Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Môn Chung

Giáo trình GDQPAN hệ Trung cấp

  • Môn Chung
  • 84 lượt xem
  • Tác giả:Bộ LĐTB&XH
  • Loại file:pdf
  • Số trang:257
  • Nhà xuất bản:Lưu hành nội bộ
  • Ngày xuất bản:2015
  •  
Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng. - Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. - Rèn luyện cho học sinh có ý thức tổ chức, kỷ luật; tác phong nghiêm túc; có đức tính kiên trì, bình tĩnh, nhẫn nại trong quá trình học tập, rèn luyện và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống sau này.

Các đơn vị liên kết