Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Tin tức

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

  • Tin tức
  • 577 lượt xem
Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07/8/2020 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19, đồng thời qua tham khảo ý kiến của Trung tâm Y tế huyện Long Thành. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (Trường) đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Các đơn vị liên kết