Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Cơ khí chế tạo

Giáo trình Mô đun: Sửa chữa máy khoan

  • Cơ khí chế tạo
  • 19 lượt xem
  • Tác giả:Nguyễn Trung Tín cùng nhóm tác giả
  • Loại file:pdf
  • Số trang:33
  • Nhà xuất bản:DCoHT
  • Ngày xuất bản:2021
  •  
Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Giáo trình nêu rõ các phương pháp sửa chữa hộp tốc độ, hệ bàn máy, hộp tốc độ của máy khoan, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo Trường Cao đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí Chế tạo đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn giáo trình Sửa chữa máy khoan sát với khả năng và điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Sửa chữa máy khoan” ngày càng hoàn thiện hơn./.

Các đơn vị liên kết