Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về a. Mô đun/môn học cơ sở

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN NGHỀ: TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

  • a. Mô đun/môn học cơ sở
  • 28 lượt xem
  • Tác giả:Nguyễn Đình Chính cùng nhóm tác giả
  • Loại file:pdf
  • Số trang:33
  • Nhà xuất bản:DCoHT
  • Ngày xuất bản:2021
  •  
Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, ngành tự động hóa công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Các hệ thống điện ngày nay ngày càng phức tạp, các thiết bị điện ngày càng tiên tiến hiện đại. Giáo trình “Mạch điện” được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề tự động hóa công nghiệp đáp ứng cho hệ cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về khái niệm mạch điện, các phần tử trong mạch điện và các phương pháp giải mạch điện 1 chiều, mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha.... Trong quá trình biên soạn giáo trình này, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình của các trường bạn và một số tài liệu chuyên ngành nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu xót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết