Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Điện - Điện tử - Điện lạnh

Giáo trình Đo lường điện lạnh

  • Điện - Điện tử - Điện lạnh
  • 104 lượt xem
  • Tác giả:Nguyễn Thành Danh
  • Loại file:pdf
  • Số trang:105
  • Nhà xuất bản:Lưu hành nội bộ
  • Ngày xuất bản:2018
  •  
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Môn học Đo lƣờng điện lạnh là môn học về các thiết bị đo lƣờng các thiết bị rất quan trọng đƣợc sử dụng rộng rãi trong một số ngành công nghiệp, đặc biệt trong ngành kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí. Giáo trình này đƣợc biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về lý thuyết cũng nhƣ thực hành Đo Lƣờng Điện Lạnh. Giáo trình gồm 60 giờ và 6 bài đề cập đến những thiết bị đo lƣờng nhƣ: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lƣu lƣợng, các dụng cụ đo điện nhƣ đo Vôn, Ampe, điện trở ..., giúp học sinh nắm rõ lý thuyết và thao tác thực hành chuẩn và chính xác. Xin trân trọng cảm ơn Quý thầy cô trong khoa Điện - Điện lạnh Trƣờng Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai đã hỗ trợ để hoàn thành đƣợc quyển giáo trình này. Giáo trình lần đầu tiên đƣợc biên soạn nên không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của quý bạn đọc.

Các đơn vị liên kết