Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tài liệu mới

12
" alt="Giáo trình Vẽ kỹ thuật">  
Giáo trình Vẽ kỹ thuật
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Lê Văn Tấn; Nguyễn Văn Thịnh
 • 12 lượt xem

Bản vẽ kỹ thuật ra đời và phát triển theo nhu cầu của đời sống con người và theo sự đòi hỏi của thực tiễn sản xuất. Hình thức và nội dung của bản vẽ cũng thay đổi theo sự phát triển không ngừng của sản xuất xã hội. Sự ra đời của bản vẽ là khả năng diễn tả sự vật và sự tích lũy những kiến thức hình học trong việc đo đạc ruộng đất, trong việc xây dựng các nhà ở. Sự phát triển của bản vẽ đã trải qua nhiều thế kỷ nay. Trước đây, khi xây dựng các công trình người ta vẽ trực tiếp các hình biểu diễn các công trình ngay trên mặt đất nơi công trình đã được xây dựng, sau đó các bản vẽ mặt bằng này được thực hiện trên các phiến đá, các bảng gỗ bằng những hình vẽ thô sơ và đơn giản. Ngày nay bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng các phương pháp biểu diễn khoa học, chính xác và hoàn chỉnh theo các tiêu chuẩn thống nhất của quốc gia và quốc tế với những dụng cụ vẽ tinh xảo và tự động hóa. Ở nước ta môn vẽ kỹ thuật đã được giảng dạy và nghiên cứu trong các trường Đại Học, Cao Đẳng, và các trường trung học chuyên nghiệp. Năm 1974 tiêu chuẩn “bản vẽ cơ khí” được sửa đổi và thuộc hệ thống tiêu chuẩn “ tài liệu thiết kế” trong những năm đổi mới nền kinh tế của nước ta đã dần dần hòa nhập với nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới.

" alt="Tài liệu phương pháp tổ chức đào tạo trực tuyến hiệu quả">  
" alt="Cẩm nang dạy học trực tuyến">  
Cẩm nang dạy học trực tuyến
" alt="Tài liệu tập huấn Microsof Teams 2021">  
Tài liệu tập huấn Microsof Teams 2021
" alt="Giao bài tập trên Microsoft Team (Video)">  
Giao bài tập trên Microsoft Team (Video)
" alt="Quy trình dạy Online trên Teams (Video)">  
Quy trình dạy Online trên Teams (Video)
" alt="Sách Vật lí 12 nâng cao">  
Sách Vật lí 12 nâng cao
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 29 lượt xem
" alt="Sách Vật lí 12">  
Sách Vật lí 12
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 32 lượt xem
" alt="Sách Sinh học 12 nâng cao">  
Sách Sinh học 12 nâng cao
 • Môn Sinh
 • Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 21 lượt xem
" alt="Sách Sinh học 12">  
Sách Sinh học 12
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 23 lượt xem
" alt="Sách Ngữ văn 12 nâng cao (Tập 2)">  
Sách Ngữ văn 12 nâng cao (Tập 2)
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 22 lượt xem
" alt="Sách Ngữ văn 12 nâng cao (Tập 2)">  
Sách Ngữ văn 12 nâng cao (Tập 2)
 • Văn hóa THPT
 • Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 20 lượt xem

Các đơn vị liên kết