử dụng. Giáo trình này được dùng để giảng dạy cho sinh viên Cao đẳng và Trung cấp của trường, đồng thời cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật. Giáo trình hướng dẫn phương pháp gia công tiện trụ ngắn ngoài, trụ bậc, tiện trụ dài L>10d. Phương pháp gia công này giúp người thợ gia công được các chi tiết đơn giản đến phức tạp trong thực tế sản xuất. Khi biên soạn quyển giáo trình này chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, do trình độ và thời gian có hạn, chắc chắn sẽ không thiếu những sai sót. Rất mong đồng nghiệp và sinh viên góp ý kiến cho lần tái bản sau.

Các đơn vị liên kết