Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Ứng dụng phần mềm

12
" alt="Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1 (Trung cấp)">  
Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1 (Trung cấp)

Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu Access 1 được biên soạn dành cho sinh viên, học sinh trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai nghề ứng dụng phần mềm (UDPM) nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên, học sinh những kiến thức nhất định về quản trị cơ sở dữ liệu Access, sinh viên, học sinh có khả năng thực hiện các công việc như: Các thao tác trên cơ sở dữ liệu, tạo Bảng, tạo các truy vấn query, thiết kế biểu mẫu Form, các mẫu báo cáo Report.

" alt="Giáo trinh Hệ điều hành Windows Server (Trung cấp)">  
Giáo trinh Hệ điều hành Windows Server (Trung cấp)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Công nghệ thông tin (UDPM) ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình dạy nghề Công nghệ thông tin (UDPM) đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ năng nghề được kết cấu theo các mô đun môn học. Hệ điều hành Windows Server là một hệ điều hành mạng rất mạnh và nổi tiếng của hãng Microsoft. Hiện nay Windows Server được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống mạng của nhiều Công ty, Xí nghiệp. Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất về Windows Server nhằm giúp sinh viên có thể nắm bắt và triển khai một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server cũng như cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FPT Server, Web Server...

" alt="Giáo trinh Hệ điều hành Windows Server (Cao đẳng)">  
Giáo trinh Hệ điều hành Windows Server (Cao đẳng)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Công nghệ thông tin (UDPM) ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình dạy nghề Công nghệ thông tin (UDPM) đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ năng nghề được kết cấu theo các mô đun môn học. Hệ điều hành Windows Server là một hệ điều hành mạng rất mạnh và nổi tiếng của hãng Microsoft. Hiện nay Windows Server được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống mạng của nhiều Công ty, Xí nghiệp. Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất về Windows Server nhằm giúp sinh viên có thể nắm bắt và triển khai một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server cũng như cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FPT Server, Web Server...

" alt="Giáo trinh Lắp ráp và bảo trì máy tính (Trung cấp)">  
Giáo trinh Lắp ráp và bảo trì máy tính (Trung cấp)

Trong quá trình sử dụng máy tính, những trục trặc về phần cứng và phần mềm xảy ra là điều không thể tránh khỏi mặc dù chúng ta đã có đầu tư tốt cho cả phần cứng và phần mềm. Vậy làm thế nào để thay thế một thiết bị nào đó trong máy tính,khi nó bị hư hỏng? Làm thế nào để cài đặt Hệ điều hành khi hệ thống lỗi, hay khi ta muốn bổ sung một ứng dụng nào đó? Cuốn giáo trình “Lắp ráp và Bảo trì Máy tính” được biên soạn cho học sinh nghề Công nghệ thông tin làm tài liệu tham khảo kiến thức tổng quát về phần cứng máy tính và cách lắp ráp, cài đặt hoàn chỉnh hệ điều hành cho một máy vi tính, cũng như các phần mềm ứng dụng.

" alt="Giáo trình Lắp ráp và bảo trì máy tính (Cao đẳng)">  
Giáo trình Lắp ráp và bảo trì máy tính (Cao đẳng)

Trong quá trình sử dụng máy tính, những trục trặc về phần cứng và phần mềm xảy ra là điều không thể tránh khỏi mặc dù chúng ta đã có đầu tư tốt cho cả phần cứng và phần mềm. Vậy làm thế nào để thay thế một thiết bị nào đó trong máy tính,khi nó bị hư hỏng? Làm thế nào để cài đặt Hệ điều hành khi hệ thống lỗi, hay khi ta muốn bổ sung một ứng dụng nào đó? Cuốn giáo trình “Lắp ráp và Bảo trì Máy tính” được biên soạn cho học sinh nghề Công nghệ thông tin làm tài liệu tham khảo kiến thức tổng quát về phần cứng máy tính và cách lắp ráp, cài đặt hoàn chỉnh hệ điều hành cho một máy vi tính, cũng như các phần mềm ứng dụng.

" alt="Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Cao đẳng)">  
Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Cao đẳng)

Môn Cơ sở dữ liệu thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp giúp người học có kiến thức nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và kỹ năng về Xây dựng các ràng buộc, các phụ thuộc hàm, cách chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu quan hệ, Thiết kế được một số cơ sở dữ liệu quan hệ thông dụng: quản lý nhân sự, quản lý bán hàng,...

" alt="Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trung cấp)">  
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trung cấp)

Kiến thức môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những nền tản cơ bản của những người muốn tìm hiểu sâu về Công nghệ thông tin đặc biệt đối với việc lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms) Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để người học tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. Cấu trúc dữ liệu có thể được xem như là 1 phương pháp lưu trữ dữ liệu trong máy tính nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này. Và để sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả thì cần phải có các thuật toán áp dụng trên các dữ liệu đó. Do vậy, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là 2 yếu tố không thể tách rời và có những liên quan chặt chẽ với nhau. Việc lựa chọn một cấu trúc dữ liệu có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn áp dụng giải thuật nào.

" alt="Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Cao đẳng)">  
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Cao đẳng)

Kiến thức môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những nền tản cơ bản của những người muốn tìm hiểu sâu về Công nghệ thông tin đặc biệt đối với việc lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms) Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để người học tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. Cấu trúc dữ liệu có thể được xem như là 1 phương pháp lưu trữ dữ liệu trong máy tính nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này. Và để sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả thì cần phải có các thuật toán áp dụng trên các dữ liệu đó. Do vậy, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là 2 yếu tố không thể tách rời và có những liên quan chặt chẽ với nhau. Việc lựa chọn một cấu trúc dữ liệu có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn áp dụng giải thuật nào.

" alt="Giáo trình Lặp trình cơ bản (Trung cấp)">  
Giáo trình Lặp trình cơ bản (Trung cấp)

Giáo trình lập trình cơ bản C được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo trung cấp nghề ứng dụng phần mềm (UDPM) của Trường Cao Đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo Trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên bước đầu làm quen với công việc lập trình, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện tốt khả năng lập trình, tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo .

" alt="Giáo trình Lặp trình cơ bản (Cao đẳng)">  
Giáo trình Lặp trình cơ bản (Cao đẳng)

Giáo trình lập trình cơ bản C được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo trung cấp nghề ứng dụng phần mềm (UDPM) của Trường Cao Đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Giáo Trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên bước đầu làm quen với công việc lập trình, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện tốt khả năng lập trình, tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo .

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Trung cấp)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Trung cấp)

Sự ra đời của mạng máy tính đã mang lại giá trị thực tiễn vô cùng to lớn cho nhân loại. Nó giúp các thông tin quan trọng được chuyển tải, khai thác, xử lý kịp thời, trung thực và chính xác. Với sự xuất hiện của mạng máy tính, khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian như được thu hẹp lại. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về các khái niệm, quy tắc xử lý, truyền dẫn dữ liệu trên hệ thống mạng máy tính, các mô hình tham chiếu, giao thức và kiến trúc mạng cơ bản, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện về mạng máy tính tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo.

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Cao đẳng)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Cao đẳng)

Sự ra đời của mạng máy tính đã mang lại giá trị thực tiễn vô cùng to lớn cho nhân loại. Nó giúp các thông tin quan trọng được chuyển tải, khai thác, xử lý kịp thời, trung thực và chính xác. Với sự xuất hiện của mạng máy tính, khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian như được thu hẹp lại. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về các khái niệm, quy tắc xử lý, truyền dẫn dữ liệu trên hệ thống mạng máy tính, các mô hình tham chiếu, giao thức và kiến trúc mạng cơ bản, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện về mạng máy tính tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo.

Các đơn vị liên kết